V pátek 11. dubna si více než tři desítky žáků naší školy převzaly certifikáty za vykonání cambridgeské zkoušky. Jak jsme již informovali, byli letošní absolventi velmi úspěšní. Nejvíce bodů – erbů získaly v ústní části zkoušky, což je velmi potěšující zjištění. Všem absolventům gratulujeme a přejeme jim, aby je zkušenost ze zkoušky a zjištění, co již z angličtiny všechno zvládají, motivovaly k dalšímu studiu jazyků. Příležitost k vykonání zkoušky v úrovních STARTERS, MOVERS nebo FLYERS budou mít zájemci zase na jaře 2015.

Preventivní program „Veselé zoubky“ je určen zejména pro žáky prvního ročníku základních škol. V rámci vyučování probíhá edukativní hodina, kdy si žáci osvojují techniku správného čištění chrupu a také zásady správné péče o chrup. Program v naší škole koordinuje paní učitelka Alena Janíčková.

Druhý dubnový čtvrtek uspořádal Klub přátel ZŠ Mládí na půdě školy Jarní slavnost, setkání dětí, jejich rodičů i prarodičů i učitelů. Příjemné odpolední setkání s jarními zvyky, s ukázkami golfu a sportovními soutěžemi pro děti posloužilo také k shromáždění prostředků k úpravě školního pozemku. Blahopřejeme a děkujeme organizátorům i všem účastníkům velmi úspěšné akce. O akci informuje také Klub přátel ZŠ Mládí na svém webu.

K jaru na ZŠ Mládí již tradičně patří mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. Tato soutěž vznikla v Austrálii a velmi rychle se rozšířila i do zemí Evropy. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Další informace a nejúspěšnější řešitele letošního ročníku najdete dále v článku.

Kouzelnické triky mají děti moc rády. Spojují v sobě zvědavost a zábavu a je to show. První dubnové páteční odpoledne shlédly děti, které navštěvují školní družinu, kouzelnickou show v hale školy. Mnohé děti se do představení aktivně zapojily. Nad mnohými kouzelnickými triky děti žasly a neokázaly pochopit, v čem ten trik vězí. Děti odcházely plné zážitků. Jak se představení povedlo, dosvědčuje i několik fotografií.

Součástí výuky naukových předmětů ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a průřezových témat jsou i vlastivědné a přírodovědné vycházky. Žáci pátého ročníku se vypravili na Vyšehrad, a také do Štefánikovy hvězdárny na Petříně.

Podívejte se na několik momentek ze zájezdu.

Na Velvyslanectví Spojeného království se v úterý 25. března s velvyslankyní a zástupci Britské rady sešli učitelé z různých škol z celé České republiky, kteří pro své žáky a studenty organizují cambridgeské zkoušky.

Na našich webových stránkách jsme již zveřejnili řadu úspěchů našich žáků z nejrůznějších soutěží. Dnes k nim přibude další a to přímo z pera úspěšného účastníka této soutěže.

Žáci sedmého ročníku pravidelně jezdí na lyžařský kurz. Představu o tom letošním si můžete udělat na základě krátké vzpomínky jedné z účastnic kurzu.
I letos se naše škola zapojila do německé soutěže „Němčina nekouše“, kde si děti užily spoustu legrace při plnění nejrůznějších úkolů (DVD projekce, komiks, písně, interaktivní úkoly a jiné).

K zlepšení čtenářské gramotnosti a rozvoji talentů kromě vyučování přispíváme i dalšími aktivitami školy. Využili jsme nabídky Městské knihovny v Praze, která připravila seminář pro žáky, kteří by se chtěli zúčastnit literární soutěže „Staň se spisovatelem“. Žáci 4. a 5. ročníku, se zájmem o literaturu, kteří uvažují o účasti v této literární soutěži, navštívili seminář v Knihovně KD Mlejn. Interaktivní setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou a metodikem panem Mílou Lincem bylo velmi zábavné a přínosné.

