Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2024 | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2024

Norbert Tlustý 13.05.2024

I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila Biologické olympiády, což je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu/biologie určená žákům/studentům základních a středních škol. Cílem soutěže je vyhledávat talenty a rozvíjet jejich nadání, zároveň žákům poskytuje možnost účelného a snad i příjemného využití volného času.

Školní kolo olympiády se uskutečnilo na naší škole již 31. ledna, téma letošního ročníku znělo „Jak se žije v lužním lese“. Přes poměrně vysokou náročnost soutěže (i z hlediska domácí přípravy) jsme se již tradičně mohli radovat z poměrně vysokého zájmu našich dětí a jejich účasti na akci – z kategorie D (6. a 7. ročník) přišlo 11 žáků, z kategorie C (8. a 9. ročník) pak 7 žáků. Soutěž se konala v odpoledních hodinách v učebně přírodopisu a sestávala ze 3 částí: vědomostní test s více než 30 otázkami představoval teoretickou část, praktickou část pak zastoupilo určování přírodnin (běžně označované jako „poznávačka“) zaměřené na vybrané druhy rostlin a živočichů (celkem 30 ukázek), v neposlední řadě pak několik laboratorních úkolů, vyžadujících i praktické schopnosti a dovednosti, jako je práce s lupou a mikroskopem, skalpelem a preparační jehlou atp. Jedním z laboratorních úkolů bylo mikroskopické pozorování škrobových zrn v různých rostlinných vzorcích, dalším pak mikroskopické pozorování krystalů šťavelanu vápenatého opět v několika odlišných vzorcích. O vysoké náročnosti soutěže svědčí již to, že zveřejněný studijní materiál obsahoval přes 80 stran textu, doporučený seznam organismů k určování pak přes 200 různých druhů!

Nejlepší účastníci z každé kategorie se mohli zúčastnit dalšího – okresního kola, z kategorie D jsme dokonce dostali možnost vyslat dva žáky – díky vysokému dosaženému zisku bodů. Kromě úspěchu ve školním kole musel každý postupující provést ve svém volném čase samostatný „vědecký výzkum“ a písemně jej pak vyhodnotit a odevzdat jako tzv. vstupní úkol. Žáci měli na výběr z více možností, jedním z úkolů byl např. chov listonoha amerického a zdokumentování jeho života, jiným pak třeba vytvoření kvarteta listnatých stromů zahrnující i frotáže (otisky) kůry těchto stromů. Z kategorie D nás reprezentovali Lukáš Friedrich a Hynek Vodička, z kategorie C pak Patrik Podzemský. Okresní kolo se konalo 19. 3. (kategorie C) a 22. 4. (kategorie D) ve Fakultní základní škole profesora Otokara Chlupa. Obdobně jako školní kolo i to obvodní se skládalo ze 3 částí – včetně laboratorních úkolů. Přestože se nároky na účastníky ještě zvýšily, naši žáci nám ostudu rozhodně neudělali. Zejména zástupci kategorie D dosáhli výborných výsledků a v konkurenci dalších 16 účastníků se dokázali prosadit. Lukáš Friedrich i Hynek Vodička patřili mezi úspěšné řešitele, Hynek Vodička pak dokonce dosáhl báječného 1. místa – navíc se značným bodovým náskokem před soutěžícím na 2. místě. Tím si také zajistil postup do krajského kola, které se bude konat 23. 5. ve Stanici přírodovědců DDM hlavního města Prahy.

Všem třem účastníkům v obvodním kole děkujeme za reprezentaci naší školy a Hynkovi přejeme hodně štěstí v kole krajském.

Mgr. Jan Piskorik

Powered by Froala Editor