Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Školní poradenství | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Školní poradenství

Milí žáci, vážení rodiče,

díky tomu, že naše škola byla úspěšná v grantu v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, získali jsme prostředky na poskytování poradenských služeb prostřednictvím školního psychologa. Zároveň v pedagogickém sboru máme dva speciální pedagogy. Jejich činnost je přesně vymezena projektem a nenahrazuje činnost pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Tito odborníci však v praxi mohou dětem pomoci i např.  při rozvoji jejich nadání nebo při řešení některých problémů. 

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům naší školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Ve spolupráci s třídními učiteli, asistenty pedagoga, s vedením školy i s dalšími poradenskými zařízeními iniciují aktivity, které posilující vztahy mezi všemi subjekty školy a zkvalitňují péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
Tým poradenských pracovníků na naší škole tvoří školní psycholog, speciální pedagogové, výchovný poradce a metodik prevence:


ŠKOLNÍ PSYCHOLOG: 

Nabízí žákům a rodičům individuální konzultace o různých oblastech jejich života. Rodičům poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte.


 • Mgr. Radka Černá

        TEL.:     224 317 981 (PO, ST) 

        E-MAIL: cerna(@)zsmladi.cz

        KONZULTAČNÍ HODINY:   Po domluvě v PO nebo ST

  Školní psycholog nabízí žákům a jejich rodičům individuální konzultace v různých oblastech života. Rodičům nabízí také poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte.

  Žákům nabízí individuální či skupinovou formu setkávání. V rámci individuálních konzultací lze společně prodiskutovat problematická témata v různých oblastech života a hledat alternativní způsoby řešení jednotlivých situací, ať se tyto situace týkají rodiny, kamarádských vztahů či učení. Ve skupinových aktivitách se lze zaměřit na podporu vlastního osobnostního rozvoje. Na škole funguje skupinka pro rozvoj intelektového nadání, zároveň skupinka pro rozvoj koncentrace pozornosti a nácvik sociálních a emočních dovedností.

  Dále školní psycholog funguje jako podpůrný prvek při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, pomáhá s vylepšením klimatu třídy a dále spolupracuje na pozitivních vztazích v rámci třídních kolektivů. Spolu s výchovným poradcem nabízí školní psycholog také pomoc v rámci kariérového poradenství pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče.


 • SPECIÁLNÍ PEDAGOG:

          Zaměřuje se na rozpoznání specifických poruch učení a chování a spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti při doporučení poskytování pomoci žákům

          se speciálními vzdělávacími potřebami.

          Mgr. Zuzana Zemanová (pro mladší žáky 1. stupně od 1. do 3. tříd)

          TEL.: 235 515 464

          E-MAIL: zemanova(@)zsmladi.cz

          KONZULTAČNÍ HODINY: po domluvě emailem či telefonicky

         Mgr. Markéta Líznerová (pro starší žáky 1. stupně od 4. do 5. tříd a 2. stupeň)

          TEL.: 235 515 464

          E-MAIL: liznerova(@)zsmladi.cz

          KONZULTAČNÍ HODINY: po domluvě emailem či telefonicky

 • VÝCHOVNÝ PORADCE: 

        Výchovný poradce poskytuje podporu v kariérovém poradenství a pomoc v řešení kázeňských problémů žáků školy. 

        Mgr. Alena Merhautová

        TEL.:     235 515 464, 775 999 532

        E-MAIL:  merhautova(@)zsmladi.cz

        KONZULTAČNÍ HODINY: po domluvě emailem či telefonicky 

         Informační schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku vždy v lednu


 • METODIK PREVENCE: 

  Metodik prevence poskytuje podporu v prevenci rizikového chování a řešení problémů s ním spojenými, a pomoc při řešení kázeňských problémů žáků školy.

  Mgr. Kateřina Wollnerová

  TEL.:     235 515 464

  E-MAIL:  wollnerova(@)zsmladi.cz

  KONZULTAČNÍ HODINY: po domluvě emailem či telefonicky

  Metodik prevence může pomoci s řešením nastalých problémů v oblasti rizikového chování, které přerůstají rámec rodiny a zasahují do školního prostředí.

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
 • 22.08.2022 - 31.08.2022 Vysvědčení k vyzvednutí
 • 01.09.2022 Zahájení školního roku 2022/2023
 • 06.09.2022 Třídní schůzky - úvodní
 • 12.09.2022 - 16.09.2022 Adaptační kurz 6. ročníku
 • 15.05.2023 - 19.05.2023 Škola v přírodě s plaveckým výcvikem 5.tříd
 • 29.05.2023 - 02.06.2023 Škola v přírodě s plaveckým výcvikem 3.tříd
 • 11.06.2023 - 16.06.2023 21. škola v přírodě s angličtinou 4. tříd
 • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.