Divadelní představení "Jak jsem se ztratil" v Divadle v Dlouhé pro žáky 7. tříd: PO 30. 11.

Třídní schůzky ve třídách 1. a 2. ročníku: PO 30. 11.

Konzultace: PO 30. 11.

Třídní schůzky ve třídách 6. ročníku: PO 30. 11.

a

Plánované akce v prosinci

Bruslení žáků 5. tříd: ÚT 1. 12. a 15. 12.

Planetárium – Pohyby Země – exkurze 5. tříd: ČT 3. 12.

Vodní ptáci – projekt ORNITA pro všechny třídy: ČT 3. a PÁ 4. 12.

Divadelní představení O líné babičce - Divadlo v Dlouhé pro 4. třídy: PÁ 4. 12.

Otevřené hodiny Wattsenglish pro rodiče v „anglické družině“ a anglickém kroužku: ST 9., ČT 10. a PÁ 11. 12.

Vánoční jarmark s Klubem přátel ZŠ Mládí: ÚT 8. 12.

Program Židovského muzea v Praze – Badatel pro třídu VI. A: ST 9. 12.

Vánoce na blátě v Divadle Glans pro 1. třídy: PO 14. 12.

Putování do Betléma v Divadle Minaret pro 3. třídy: PO 14. 12.

Adventní zpívání žáků 1. a 2. tříd: PO 14. 12.

Vánoční výlet do Prokopského údolí – odd. školní družiny I. A: ÚT 16. 12.

Beseda v Knihovně Lužiny – třída V. A: PÁ 18. 12.

Hurá do opery: Procházka operou – program pro 2. třídy: PO 21. 12.

Vánoční besídka - vystoupení pro rodiče - Spolkový dům: PO 21. 12.

(změna termínu vyhrazena)

Poslední den vyučování v roce 2015 s vánočním programem: ÚT 22. 12.

Vánoční prázdniny: ST 23. 12 až PÁ 2. 1. 2016

Zápis se bude konat ve dnech 21. a 22. ledna 2016. Ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 a v pátek od 13:00 do 17:00 hodin. Zápis je určen především pro děti, které dovrší šesti let věku do 1. září 2016. Základní informace se dočtete dále v článku. 

Moc děkujeme rodičům, kteří přišli v pátek, 20. listopadu a pomohli vystěhovat nábytek z učebny, která je připravována na nové vybavení.

V listopadu (9. -16. 11. 2015) absolvovalo 45 žáků naší školy ozdravný pobyt – školu v přírodě v ideálním přírodním prostředí Krkonoš. Tato se uskutečnila díky podpoře (grantu) Státního fondu životního prostředí ČR. Celkový náklad na žáka činil 5050 Kč, přičemž Fond přispěl 2020 Kč.

6. 11. zavítali do naší školy brněnští herci Divadla Slunečnice. Děti ze školní družiny zhlédly nejen vtipné výstupy, ale také si společně s vystupujícími zazpívaly spoustu písniček ze známých pohádek. Obdivovali jsme nejen herecké, ale také dokonalé pěvecké výkony herců. Představení dětem zpříjemnilo páteční odpoledne.

Také v tomto školním roce jsme otevřeli dveře pro rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě plnilo povinnou školní docházku v naší škole. Letošní Den otevřených dveří se konal 5. listopadu. Leták

 
Že chemie není strašákem, si na samém začátku listopadu vyzkoušelo 24 žáků devátého ročníku ZŠ Mládí v laboratořích Masarykovy střední školy chemické.
Ve čtvrtek 22.10. se uskutečnila na gymnáziu Christiana Dopplera matematická soutěž družstev Matematický proud.

201009221203_UKFRGE_banner_sm.jpg

14. října 2015

Základní škola Mládí se na počátku 90. let, od školního roku 1990/1991, profilovala jako škola s třídami s rozšířenou výukou jazyků. V tom školním roce byly otevřeny první dvě takové třetí třídy. V jedné byla prvním jazykem angličtina a ve druhé němčina. Postupně počet těchto tříd narůstal a na 2. stupni přibyl druhý jazyk. V letech 2007 a 2008, kdy všechny základní školy vypracovávaly svůj vlastní školní vzdělávací program, pedagogický sbor školy vytvořil Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který byl nazván ‚Co se v Mládí naučíš‘ a který vychází z bývalého Vzdělávacího programu Základní škola – rozšířená výuka jazyků. Prvním cizím jazykem zůstala angličtina, ale věk, ve kterém se žáci s angličtinou začínají seznamovat, byl snížen. V naší škole s angličtinou začínáme již v první třídě.

Pokračování dále v článku…

Slavnostním odhalením posledních panelů byla dne 23. září v areálu Základní školy Mládí dokončena naučná ornitologická stezka. Jde o vůbec první kompletní soubor naučných ornitologických panelů, které pro svoji školu nakreslili samotní žáci školy.

Pro žáky 8. ročníku nastává doba prvního klasifikačního období, jehož výsledky se budou příští rok zaznamenávat na jejich přihlášky ke středoškolskému studiu. Proto považujeme za důležité jim již teď prostředí středních odborných škol přiblížit a pomoci jim se zorientovat v nabídce středoškolského studia.

