smutS hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 21. 8. 2016 zemřela naše dlouholetá kolegyně paní učitelka PhDr. Věra Opatrná.

Budeme na ni s úctou vzpomínat.

1. září – čtvrtek

Jedna vyučovací hodina: 8.00 – 8.45 hod.

Přivítání, organizační pokyny třídních učitelů. Pomůcky s sebou: psací potřeby
Oběd od 10.30 hod. (možnost přihlášení ke stravování v 8.00 hod. u třídní učitelky/třídního učitele). Školní družina pro žáky 1. – 3. tříd (žáky 4. tříd do naplnění kapacity) je v provozu od 1. září. Přihlášky do školní družiny zde nebo je získají žáci u třídních učitelek nebo vedoucí vychovatelky, paní Dany Hildebrandtové.

Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna v 2. polovině září. Kroužky budou zahájeny v týdnu od 28. září. Kurzy Britské rady budou také nabízeny od října.

Primary English Club – „anglická družina“ zahájí činnost v týdnu od 19. září.

Informace k dalším dnům najdete po kliknutí na nadpis článku nebo „více“.

Organizace nástupu žáků 1. tříd do školy

Informace byly sděleny rodičům na společné schůzce 6. června 2016.

Den nástupu: čtvrtek 1. září 2016 – 8.00 hodin. Vchod velkou branou vpravo (z chodníku) na pozemek před školou, v případě nepříznivého počasí stejnou branou projít na školní dvůr a vchod do školy zadním traktem, určitě nevoďte děti sami do třídy, děti si neberou s sebou aktovku. Paní učitelky budou mít seznam žáků a označení třídy I. A, I. B a I. C

Prosíme maminky, aby by nevstupovaly na umělý povrch v botách s jehlovými podpatky. Mohlo by dojít k úrazu a k poškození povrchu.

Další informace se zobrazí po kliknutí na nadpis článku nebo „více“

pan-popelaJiž devět let „Soutěžíme s panem Popelou“. Úkolem je nasbírat co největší množství papíru. Na nejlepší školy opět čekají věcné odměny – sportovní potřeby, společenské hry, reklamní dárky. Za peníze získané ze sběru papíru jsme již pořídili žákům stolní fotbal a řadu věcných odměn. V loňském školním roce jsme opět skončili třetí ve Středočeském kraji podle celkového množstvé odevzdaného papíru!

 

Vážení rodiče,
děkujeme za Vaši celoroční spolupráci, přízeň,
pomoc při mnoha aktivitách i účast v dotazníkovém šetření v závěru školního roku.
Přejeme Vám i Vašim dětem krásné prožití léta
a těšíme se na shledanou v září 2016.
Vysvědčení bylo vydáváno v poslední vyučovací hodině (8:00 do 8:45 hod.), ve čtvrtek 30. června 2016. Nevyzvednutá vysvědčení jsou uložena ve škole a mohou si je vyzvednout členové žákovy rodiny v červenci, ve dnech 1. nebo 7. a 8. července nebo v srpnových dnech od 24. do 26. srpna nebo od 29. do 31. srpna.
V úterý 28. 6. se páťáci z Mládí loučili se školním rokem pohybem. V centrálním parku se vystřídali na několika sportovních stanovištích a vyzkoušeli si pohyb na mnoho způsobů od vybíjené, košíkové, posilování na strojích až po závěrečnou štafetu komiků.
Že učení nemusí probíhat vždy jen v učebně ve škole, se opět přesvědčili žáci II. A v posledních dnech školního roku 2015/2016. Znalosti z prvouky si mohli ověřit a obohatit v pražské zoologické zahradě v Tróji a za pár dní na to při návštěvě Království železnic na Smíchově.
K létu neodmyslitelně patří nejen koupání a dovolená v zahraničí, ale také posezení u ohně a opékání špekáčků. A protože prázdniny v červnu již ťukají na dveře, vydaly se děti z oddělení družiny 1. B doprovázeny některými staršími spolužáky z 3. C, na pochod do Prokopského údolí, který završily opékáním špekáčků.

