ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Přírodovědná vycházka ze ZŠ Mládí do Prokopského údolí

Norbert Tlustý 02.10.2020

Žáci IV. B a IV. C se v pátek 2. října vydali na přírodovědnou vycházku do Prokopského údolí. Na cestě se museli vypořádat s několika úkoly na téma „houby“. Seznámili se se základními informacemi o houbách, o jejich dělení a stavbě. Díky úspěšné práci ve skupinách získali žáci nejen nové vědomosti, ale také se zlepšili v sociálních dovednostech, jako jsou komunikace, spolupráce a vzájemná pomoc.

Powered by Froala Editor