Několik jarních setkání s budoucími žáčky na naší škole připravili učitelé 1. stupně naší školy.

Cílem těchto setkání bude seznámení budoucích prvňáčků se školním prostředím ještě před vstupem do 1. třídy, usnadnění jejich adaptace na školu a odstranění počátečního ostychu při komunikaci s novými učitelkami. Děti poznají také nové kamarády a kamarádky - své budoucí spolužáky.

Tohoto poetického klání se žáci naší školy účastní každoročně. Pořádá je Dům dětí a mládeže Prahy 5. Po loňských úspěších nám udělali radost další účastníci z naší školy.

 V úterý 18. března se pět sportovců z naší školy zúčastnilo 3. ročníku poháru základních a středních škol v kin-ballu, který organizuje AŠSK a Český svaz kin-ballu. Naše premiéra na soutěžním poli v tomto u nás stále ještě netradičním sportu dopadla výborně. Tým ZŠ Mládí ve své kategorii zvítězil a postoupil na republikové finále.

Minulý týden byl pro prvňáčky ve znamení Indiánů. Místo Pepíků a Aniček byly třídy rázem plné Rychlých šípů, Tančících medvědů a jiných malých Indiánů. Ti v průběhu celého týdne plnili náročné úkoly, za které získávali každý den jedno pírko do své čelenky. Mimo jiné stříleli z luku, lovili bizony, vyráběli totem a lapač snů. Na konci týdne si malí Indiáni vyzdobili obličeje veselými barvami. A že jsme si to opravdu užili, dokazují přiložené fotografie. 

Několik žáků naší školy se zapojilo do celorepublikového projektu Vím proč. Jde o video-učebnici fyziky, kterou si „píší“ sami žáci. Úkolem bylo natočit video s fyzikálním pokusem a jeho vysvětlením. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - základní a střední školy.

O Masopustním úterý pořádala naše škola další ročník Palačinkového běhu. Letošní mírné zimní počasí umožnilo dodržet termín, kdy se podobné běhy konaly i v jiných částech světa, hlavně v anglicky mluvících zemích. Naše škola běh pořádá nepravidelně od roku 2001. O historii vzniku této tradice a pravidlech se dočtete dále v článku, kde najdete i výsledky letošního běhu s fotografiemi.
Vždy, když jsou na podzim vyhlášeny olympiády z biologie a chemie, přihlásí se ve všech kategoriích větší počet žáků.

Začátkem února se žáci devátých tříd ZŠ Mládí zúčastnili velmi zajímavého a zábavného programu v Triloparku na Praze 4. Zde si, myslím, doplnili vědomosti nejen oni, ale i učitelé.

Ve středu 12. února se devět žáků naší školy vydalo na tradiční závod ve skoku vysokém, který organizuje ZŠ Jitřní na Praze 4. Tři tělocvičny hostily celkem 226 sportovců a i přes velkou konkurenci se jednomu z našich závodníků podařilo získat bronzovou medaili.
Dne 4. 2. 2014 jsme v odpoledních hodinách navštívili společně s paní učitelkou Merhautovou Střední odbornou školu. Zúčastnili jsme se zážitkového kurzu, který byl zaměřen na seznámení s praktickým vyučováním na odborné škole.

Děkujeme všem rodičům, kteří přivedli své děti k zápisu do 1. tříd na školní rok 2014/2015, za důvěru a zájem o vzdělávání v naší škole, podle Školního vzdělávacího programu Co se v Mládí naučíš, s rozšířenou výukou jazyků. Informace o dalším postupu se dočtete v článku.

Žáci naší školy se pravidelně účastní jazykových soutěží. V letošním roce vznikla díky úsilí společnosti City and Guilds zcela nová soutěž, jejíž finálové kolo pro Prahu a Středočeský kraj proběhlo 24. 1. 2014.

