Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Oznámení o konání zápisu dětí k povinné školní docházce od 1. třídy | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Oznámení o konání zápisu dětí k povinné školní docházce od 1. třídy

Norbert Tlustý 14.03.2024

Zápis do 1. tříd od školního roku 2024/2025 se bude konat ve dnech 4. a 5. dubna 2024. Ve čtvrtek 4. dubna od 13:00 do 18:00 hodin a v pátek 5. dubna od 13:00 do 17:00 hodin.

Na webové stránce školy budou od 20. března do 3. dubna zveřejněny podrobné informace a přihláška k registraci k zápisu, kde si budou moci rodiče rezervovat den a čas, kdy se svým dítětem k zápisu přijdou. Půjde o online registraci s návodem. Zákonný zástupce při registraci také vyplní žádost o přijetí - přihlášku.

Povinnost zápisu se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, a také dětí, kterým byl při loňském zápisu udělen odklad nástupu k povinné školní docházce. 

U dětí narozených v období od 1. 9. do 31. 12. 2018 by se jednalo o předčasný zápis, pro který musí rodiče doložit doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. U dětí narozených v období od 1. 1. do 30. 6. 2019 při zápisu zákonný zástupce předloží doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum a také doporučení odborného lékaře.

Rodiče si pro své dítě mohou vybrat školu. Udělení odkladu neznamená přednostní přijetí na školu, která odklad udělila. 

Kritéria pro přijetí jsou trvale zveřejněna na webové stránce školy zde.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu:

  • Vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí/ Žádost o odklad podanou přes aplikaci Zápisy online na webové stránce školy
  • rodný list dítěte nebo jeho ekvivalent
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • doklad uvádějící bydliště dítěte
  • cizinci cestovní pas s povolením pobytu
  • doporučení (PPP, SPC, lékař…)
  • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že byla v dubnu 2023 žádost o odklad podána na jiné škole v ČR

Žádost o odklad

K žádosti o odklad je třeba přiložit dva doklady: 

1. doporučení PPP nebo SPC
 2. doporučení dětského lékaře, vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle obtíží dítěte).

Obě doporučení je třeba přiložit k žádosti u zápisu nebo nejpozději do 30. dubna 2024. Pokud nebudete mít všechna potřebná doporučení při zápisu, vyplňte nejdříve žádost o přijetí a po domluvě bude dodáno chybějící doporučení.

Bydliště zákonný zástupce doloží občanským průkazem nebo výpisem z evidence obyvatel.

Na školní rok 2024/2025 budou otevřeny tři 1. třídy s celkovým počtem 72 žáků.

Pokud přemýšlíte o tom, jestli je Vaše dítě na školu připravené, přečtěte si desatero pro rodiče, které připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Desatero pro rodiče.pdf


Powered by Froala Editor