V tomto školním roce navázali žáci druhého ročníku na loňské mezitřídní utkání ve vybíjené. Pod vedením učitelek tělesné výchovy se pečlivě připravovali, trénovali a hlavně si osvojovali nejnovější pravidla hry. Významný den nastal 15. června, kdy už byly všechny děti netrpělivé a po slavnostním nástupu bojovaly s obrovským zápalem, až někdy zapomínaly na pravidla a musely se podřídit upozorněním rozhodčích. Všichni hráli s velkým zápalem, ale zvítězit a odnést si putovní trofej – míč - mohla jenom jedna třída. Zvítězila II. B, na druhém místě se umístila II. A a třetí místo obsadila II. C. Všechny tři třídy se těší na odvetu, které se zúčastní již jako třeťáci.

Pro žáky 8. ročníku již tradičně pořádáme exkurzi do prostor Poslanecké sněmovny ČR s komentovaným výkladem. Tak jsme i letos stejně zakončili tematický celek učiva předmětu výchova k občanství: Ústava ČR, státní moc ve státě a legislativní proces.

V pondělí 20. 6. dostali francouzštináři ze 6.A odměnu za jejich první rok s francouzským jazykem. Na základě pozvánky od Francouzského institutu v Praze se mohli zúčastnit divadelního dopoledne, které pro ně připravili skupiny starších studentů ze středních škol a lektoři divadelních technik z Brna a Chrudimi.

V pátek, 10. června, zahrály děti z oddělení družiny 3. C divadelní představení pro ostatní.  Šlo o improvizaci na téma „hloupý Honza“ a jejich pohádka tak dostala název: „ O hloupém Honzovi a němé princezně“.  Divadélko mělo plno komických momentů a diváci se u něho skvěle pobavili. A jak už to tak v pohádkách bývá – všechno dobře dopadlo.

8. června uspořádaly paní vychovatelky ze školní družiny pro děti „Den šašků“. A tak si všichni nasadili červené nosy nebo si namalovali obličej, vesele se oblékli a na školním hřišti se účastnili různorodých soutěžních aktivit, zaměřených hlavně na rychlost a obratnost. Po splnění všech úkolů pak na ně čekala odměna v podobě sladkostí, omalovánek, časopisů nebo pexesa. Všichni si nejen zasoutěžili, ale také se dobře pobavili nad kostýmy druhých i nad některými veselými výstupy mnohých družinových klaunů.

Třídění a recyklace odpadu je stále celosvětovým problémem. Česká republika však podle posledních průzkumů patří k zemím, ve kterých lidé věnují tomuto problému pozornost a třídění odpadu je na vysoké úrovni. V týdnu od 6. června proběhl ve všech třídách na prvním stupni naší školy vzdělávací program s názvem Tonda Obal, který byl právě na správné třídění a recyklaci odpadu zaměřen. 

Ve čtvrtek 2. 6. se naše třída 6. B zúčastnila ojedinělého edukačního programu na hradě Karlštejn. V rámci oslav 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. jsme se vydali k prozkoumání nejcennějšího místa tohoto hradu, a to Kaple sv. Kříže.
Divadelní představení, které navštívila třída 6. B, nepatří rozhodně k těm, na která se zapomíná…Hudebně výtvarná inscenace Hon na jednorožce, která vznikla u příležitosti 20. výročí listopadových událostí 1989 a která je tematicky zaměřena na nesvobodu, nespravedlnost a strach, přinesla určitě dětem nejen prožitky, ale snad i mnoho otázek.
Finální setkání projektu ERASMUS+ Social Media and Education proběhlo v týdnu od 4. do 11. června ve Velké Británii ve městě Ellesmere Port. Šest našich žáků z VIII.A a IX.B zde pracovalo v mezinárodních týmech na projektu mapujícím možnosti využívání aplikací a sociálních sítí v rámci vzdělávacího procesu.

Olympijské hry znamenají ve světě významnou sportovní a společenskou událost. Stejně tak tomu bylo 1. června,  kdy  se sešli nejmladší sportovci školy v Centrálním parku. Žáci 1. a 2. tříd oslavili sportem Den dětí. 

