Bruslení - Hodina pohybu navíc (odd. I. B školní družiny): ČT 11., 18. a 25.2.

Obvodní kolo konverzační soutěže v Nj - kat. II. A: ČT 11.2.

Hurá do opery - Německá opera – 2. třídy: PO 15.2.

Zveřejnění výsledku zápisu k povinné školní docházce: PO 15.2.

Cambridgeské zkoušky nanečisto – Mock Tests – YLE Movers: PO 15. a 22.2.

Zeměpisná olympiáda: ÚT 16. 2.

Cambridgeské zkoušky nanečisto – Mock Tests – YLE Starters: ÚT 16. a 23.2.

Představení žáků z kroužku Flétna: ST 17. 2.

Cambridgeské zkoušky nanečisto – Mock Tests – YLE Flyers: ST 17. a 24.2.

Obvodní kolo konverzační soutěže v Aj: ČT 18.2.

Představení Modrý pták v Národním divadle – VI. A: PÁ 19.2.

Projekt Dětský úsměv v III. B: PÁ 19. 2.

Bruslení 5. tříd na zimním stadionu Bronzová: ÚT 23.2.

Planeta Země 3000 – Východní Afrika v KD Mlejn pro 6. a 7. třídy: ÚT 23.2.

Vlastnosti vzduchu a pokusy s nimi pro III. C: ÚT 23.2.

Vlastnosti vzduchu a pokusy s nimi pro III. A: ST 24.2.

Vlastnosti vzduchu a pokusy s nimi pro III. B: ČT 25.2.

Jarní prázdniny: PO 29. 2. – PÁ 4.3.

Každým rokem se naše škola účastní tradičního závodu projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Pražský pětiboj je nepostupovým mítinkem, na kterém mohou poměřit své síly osmičlenná družstva z pražských základních škol a gymnázií. Konkurence v tomto závodě je značná a rok od roku se úroveň závodu i výkony sportovců zvyšují. Naší škole se dosud nikdy nepodařilo umístit se mezi deseti nejlepšími družstvy a dostat jednotlivce na stupínek vítězů. Toho jsme se dočkali až letos.

V zimních měsících se v rámci projektu Hodina pohybu navíc věnují děti z oddělení školní družiny I. B bruslení. Na zimním stadionu Bronzová, se pod vedením paní učitelky Pavly Fialové a asistence paní vychovatelky Petry Hřivnové děti učí základním bruslařským dovednostem. Děti zvládají vstávání z ledu, chůzi po ledě, střídání chůze a skluzu, rozjezd a přímou jízdu. Před sebou mají ještě brždění pluhem a smykem, vyjíždění oblouků. Tréninkové lekce jsou zpestřovány oblíbenými hrami na ledě, např. Na babu, na Mrazíka, na Rybáře s dalšími obměnami. Během těchto 6 tréninkových lekcí si děti osvojí nejen výše uvedené dovednosti, ale pobyt na ledové ploše je pro ně zábavou a zároveň získávají trvalý zájem o tuto pohybovou aktivitu. (foto dále v článku)

Výsledek obrázku pro střední odborná škola gastronomická prahaV lednu se třída 8.A zúčastnila zážitkového kurzu na SOŠ gastronomické a hotelové s.r.o. Čekala nás hodina praktické výuky na této škole. Nasadili jsme si návleky na boty a vstoupili do třídy, ve které byl umístěn bar a kávovar. Rozdělili jsme se do dvou skupinek žáků. Jedna se šla naučit připravit nealkoholický koktejl „Školní zvonění“ a druhá skupinka šla okusit práci baristů – připravili Café latté macchiato.

Kandidáti cambridgeských zkoušek YLE (Young Learners English), kteří byli ke zkoušce zaregistrováni, mají možnost si ji nanečisto vyzkoušet ve škole. Setkání kandidátů se budou konat od 15. února do 21. března, podle rozpisu dále v článku. Jednotliví kandidáti obdrželi informaci na lístku, kde je uveden datum, čas, místnost a učitel, který setkání povede. Kandidáti si s sebou vezmou psací potřeby.

Dvouletý projekt v programu ERASMUS+ s názvem Social Media and Education – Threats and Opportunities se pomalu blíží k závěru. Na začátku června nás čeká poslední setkání, tentokrát ve Velké Británii. V německém městečku Dreieich v kraji Offenbach, se vždy koncem ledna koná konference učitelů Network Conference, které se naše škola účastní již opakovaně. A právě na ní jsme se vydali si vyzkoušet spolupráci škol za použití sociálních médií.

Děkujeme za důvěru všem rodičům, kteří požádali o zápis svých děti v naší škole ve dnech 21. a 22. ledna 2015. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí a nepřijetí dětí bude zveřejněno v tomto článku nejpozději v pondělí 15. února. 

Vážení rodiče, druhé pololetí kurzů anglického jazyka zahájí Britská rada na naší škole 2. února. Podrobnější informace naleznete po kliknutí na nadpis.
Agentura Kroužky nabízí v 2. pololetí školního roku zajímavé mimoškolní činnosti, jejichž přehled a další informace naleznete zde . Přihlášku a více informací naleznete na www.krouzky.cz
V předvánočním čase žáci ZŠ Mládí každoročně připravují se svými vyučujícími vystoupení pro rodiče. Letos pozvali rodiče až v předvečer oslavy Tří králů, protože čekali na zahájení provozu zrekonstruovaného Spolkového domu.

Žáci V. A obdarovali z výdělku na vánočním jarmarku děti ve věkové kategorii od 10 měsíců do 11 let. Vysněné dárky v hodnotě 3000 Kč obdrží děti s mentálním postižením v MŠ, ZŠ, PrŠ + internát a ŠD ve Znojmě, děti ze sociálně slabých rodin ve Znojmě, děti z Domova pro matky a otce v tísni, děti z Dětského domova v Plesné. V pondělí 21. 12. došlo ke slavnostnímu předání dárků v Galerii Nové Butovice, kde byly dárky podle dětských přání paní učitelkou nakoupeny a předány. 

