Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Mezinárodní zkoušky | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Mezinárodní zkoušky

Naše škola nabízí žákům od 3. do 9. tříd již mnoho let možnost vykonání mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Jde o Cambridgeské zkoušky Young Learners ve třech úrovních: Starters, Movers a Flyers a dále dvě úrovně zkoušek pro starší žáky: KET for schools a PET for schools.

Jde o výborný motivační nástroj doplňující výuku jazyka. Při zkoušce žák - kandidát zažije úspěch i mimo hodinu angličtiny a dostane vysvědčení - certifikát o úspěšném vykonání zkoušky přímo z anglického univerzitního města Cambridge. 

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS

Cambridgeské zkoušky pro děti ve věku od 7 do 12 let ve třech úrovních Starters pro žáky 3. - 4. tříd, Movers pro žáky 4. - 5. tříd a Flyers pro žáky 5. – 6. tříd probíhají přímo ve škole vždy začátkem března. Cílem cambridgeských zkoušek pro mladší žáky (3. – 6. Ročník) Cambridge Young Learners English Tests je vyzkoušet si odpovídající a smysluplné používání jazyka, změřit přesně a dostatečně žákovy jazykové schopnosti a dovednosti, vytvořit kladný vztah k mezinárodním zkouškám a povzbudit žáky k efektivnímu učení. Zkoušky jsou pro žáky velmi motivující. Výsledky, oceněné mezinárodní institucí absolventům zkoušek dodávají pocit jistoty a sebevědomí v používání angličtiny a jsou silným povzbuzením k jejímu dalšímu studiu.

Starters pro žáky 3. – 4. tříd: Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (3-5 minut). V testu kandidáti rozeznávají barvy, odpovídají na jednoduché otázky o sobě a píšou jednoduché jednoslovné odpovědi na základní otázky.

Movers pro žáky 4. – 5. tříd: Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky. Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (5-7 minut). V testu kandidáti prokazují porozumění jednoduchým anglickým pokynům, vyplňují jednoduchý dotazník či odpovídají na jednoduché otázky o sobě, odpovídají na otázky a zapisují jednoduchá fakta (jako dny v týdnu, časy, jména), která slyšeli nebo četli v dětském příběhu. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.

Flyers pro žáky 5. – 6. tříd: Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7-9 minut). V testu kandidáti vysvětlují rozdíly mezi dvěma obrázky či příběhy, píší nebo vypráví jednoduchý příběh, dotazují se a používají minulý čas. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.

Přihlašování kandidátů na zkoušky YLE probíhá vždy na přelomu roku prosinec-leden. Jakékoliv dotazy ke zkouškám vám zodpovědí učitelé angličtiny nebo zástupce ředitele pro I. stupeň. Materiály ze zkoušek jsou odesílány do Cambridge ve Velké Británii.  

Zkoušky KET a PET for schools navazují na zkoušky YLE (Young Learners Exams) pro mladší žáky a jsou určeny žákům 2. stupně.

Zkoušky žáci konají v prostorách Britské rady nebo jiné partnerské instituce v centru Prahy. Před zkouškami se koná několik setkání s žáky, kde je učitelé anglického jazyka seznámí s obsahem i průběhem zkoušky. Jaký typ zkoušky pro své dítě vybrat, konzultujte s učiteli angličtiny. Zkoušky KET for Schools jsou vhodné pro žáky 6.-7. třídy, PET for Schools pak pro žáky 8.-9. třídy. Pro výjimečně nadané žáky je pak vhodná zkouška FCE for Schools v 9. ročníku. Alternativou pro zkoušku KET for Schools je také zkouška FLYERS.

Přihlašování kandidátů na zkoušky KET, PET, popř. FCE probíhá vždy na podzim. Informace žáci získají u svých učitelů angličtiny.

Škole je každoročně udělován certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek z angličtiny.


Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 15.04.2024 - 19.04.2024 Škola v přírodě pro žáky 2. ročníku
  • 16.04.2024 Konzultace žáků a rodičů s učiteli
  • 21.04.2024 - 26.04.2024 22. škola v přírodě s angličtinou pro žáky 4. ročníku
  • 13.05.2024 - 17.05.2024 Škola v přírodě pro žáky 3. ročníku
  • 14.05.2024 Hrajeme si na školu - pro žáky budoucích 1. tříd
  • 20.05.2024 - 24.05.2024 Škola v přírodě pro žáky 5. ročníku
  • 02.06.2024 - 09.06.2024 Jazykový a poznávací zájezd do Velké Británie
  • 11.06.2024 Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.