Po vítězství v obvodním kole se naše žákyně 6. a 7. ročníku vydaly o stupínek výše do krajského finále, kde se utkaly s vítězkami ostatních oblastí Prahy. Mezi deseti týmy naše žákyně excelovaly jak v základní skupině, tak i ve finálových soubojích. Za celý turnaj neprohrály ani jeden set a zaslouženě si tak odnesly pohár za 1. místo.

Celá škola v přírodě probíhala v pohodové, přátelské atmosféře a splnila svůj cíl – poznejme blíže nejen kamarády ze třídy, ale z celého ročníku, s nimiž můžeme v šesté třídě tvořit nový kolektiv.

Fotografie uvidíte po kliknutí na nadpis článku nebo Více...

V pondělí 23. května jsme zahájili zkušební provoz žákovské knihovny v učebně, která byla upravena pro tyto účely za velké pomoci rodičů a Klubu přátel při ZŠ Mládí. 

Další turnus „Plavecké školy v přírodě“ absolvovali žáci 3. tříd v týdnu od 16. do 20. května. Plavecký výcvik, který již pro školy není povinný, ve školním vzdělávacím programu naší školy zůstal. Žáci tříd 3. ročníku absolvují polovinu výcviku intenzivním plaveckým kurzem a ve 4. ročníku absolvují druhou část v 1. pololetí docházkou do bazénu v rámci hodin tělesné výchovy.

 

19. května předávali žáci IV. C finanční částku, kterou si vyčlenili z tržby na vánočním školním jarmarku, Středisku výcviku vodících psů v Jinonicích. Při návštěvě se seznámili s procesem výcviku, povinnostmi pejsků, ale i jejich majitelů - nevidomých spoluobčanů. Prohlédli si prostory, kde pejskové bydlí, venčí se, koupou i léčí. S pejsky měli žáci i možnost se potěšit a pohrát. Středisko má 18.6. Den otevřených dveří a všechny zájemce srdečně zve. 

Minulý týden proběhla na FZŠ Trávníčkova tradiční atletická soutěž Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou, ve které startují družstva reprezentující své školy. Výkony sportovců v šesti atletických disciplínách jsou přepočítávány na body a sčítány. Zároveň jsou vyhlašovány i kategorie jednotlivců, kde jsme také získali mnoho ocenění.

18. května se na atletickém stadionu v Libni sešlo přes 250 sportovců, kteří postoupili z okresních kol Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Mezi ně se zařadilo i 16 našich žáků a společně si vyzkoušeli šestiboj. Družstvo ZŠ Mládí se stejně jako v loňském roce umístilo těsně na 4. místě z celkového počtu 16 družstev.

Mezi jednotlivci se nejlépe vedlo Zuzaně Szymanské ze 6.B, která zvítězila ve svém ročníku a přímo postoupila na republikové finále.

Stříbrné medaile si ze svých kategorií odnesly Aneta Modrá, Viktorie Vydrová a Kamila Elichanová. O dodatečném postupu na republikové finále podle počtu získaných bodů se bude rozhodovat v následujících týdnech.

Žáci pátých tříd završili ucelený tříletý cyklus dopravní výchovy.  Dne 17. května se konalo oblastní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista, kterého se zúčastnily tři týmy ze ZŠ Mládí.

Při návštěvě Vyšehradu se 4. května žáci druhých tříd vrátili do doby, kdy žil a panoval král Karel IV. Praha se v té době hodně proměňovala. Žáci viděli turnaj, ve kterém se rytíři utkali v různých disciplínách. Žáci také viděli, jaký byl Karel IV., jestli byl stejný jako my, nebo se něčím lišil, jestli chodil rád do školy a co se rád učil, jaké měl v dospělosti záliby, jaké plány měl s českou zemí… Navštívený pořad byl velmi přínosný, zábavný ale i naučný. Žáci  si odnesli nejen spoustu zážitků, ale také vědomostí a zkušeností.

