ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Aktuálně z jídelny

Vydávání obědů v případě nařízené karantény

Pokud je třídě nařízena distanční výuka z důvodu karantény, mají žáci nárok na dotovaný oběd. Oběd, však nutné přihlásit. Oběd nemůže vyzvedávat dítě v karanténě, ani rodinní příslušníci, kteří jsou též v karanténě. Oběd může vyzvednout pouze zástupce, který v karanténě není. Takové obědy se vyzvedávají na rampě u školní jídelny.

Pokud je v karanténě pouze žák a jeho třída má klasickou (prezenční výuku), na dotovaný oběd má nárok pouze první den své nepřítomnosti ve škole. Opět si může oběd vyzvednout zástupce bez nařízených karanténních opatření.  

Vážení strávníci,
stravu na středu 1.9. a další zářijové dny až do 10.9.  je třeba přihlásit prostřednictvím serveru strava.cz, případně mailem na adresu: jidelna@zsmladi.cz nebo telefonicky na 251 618 574 nejpozději do úterý 31.8.2021 do 14:00 hod.
Od 13.9. již bude strava automaticky přihlášena.
Podmínky pro odhlašování stravy jsou stejné jako v minulých letech, tedy do 14:00 hod. předchozího pracovního dne přes server Strava.cz
a telefonicky či mailem do 8:00 hod. ráno.
Vedoucí školní jídelny, Jindra Růžičková

Informace pro rodiče strávníků

Kategorie stravného dle vyhl. 107/2005 Sb. pro školní rok 2021-2022

I.       datum narození 1. 9. 2011 - 31. 8. 2015        cena oběda je 30,- Kč

II.      datum narození 1. 9. 2007 - 31. 8. 2011        cena oběda je 32,- Kč

III.     datum narození do 31. 8. 2007                      cena oběda je 34,- Kč

Způsob platby stravného: 

Inkasem z účtu nebo trvalým příkazem z účtu.

Způsob platby stravného (u nových strávníků) nebo změnu způsobu platby, je třeba domluvit s vedoucí školní jídelny, která strávníkovi přidělí variabilní symbol, platný po celou dobu školní docházky a sdělí číslo účtu pro zasílání stravného.

Termín plateb stravného: 

Vždy předem, tak aby byla platba připsána na účet školy nejpozději 20. v měsíci na následující měsíc.

Dítě se může stravovat ze těchto podmínek:

 1. Má uhrazeno stravné
 2. Má odevzdanou přihlášku ke stravování
 3. Nosí  k výdeji obědů stravovací čip.

Přeplatky na stravném:

U plateb inkasem jsou zohledňovány každý měsíc při výpočtu platby na následující měsíc. V červenci je posílán poslední přeplatek zpět na účet plátce.

U trvalých příkazů k úhradě jsou přeplatky vraceny zpět na účet 2x ve školním roce, v lednu a červenci.

Obědy je třeba odhlašovat předem, nejpozději však v den nepřítomnosti do 8,00hod. na tel. č. 251618574, nebo na e-mail: jidelna@zsmladi.cz.

 První den nemoci je možno oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11:15 do 11:45 hod.

Oběd, který není včas odhlášen bude strávníkovi účtován dle zák.561/2005Sb

 Jídelníček najdete na: www.strava.cz Zařízení:0698

Stravu je možné odhlásit vždy v pracovní den do 14:00 hod. na další pracovní den přes strava.cz nebo do 8:00 hod. ráno telefonicky na tel.: 251 618 574. Také v případě nefunkčnosti aplikace strava.cz, využijte uvedené telefonní číslo nebo můžete poslat mail na jidelna(@)zsmladi.cz.

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
 • 10.01.2022 - 26.01.2022 Týden sběru starého papíru
 • 31.01.2022 Vysvědčení - 1. pololetí
 • 03.03.2022 Den otevřených dveří
 • 07.03.2022 - 11.03.2022 Jarní prázdniny
 • 15.03.2022 - 15.03.2022 Cambridgeské zkoušky YLE - potvrzený termín
 • 07.04.2022 Zápis k povinné školní docházce do 1. tříd
 • 08.04.2022 Zápis k povinné školní docházce do 1. tříd
 • 18.04.2022 Konzultace
 • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.