Tento rok jsme si v naší škole již podeváté připomněli jazykovou různost v Evropě. Projektový den se tentokrát slavil jinak na prvním a na druhém stupni naší školy.

 

V úterý 29. 9. využila IV. C nabídky Občanského sdružení SPORT BEZ PŘEDSUDKŮ a vydala se na Ladronku na akci Celá šestka sportuje. Pod heslem „Vyber si svůj sport“ si žáci vyzkoušeli pod vedením trenérů a hráčů míčové hry jako je fotbal, házená a ragby. Akce byla výborně připravena. Pro děti byl zajištěn pitný režim, dostatek organizátorů a náčiní umožnil všem malým sportovcům maximální aktivitu. Dopoledne si všichni báječně užili a počasí akci také přálo.

I v letošním roce probíhají kurzy Britské rady vždy v úterý. Podrobnější informace naleznete po kliknutí na nadpis.

Také letošní září se ve vchodu do školy setkávali naši nejmenší žáci s pomocí svých starších spolužáků. Přes 40 žáků osmých a devátých tříd se od začátku školního roku střídavě staralo, aby byl příchod našich nejmladších žáčků co nejpříjemnější. Každý den vyzvedávali prvňáčky u vchodu do školy, dovedli je do šatny a pomáhali jim naučit se odemknout šatní skříňku. Bylo moc milé a někdy až dojemné vidět, jak se už během prvního týdne děti navzájem poznávaly a vítaly. Děkujeme všem žákům – pomocníkům, děkujeme za pozitivní projevy rodičů a děkujeme i učitelům, kteří se na této akci podíleli. Zúčastněným žákům 8. a 9. tříd bude udělena pochvala ředitele školy, kterou si za svou pomoc mladším spolužákům rozhodně zaslouží. Děkujeme.

Nabídku mimoškolních a nepovinných aktivit najdete zde.

 

Zájemci si vyzvednou přihlášku u příslušného vyučujícího, pokud jde o kroužek pořádaný ZŠ Mládí. Pokud se chcete přihlásit na kroužky pořádané jinou agenturou (např. Agentura Kroužky, Kroužek logiky, Šachy apod.), musíte se přihlásit přímo u pořádající organizace.  Bližší informace o kurzech Britské rady najdete v samostatném článku: Kurzy Britské radyí.

Aby děti práce v zájmových kroužcích bavila, nabízíme vám několik doporučení:

Zprávy z Adaptačního kurzu: První den po příjezdu děti hrály různé poznávací hry, založené na tom, aby se projevily osobnostní charakteristiky dětí a instruktoři se s nimi seznámili. V úterý děti dopoledne rozvíjely problémové situace a po poledním odpočinku hry na navození důvěry. (doprovodné fotografie dále v článku)

Účastníci před odletem na Letišti Václava Havla a na nádraží v Amsterdamu. V sobotu ve 14:00 hodin už jsou všichni v pořádku na místě a zdraví domů, včetně našich pedagogů - D. Matulové a T. Veverky. Z programu dále v článku:

                                  aktualizováno

Národní ústav pro vzdělávání vybral naši školu k realizaci pokusnému ověřování Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR s názvem „Hodina pohybu navíc“. Do tohoto ověřování mohou být zařazeni žáci navštěvující školní družinu a zařazeno může být vždy jedno oddělení školní družiny v ročníku. Účast na programu je pro žáky zdarma. Na třídních schůzkách rodiče mohli vyjádřit svůj souhlas se zařazením svého dítěte do „Hodiny pohybu navíc“. Na základě zájmu bylo v každém ročníku jedno oddělení zařazeno do programu. Hodina bude probíhat pravidelně každý týden vždy od 13:30 do 14:15 hod. pro oddělení školní družiny. (více v článku)

Vážení rodiče,

nabízíme Vašim dětem ve spolupráci s Britskou radou v ČR mezinárodní zkoušky z angličtiny. KET - Key English Test for Schools, PET – Preliminary English Test for Schools a FCE - First Certificate in English for Schools – které jsou prvními třemi z pěti úrovní cambridgeských zkoušek z všeobecné angličtiny, které patří v celosvětovém měřítku k nejznámějším. Tyto mezinárodně platné jazykové zkoušky jsou připravovány špičkovými odborníky a skládají je studenti ve více než 130 zemích celého světa.

Tato celostátní soutěž vznikla na naší škole. Tento školní rok již probíhá její 15. ročník, pod patronátem velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, Její Excelence, paní Jan Thompson, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory starosty Městské části Praha 13.

Vážení rodiče, v zájmu bezpečí dětí ve škole jsme zavedli zákaz vstupu dospělým a cizím osobám do budovy školy. Děkujeme za pochopení tohoto opatření. (čtěte dále kliknutím na nadpis)

Na Velvyslanectví Spojeného království se v úterý 25. března s velvyslankyní a zástupci Britské rady sešli učitelé z různých škol z celé České republiky, kteří pro své žáky a studenty organizují cambridgeské zkoušky.
Základní škola, Praha 13, Mládí 135, obdržela dne 24. září 2012 u příležitosti Evropského dne jazyků ocenění. Za organizaci celostátní soutěže v anglickém jazyce jí byla udělena Evropská jazyková cena LABEL 2012.