Žáci třetích tříd navštívili interaktivní výstavu Trnkova zahrada v Malostranské besedě.  Zde měli možnost projít jednotlivá zákoutí tajuplné zahrady, ve kterých se setkali s moudrou učitelkou velrybou nebo se zlomyslným kocourem. Mohli si také zahrát na štěkafon nebo si odpočinout u relaxační studánky a přitom pozorovat nebe. Děti se nechaly vtáhnout do hravé a tajemné atmosféry, kterou svými ilustracemi vytvořil Jiří Trnka. 

První třídy se na den 29. dubna proměnily v čarodějnickou školu. Malí čarodějové procvičovali barevné počítání s ježibabou a v češtinářském kotlíku vařili rébusy a tajemné čtení. Pro zaříkávání si zpívali píseň Pět ježibab. Vyrobili si rodný list čarodějnice a na závěr vykouzlili puzzle.

Na ZŠ Mládí má své tréninky a přípravky Basketbalová škola Praha, která vznikla v roce 2012 a sdružuje jak dívky, tak chlapce, kteří mají zájem o úžasnou hru – basketbal. Tento kolektivní sport učí děti toleranci, respektu, rozhodnosti a to jsou vlastnosti, které uplatníme i v běžném životě. Tělocvična ZŠ Mládí, poskytuje Basketbalové škole Praha výborné prostředí pro tréninkový proces, ze kterého vyústilo už mnoho celorepublikových úspěchů.

Žáci 5. tříd, Adam Celecký (V.C) a Vojtěch Křístek (V.A) se zúčastnili dne 6.5. celostátního kola matematické soutěže Pangea.
Do celostátního kola se sjelo celkově na 350 talentovaných matematiků z celé ČR. Akce probíhala v aule Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Účastníci soutěžili v šesti kategoriích pro žáky 4. až 9. ročníků ZŠ a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jejich úkolem bylo během 60 minut vyřešit 25 úloh.
Žáci  8. ročníku měli možnost si na SPŠ strojnické v Betlémské ulici vyzkoušet odborné předměty.

Jedním z témat prvouky ve třetím ročníku je také téma Lidé a čas, kde se žáci seznamují se životem pravěkých lidí. Muzeum hl. města Prahy nabízí k tomuto tématu zajímavou komentovanou interaktivní prohlídku, kdy lektor představuje žákům důležité aspekty života v pravěku na území dnešního hlavního města a také je seznamuje s prací archeologů. Druhá část workshopu je věnována samostatné činnosti žáků s pracovními listy, kteří vyhledávají v expozici odpovědi na otázky. Závěrečná část je zakončena diskusí nad jejich zpracováním. 

Žáci třetích tříd se v úterý 19. 4. na prostranství u metra Lužiny zúčastnili informační kampaně u příležitosti Dne Země, kterou pořádala Městská část Praha 13 ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Hlavní téma „Okno do lesa“ mělo za úkol přiblížit život v lese jak dětem, tak i veřejnosti, a také jim připomenout, že je potřeba lesy chránit.

Zprávy z pobytu v již 15. ročníku školy v přírodě s angličtinou byly průběžně publikovány v tomto článku s fotografiemi. 

Program pro předškoláky - děti, které byly přijaty k povinné školní docházce do této školy od školního roku 2016/2017 proběhl v dubnu 2016. Ve čtyřech setkáních děti poznaly, jak se budou učit, seznámily se s prostory školy a třídy, vyučujícími, různými pomůckami a vybavením školy. 

Letošní okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů proběhlo 15. dubna na FZŠ Trávníčkova. Sešlo se zde přes 150 sportovců ze škol Prahy 5 a 13 a naši žáci se mezi nimi rozhodně neztratili.
V soutěži družstev, kde se sčítají body čtyř nejlepších hochů a dívek, jsme s výrazným náskokem obhájili loňské vítězsví a přímo postoupili do krajského kola. Žáci zároveň závodili individuálně ve svém ročníku narození. Z 36 medailí, které se rozdávaly v kategoriích jednotlivců, si naše škola odnesla 20.
Padlo i několik školních rekordů a na krajské kolo, které proběhne 19. května, postoupilo z naší školy 17 žáků.

