Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Úřední deska | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Úřední deska

Publicita aktuálně probíhajících projektů:

Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích
programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky
(č. 174)

Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky 
(prevence digitální propasti, č. 173) 

Vybavení škol digitálními technologiemi (č.172)

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Projekt OP JAK pro ZŠ Mládí (EU, MŠMT)

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 (EU, ESIF, OP Praha - Pól růstu ČR)


Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (Balíček pomoci Pražanům)

Balíček pomoci Pražanům - základní informace pro šk. rok 2023/2024

Formulář žádosti - prominutí úplaty

Formulář žádosti - Fond solidarity


Ochrana osobních údajů a oblast GDPR a oblast ochrany oznamovatelů (Whistleblowing)

Jsme si vědomi nutnosti ochrany osobních údajů, které jsme dosud chránili v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů. Nadále budeme v této činnosti pokračovat v souladu s požadavky vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Pověřenec pro správu osobních údajů a agentu ochrany oznamovatelů:

Mgr. Tomáš Tesarčík

pověřenec organizace
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13
158 00 Praha 5 - Stodůlky
E-mail: poverenec@praha13.cz
Tel: 235 011 514

Informace o zpracování osobních údajů
Informace o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)


Další informace z úřední desky

Informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – zakon106-odpoved-bezOU

Povinná struktura webu.pdf 

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky. 


Zapojení školy do projektu Zelená škola

více zde

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 26.08.2024 - 30.08.2024 Možnost dodatečného vyzvednutí vysvědčení
  • 02.09.2024 Zahájení školního roku 2024/2025
  • 04.09.2024 - 04.09.2025 Zahájení plaveckého výcviku v bazénu Gymnázia Heyrovského - 4.B
  • 05.09.2024 - 05.09.2024 Třídní schůzky s rodiči žáků 6. tříd k Adaptačnímu kurzu od 17:30 hod.
  • 09.09.2024 - 13.09.2024 Adaptační kurz 6. tříd
  • 10.09.2024 - 10.09.2024 Zahájení plaveckého výcviku v bazénu Gymnázia Heyrovského - 4.A
  • 10.09.2024 - 10.09.2024 Burza volnočasových aktivit v hale školy od 17:00 hod.
  • 10.09.2024 - 10.09.2024 Třídní schůzky s rodiči od 17:30 hod. (bez 6. tříd)
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.