Ve středu 22. 1. 2014 jsme šli s naší třídou 6. B na výstavu „Faraonovo tajemství“ do Atlantis centra. Nejdříve jsme se posadili do místnosti a vypravěčka, která vypadala jako královna, nám vyprávěla o Egyptě. Na stěnách byly namalované hieroglyfy. Potom vypravěčka zhasnula a posvítila speciálním světlem na stěnu, kde byly také hieroglyfy. Každý dostal papír a abecedu a mohl si napsat svoje jméno a příjmení.
Začátkem prosince se u nás ve škole pořádal vánoční jarmark. Náš spolužák vymyslel, že přáníčka, co nám z jarmarku zbyla, doneseme do domova důchodců a tam je rozdáme. Tak jsme 16. 12. vyrazili do klubu seniorů Lukáš a tím jsme nápad našeho spolužáka uskutečnili.

Vážení rodiče,

Britská rada nabízí vašim dětem kurzy anglického jazyka i ve druhém pololetí letošního školního roku.
V pátek 10. ledna se celkem 20 žáků devátého ročníku zúčastnilo zeměpisné soutěže "Cestujeme po Asii s ARCUSEM", kterou na své půdě organizovala soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS.

Žákyně 8. ročníku Nasťa Bogoslavets a Katka Litvinová se svým videosnímkem Modrá láva zapojily do projektu a soutěže Vím proč. Smyslem projektu je snazší vysvětlení fyziky od vrstevníků a zajímavou formou. Současně se jedná o soutěž a vy můžete hlasovat pro tento jejich snímek zde:

Více o celém projektu se dozvíte zde:

Autorkám děkuji za zajímavou mimoškolní činnost a současně vyjadřuji podporu jejich snímku. Věřím, že i vy budete hlasovat právě pro jejich snímek.

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy

Vážení rodiče,

nabízíme Vašim dětem ve spolupráci s Britskou radou v ČR mezinárodní zkoušky z angličtiny. KET - Key English Test for Schools, PET – Preliminary English Test for Schools a FCE - First Certificate in English for Schools – které jsou prvními třemi z pěti úrovní cambridgeských zkoušek z všeobecné angličtiny, které patří v celosvětovém měřítku k nejznámějším. Tyto mezinárodně platné jazykové zkoušky jsou připravovány špičkovými odborníky a skládají je studenti ve více než 130 zemích celého světa.

V překrásném slunném odpoledni v pondělí 21. 10. proběhla vernisáž prvních šesti naučných ornitologických panelů umístěných na pozemku naší školy. Slavnostního otevření se zúčastnila paní Veronika Voldřichová z Občanského sdružení Ornita a starosta MČ Praha 13 pan David Vodrážka.

Free Bat Coloring Page 1625. září 2013 dostali žáci druhého stupně příležitost se účastnit komentované přednášky a následného pozorovaní netopýrů v přírodní rezervaci Divoká Šárka. Naší průvodkyní byla členka České společnosti pro ochranu netopýrů Dita Weinfurtová.

Vědecký jarmark se uskutečnil ve středu 18. září 2013 na Vítězném náměstí v Dejvicích a zúčastnili se ho žáci druhého stupně s výjimkou šestých tříd, které byly na adaptačním kurzu.

Tato celostátní soutěž vznikla na naší škole. Tento školní rok již probíhá její 13. ročník, pod patronátem velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, Její Excelence, paní Jan Thompson, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory starosty Městské části Praha 13.

Nabídku mimoškolních a nepovinných aktivit najdete zde.

Zájemci si vyzvednou přihlášku u příslušného vyučujícího, pokud jde o kroužek pořádaný ZŠ Mládí. Pokud se chcete přihlásit na kroužky pořádané jinou agenturou (např. Agentura Kroužky, Kroužek logiky, Šachy apod.), musíte se přihlásit přímo u pořádající organizace.

Aby děti práce v zájmových kroužcích bavila, nabízíme vám několik doporučení:

Základní škola, Praha 13, Mládí 135, obdržela dne 24. září 2012 u příležitosti Evropského dne jazyků ocenění. Za organizaci celostátní soutěže v anglickém jazyce jí byla udělena Evropská jazyková cena LABEL 2012.