Naši páťáci se v březnu zapojili do celostátní matematické soutěže Matematický klokan v kategorii „Klokánek“. Po vyhodnocení všech soutěžících škol v obvodu Prahy 5 a 13 má v této kategorii naše škola mezi nejlepšími opět své zastoupení. Adam Celecký z 5. C získal s plným počtem 120 bodů 1. místo a Anna Vařeková z 5.C získala se 116 body 3. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Třída II. A za vydělané peníze z Vánočního jarmarku sponzorovala již vloni špačka rudokřídlého (letos to bude ježek bělobřichý) ze ZOO Praha. A nyní využila nabídky k účasti na Zážitkového programu pro sponzory - Výroba papíru ze sloního trusu.  

V průběhu celého školního roku se děti druhých tříd hravou formou seznamovaly s vážnou hudbou. Škola využila nabídky Národního divadla v Praze, které žákům 1. stupně nabízí zapojení do projektu Hurá do opery. Jedná se návštěvy seznamujících děti s operní tvorbou a základy baletního umění. Návštěvy jsou sestaveny z ukázek z různých představení za účasti členů sboru a orchestru Státní opery a Národního divadla.

I v letošním roce se naši žáci zapojili do projektu českých olympioniků Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Po loňském úspěchu mezi žáky 4. a 5. ročníku si letošní školní kolo vyzkoušeli i žáci třetích tříd. Pro první stupeň byl připraven čtyřboj v disciplínách trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem, leh-sedy a švihadlo. Žáci plnili projekt v rámci hodin tělesné výchovy.

Žáci druhého stupně si vyzkoušeli pětiboj, kdy pátou disciplínou navíc byl sprint. Vybraní sportovci ze všech tříd se utkali 30. března a 1. dubna v tělocvičně školy. Nejlepší ze všech kategorií postoupili na okresní kolo, které proběhne 15. dubna.

Vážení rodiče, milí kandidáti, zkoušky se konaly 31. března. Podle informací zkoušejících komisařů, byli kandidáti šikovní a nadaní. Děkujeme rodičům, že dopřáli svým dětem tuto cennou zkušenost a věříme, že i kandidáti zažijí při převzetí certifikátu o vykonání zkoušky radost. Zkušenost ze zkoušky žáky může motivovat k dalšímu studiu jazyků a zkouškou získají zkušenost, jak vypadá mezinárodní jazyková zkouška. Tato zkušenost se jim bude v dalším studiu a životě hodit. Pokračování dále v článku...

Absolventům zkoušek byly certifikáty předány 3. května ve škole.

Ve středu 30. 3. 2016 se vydalo 43 žáků z 3. a 5. ročníků do obory Hvězda na Jarní běh, který pořádá ZŠ Petřiny spolu s oddílem atletiky USK Praha. Žáci 3. tříd běželi trať dlouhou 600 m a pro žáky 5. tříd byla vymezena trať v délce 1,3 km. Trať byla značena fáborky. Organizátoři pro účastníky běhu připravili doprovodný program, ve kterém si účastníci mohli vyzkoušet atletické disciplíny v soutěžích. Žáci doprovodného programu využili hlavně v soutěži hodu oštěpem. Výkony jim byly zapisovány do vlastní karty. A jaké bylo umístění našich žáků v běhu?

Poslední březnový den se náš třídní kolektiv vydal do centra hlavního města. Cílem bylo prozkoumat části Prahy spojené s našimi významnými osobnostmi, především spisovateli. K tomu nám posloužila národní kulturní památka Vyšehrad, její středobod vyšehradský hřbitov se Slavínem a pak také Nerudova ulice na Malé Straně.
Žáci naší školy se pravidelně účastní soutěží v angličtině. K nejoblíbenějším patří soutěžní přehlídky krátkých scének. Krajské kolo tohoto typu soutěže Come and Show proběhlo před Velikonocemi na prknech ZUŠ Taussigova. Pořadatelem je ZŠ Dolní Chabry.

