Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Jazykový a poznávací zájezd do Velké Británie | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Jazykový a poznávací zájezd do Velké Británie

Norbert Tlustý 12.06.2024

Od roku 1997 pořádá naše škola pravidelně pro žáky 9. tříd jazykově poznávací výjezdy do Velké Británie. Žáci již pobývali v Anglii, Walesu i ve Skotsku. Letošní výjezd byl do jižní Anglie do oblasti města Brighton. Celkem 48 žáků osmých a devátých tříd byli ubytováni v hostitelských rodinách v Lancingu, předměstí Brightonu. Žáci absolvovali 16 hodin výuky ve čtyřech dnech po 4hodinových blocích s přestávkami. Odpoledne se uskutečňovaly poznávací výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Poslední den byl při zpáteční cestě věnován městu Chatham s historickými doky. Tyto výjezdy pravidelně podnikáme ve spolupráci s cestovní kanceláří KRISTOF - Jazykové kurzy, s.r.o. Jako průvodkyně nás provázela paní Dagmar Prosková. Velice si ceníme její ochoty, ideálního přístupu k dětem, průvodcovských schopností a flexibility. Výuka v jazykové škole ve Worthingu probíhala ve čtyřech jazykových skupinách se čtyřmi lektory, kteří se ve skupinách střídali. Anglická strana vysoce hodnotila jazykovou úroveň našich žáků i jejich chování. Dětem byly na závěr slavnostně předány certifikáty v prostorách školy. Cestovali jsme komfortně vybaveným autobusem s vysokou profesionalitou řidičů, kterým děkujeme za bezpečnou jízdu. Při cestě do Británie jsme využili přepravu trajektem, na cestě zpátky jsme zažili jízdu tunelem pod kanálem La Manche. Ceníme si vysoké profesionality řidičů. Na výletech se střídaly návštěvy historických pamětihodností, přírodních zajímavostí i muzeí. Formou různých kvízů byly upevňovány nabyté vědomosti. Zájezd přispěl k motivaci žáků o vyšší zájem učit se cizí jazyk, seznámit se s životem v anglické rodině a poznat historická fakta a přírodní zajímavosti jižní Anglie. Žáci byli s výukou i hostitelskými rodinami velice spokojeni. Zástupci hostitelských rodin se pochvalně vyjadřovali k chování našich žáků.

Mgr. Hana Hájková, vedoucí výjezdu

Všichni zdraví domů a do školy z Británie. Fotografie jsou doplňovány aktuálními. Dnes: 6.6.

Radost na pláži ...

Hever Castle

Z výuky...

Z Portsmouth:

Z procházky po utesech Beachy Head a Severní Sisters:

Brighton - prohlídka města 

Chatham - návštěva doků, válečné ponorky, torpédoborce a výrobny lan. Skupina se tam seznámila s tím, jak byla projektována a vyrobena loď Victory, na které padl admiral Nelson v bitvě u Trafalgaru.

Cesta nazpět rychle uběhla, tentokrát přejížděl autobus pod mořem tunelem...Powered by Froala Editor