Další z řady matematických soutěží, kterých se pravidelně naše škola zúčastňuje, je PANGEA. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které je zapojeno 18 evropských zemí. Soutěž vznikla za účelem podpořit motivaci žáků a přispět k rozvoji vztahu k matematice. Úlohy ověřují schopnost aplikovat matematické dovednosti v různých situacích. Školního kola se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníků naší školy. Každý žák obdržel přihlašovací údaje, které mu umožní na stránkách www.pangea-edu.cz porovnat svoje výsledky s ostatními soutěžícími z ČR. 

Žáci 5. ročníků se zapojili do další oblíbené matematické soutěže PYTHAGORIÁDA, kterou pořádá NIDV a MŠMT. Úlohy rozvíjí prostorovou představivost či logické uvažování. Ze školního kola postoupilo 10 žáků do okresního kola konaného 22. 3. 2016 na ZŠ Barrandov. 

 

Další ročník Palačinkového běhu se letos konal v úterý, 22. března. Letos nám počasí neumožnilo dodržet termín, kdy se podobné běhy konaly i v jiných částech světa, hlavně v anglicky mluvících zemích. Naše škola běh pořádá nepravidelně od roku 2001. O historii vzniku této tradice a pravidlech se dočtete dále v článku, kde najdete i výsledky letošního běhu s fotografiemi.

 

Ve dnech 21. - 23. března se konal turnaj základních škol Prahy 13 v přehazované. Nejvíce se dařilo žákyním 6.-7. ročníku a chlapcům z kategorie 4.-5. třídy. Oba týmy ani jednou neprohrály a obsadily tak jednoznačně a zaslouženě první místo.

Gratulujeme.

V letošním ročníku turnaje základních škol v basketbalu zaznamenaly naše žákyně obrovský úspěch. Z okresního kola postoupily na kolo krajské, kde se v základní skupině probojovaly až na postupující příčku do krajského finále.

To se konalo 21. března a naše žákyně v něm změřily síly s nejlepšími školami z celé Prahy a obsadily krásné 5. místo.

Zápas, který rozhodoval o postupu do semifinálových bojů o medaile, naše žákyně prohrály jen velmi těsně 22 : 24.

Poslední únorový týden se prvňáčci vžili do role malých Indiánů. Tradiční jména nahradili indiánskými, všichni nosili hrdě svoji indiánskou jmenovku. Pozadu nezůstaly ani paní učitelky, dokonce i některé maminky podlehly dobrodružnému pokušení a podepisovaly se jako Oranžová bouře…

V Rokytnici nad Jizerou i v březnu panovaly příznivé lyžařské podmínky. Sešla se zde skupina výborných lyžařů z řad žáků 7. ročníku. Informace a fotografie z proběhlého lyžařského výcvikového kurzu naleznete v tomto článku.

 

V rámci tělesné výchovy navštěvovali žáci 5. tříd zimní stadion Bronzová, kde děti rozvíjely základní bruslařské dovednosti. Děti zvládají rozjezd a přímou jízdu, vyjíždění oblouků. Trénovaly slalom mezi kužely, pokoušely se o jízdu vzad. Volnou jízdu si děti zpestřovaly oblíbenou hrou Na babu. Pobyt na ledové ploše byl pro všechny zábavou.

Žáci 1. stupně se během školního roku účastní každoročně několika matematicko-logických soutěží. V článku se dozvíte, kterých soutěží se žáci již v tomto školním roce zúčastnili a s jakými výsledky, ale také jaké matematické soutěže se ještě chystají.

V letošním školním roce se ke zkouškám KET, PET a FCE přihlásilo celkem 21 žáků. Všichni si zaslouží pochvalu a uznání za to, že zvládli náročné ústní i písemné testy se ctí. Každý tak dostal celoživotně platný doklad o své současné úrovni jazykových znalostí a dovedností. Věříme, že je to jen první z mnoha dalších kroků na jejich nikdy nekončící napínavé cestě vlastního vzdělávání.

V tomto článku se dozvíte, jak vypadal historicky první pobyt dětí ve škole přes noc a jak ji prožily. Akci připravily vychovatelky školní družiny a zapojily se do ní téměř všechny děti, které navštěvují školní družinu.

Žáci II. A strávili na horách týden ve škole v přírodě s lyžováním. Jak se jim dařilo a jak se jim tam líbilo, si můžete přečíst dále v článku.
Každým rokem se naše škola účastní tradičního závodu projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Pražský pětiboj je nepostupovým mítinkem, na kterém mohou poměřit své síly osmičlenná družstva z pražských základních škol a gymnázií. Konkurence v tomto závodě je značná a rok od roku se úroveň závodu i výkony sportovců zvyšují. Naší škole se dosud nikdy nepodařilo umístit se mezi deseti nejlepšími družstvy a dostat jednotlivce na stupínek vítězů. Toho jsme se dočkali až letos.

V zimních měsících se v rámci projektu Hodina pohybu navíc věnují děti z oddělení školní družiny I. B bruslení. Na zimním stadionu Bronzová, se pod vedením paní učitelky Pavly Fialové a asistence paní vychovatelky Petry Hřivnové děti učí základním bruslařským dovednostem. Děti zvládají vstávání z ledu, chůzi po ledě, střídání chůze a skluzu, rozjezd a přímou jízdu. Před sebou mají ještě brždění pluhem a smykem, vyjíždění oblouků. Tréninkové lekce jsou zpestřovány oblíbenými hrami na ledě, např. Na babu, na Mrazíka, na Rybáře s dalšími obměnami. Během těchto 6 tréninkových lekcí si děti osvojí nejen výše uvedené dovednosti, ale pobyt na ledové ploše je pro ně zábavou a zároveň získávají trvalý zájem o tuto pohybovou aktivitu. (foto dále v článku)

Výsledek obrázku pro střední odborná škola gastronomická prahaV lednu se třída 8.A zúčastnila zážitkového kurzu na SOŠ gastronomické a hotelové s.r.o. Čekala nás hodina praktické výuky na této škole. Nasadili jsme si návleky na boty a vstoupili do třídy, ve které byl umístěn bar a kávovar. Rozdělili jsme se do dvou skupinek žáků. Jedna se šla naučit připravit nealkoholický koktejl „Školní zvonění“ a druhá skupinka šla okusit práci baristů – připravili Café latté macchiato.
Dvouletý projekt v programu ERASMUS+ s názvem Social Media and Education – Threats and Opportunities se pomalu blíží k závěru. Na začátku června nás čeká poslední setkání, tentokrát ve Velké Británii. V německém městečku Dreieich v kraji Offenbach, se vždy koncem ledna koná konference učitelů Network Conference, které se naše škola účastní již opakovaně. A právě na ní jsme se vydali si vyzkoušet spolupráci škol za použití sociálních médií.
Vážení rodiče, druhé pololetí kurzů anglického jazyka zahájí Britská rada na naší škole 2. února. Podrobnější informace naleznete po kliknutí na nadpis.
Agentura Kroužky nabízí v 2. pololetí školního roku zajímavé mimoškolní činnosti, jejichž přehled a další informace naleznete zde . Přihlášku a více informací naleznete na www.krouzky.cz

Žáci V. A obdarovali z výdělku na vánočním jarmarku děti ve věkové kategorii od 10 měsíců do 11 let. Vysněné dárky v hodnotě 3000 Kč obdrží děti s mentálním postižením v MŠ, ZŠ, PrŠ + internát a ŠD ve Znojmě, děti ze sociálně slabých rodin ve Znojmě, děti z Domova pro matky a otce v tísni, děti z Dětského domova v Plesné. V pondělí 21. 12. došlo ke slavnostnímu předání dárků v Galerii Nové Butovice, kde byly dárky podle dětských přání paní učitelkou nakoupeny a předány. 

V druhém adventním týdnu se obě šesté třídy zúčastnily interaktivního programu Badatel v prostorách Židovského muzea v Praze. Žáci spolupracovali v pěti skupinkách a připravovali si vystoupení před spolužáky.

Již několik let u nás na škole probíhají ornitologické přednáškové dny vedené lektory společnosti Ornita, které jsou u dětí velmi oblíbené. Po loňském programu o sovách se letos naši žáci dozvěděli spoustu zajímavostí o životě ptáků vázaných na vodu. I letos měli možnost prohlédnout si zblízka živé exempláře. 

Druhý listopadový týden jsme se zúčastnili školy v přírodě zaměřené na životní prostředí. Náš osmidenní program zajišťovali lektoři ze sdružení Sportlines. Každodenní program byl rozdělen do tří časových bloků.

V listopadu (9. -16. 11. 2015) absolvovalo 45 žáků naší školy ozdravný pobyt – školu v přírodě v ideálním přírodním prostředí Krkonoš. Tato se uskutečnila díky podpoře (grantu) Státního fondu životního prostředí ČR. Celkový náklad na žáka činil 5050 Kč, přičemž Fond přispěl 2020 Kč.

6. 11. zavítali do naší školy brněnští herci Divadla Slunečnice. Děti ze školní družiny zhlédly nejen vtipné výstupy, ale také si společně s vystupujícími zazpívaly spoustu písniček ze známých pohádek. Obdivovali jsme nejen herecké, ale také dokonalé pěvecké výkony herců. Představení dětem zpříjemnilo páteční odpoledne.

Že chemie není strašákem, si na samém začátku listopadu vyzkoušelo 24 žáků devátého ročníku ZŠ Mládí v laboratořích Masarykovy střední školy chemické.

201009221203_UKFRGE_banner_sm.jpg

14. října 2015

Základní škola Mládí se na počátku 90. let, od školního roku 1990/1991, profilovala jako škola s třídami s rozšířenou výukou jazyků. V tom školním roce byly otevřeny první dvě takové třetí třídy. V jedné byla prvním jazykem angličtina a ve druhé němčina. Postupně počet těchto tříd narůstal a na 2. stupni přibyl druhý jazyk. V letech 2007 a 2008, kdy všechny základní školy vypracovávaly svůj vlastní školní vzdělávací program, pedagogický sbor školy vytvořil Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který byl nazván ‚Co se v Mládí naučíš‘ a který vychází z bývalého Vzdělávacího programu Základní škola – rozšířená výuka jazyků. Prvním cizím jazykem zůstala angličtina, ale věk, ve kterém se žáci s angličtinou začínají seznamovat, byl snížen. V naší škole s angličtinou začínáme již v první třídě.

Pokračování dále v článku…

Slavnostním odhalením posledních panelů byla dne 23. září v areálu Základní školy Mládí dokončena naučná ornitologická stezka. Jde o vůbec první kompletní soubor naučných ornitologických panelů, které pro svoji školu nakreslili samotní žáci školy.

Pro žáky 8. ročníku nastává doba prvního klasifikačního období, jehož výsledky se budou příští rok zaznamenávat na jejich přihlášky ke středoškolskému studiu. Proto považujeme za důležité jim již teď prostředí středních odborných škol přiblížit a pomoci jim se zorientovat v nabídce středoškolského studia.

Tato celostátní soutěž vznikla na naší škole. Tento školní rok již probíhá její 15. ročník, pod patronátem velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, Její Excelence, paní Jan Thompson, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory starosty Městské části Praha 13.

Vážení rodiče, v zájmu bezpečí dětí ve škole jsme zavedli zákaz vstupu dospělým a cizím osobám do budovy školy. Děkujeme za pochopení tohoto opatření. (čtěte dále kliknutím na nadpis)

Na Velvyslanectví Spojeného království se v úterý 25. března s velvyslankyní a zástupci Britské rady sešli učitelé z různých škol z celé České republiky, kteří pro své žáky a studenty organizují cambridgeské zkoušky.

Základní škola, Praha 13, Mládí 135, obdržela dne 24. září 2012 u příležitosti Evropského dne jazyků ocenění. Za organizaci celostátní soutěže v anglickém jazyce jí byla udělena Evropská jazyková cena LABEL 2012.