Koncem listopadu probíhala v naší škole sbírka pro FOND SIDUS.
V druhém adventním týdnu se obě šesté třídy zúčastnily interaktivního programu Badatel v prostorách Židovského muzea v Praze. Žáci spolupracovali v pěti skupinkách a připravovali si vystoupení před spolužáky.

    PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK BYL UKONČEN 28.1.2016

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, jako každý rok, i tento připravujeme ve spolupráci s Britskou radou cambridgeské zkoušky pro mladší žáky (3. - 6. třídy). Z webu (dále v článku) si můžete stáhnout nebo ve škole vyzvednout přihlášku. V článku najdete informace o účelu zkoušek, termínu, organizaci přihlašování a ceně. V případě, že si nejste jisti s tím, kterou ze tří úrovní zkoušek si vybrat, kontaktujte svou učitelku či učitele angličtiny.

V setmělém pondělním podvečeru se na školním hřišti sešli rodiče i prarodiče našich nejmenších žáků. Od 17 hodin žáci 1. tříd zazpívali vánoční koledy a písně a potěšily také milé vánoční a novoroční říkanky a přání. O půl hodiny později bylo na hřišti také plno. Druhé setkání se zpíváním a říkankami patřilo rodičům a dalším příbuzným žáků druhých tříd a jejich vystoupení se také moc povedlo.

Již několik let u nás na škole probíhají ornitologické přednáškové dny vedené lektory společnosti Ornita, které jsou u dětí velmi oblíbené. Po loňském programu o sovách se letos naši žáci dozvěděli spoustu zajímavostí o životě ptáků vázaných na vodu. I letos měli možnost prohlédnout si zblízka živé exempláře. 

V úterý 8. prosince se třídy ZŠ Mládí proměnily ve stánky s nejrůznějším vánočním zbožím. Autory roztodivných výrobků byli žáci školy, kteří je připravovali ve škole i doma pod vedením trpělivých učitelů a rodičů.
Druhý listopadový týden jsme se zúčastnili školy v přírodě zaměřené na životní prostředí. Náš osmidenní program zajišťovali lektoři ze sdružení Sportlines. Každodenní program byl rozdělen do tří časových bloků.

V listopadu (9. -16. 11. 2015) absolvovalo 45 žáků naší školy ozdravný pobyt – školu v přírodě v ideálním přírodním prostředí Krkonoš. Tato se uskutečnila díky podpoře (grantu) Státního fondu životního prostředí ČR. Celkový náklad na žáka činil 5050 Kč, přičemž Fond přispěl 2020 Kč.

6. 11. zavítali do naší školy brněnští herci Divadla Slunečnice. Děti ze školní družiny zhlédly nejen vtipné výstupy, ale také si společně s vystupujícími zazpívaly spoustu písniček ze známých pohádek. Obdivovali jsme nejen herecké, ale také dokonalé pěvecké výkony herců. Představení dětem zpříjemnilo páteční odpoledne.

Také v tomto školním roce jsme otevřeli dveře pro rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě plnilo povinnou školní docházku v naší škole. Letošní Den otevřených dveří se konal 5. listopadu. Leták

 
Že chemie není strašákem, si na samém začátku listopadu vyzkoušelo 24 žáků devátého ročníku ZŠ Mládí v laboratořích Masarykovy střední školy chemické.
Ve čtvrtek 22.10. se uskutečnila na gymnáziu Christiana Dopplera matematická soutěž družstev Matematický proud.

201009221203_UKFRGE_banner_sm.jpg

14. října 2015

Základní škola Mládí se na počátku 90. let, od školního roku 1990/1991, profilovala jako škola s třídami s rozšířenou výukou jazyků. V tom školním roce byly otevřeny první dvě takové třetí třídy. V jedné byla prvním jazykem angličtina a ve druhé němčina. Postupně počet těchto tříd narůstal a na 2. stupni přibyl druhý jazyk. V letech 2007 a 2008, kdy všechny základní školy vypracovávaly svůj vlastní školní vzdělávací program, pedagogický sbor školy vytvořil Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který byl nazván ‚Co se v Mládí naučíš‘ a který vychází z bývalého Vzdělávacího programu Základní škola – rozšířená výuka jazyků. Prvním cizím jazykem zůstala angličtina, ale věk, ve kterém se žáci s angličtinou začínají seznamovat, byl snížen. V naší škole s angličtinou začínáme již v první třídě.

Pokračování dále v článku…

Slavnostním odhalením posledních panelů byla dne 23. září v areálu Základní školy Mládí dokončena naučná ornitologická stezka. Jde o vůbec první kompletní soubor naučných ornitologických panelů, které pro svoji školu nakreslili samotní žáci školy.

Pro žáky 8. ročníku nastává doba prvního klasifikačního období, jehož výsledky se budou příští rok zaznamenávat na jejich přihlášky ke středoškolskému studiu. Proto považujeme za důležité jim již teď prostředí středních odborných škol přiblížit a pomoci jim se zorientovat v nabídce středoškolského studia.

Tato celostátní soutěž vznikla na naší škole. Tento školní rok již probíhá její 15. ročník, pod patronátem velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, Její Excelence, paní Jan Thompson, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory starosty Městské části Praha 13.

Vážení rodiče, v zájmu bezpečí dětí ve škole jsme zavedli zákaz vstupu dospělým a cizím osobám do budovy školy. Děkujeme za pochopení tohoto opatření. (čtěte dále kliknutím na nadpis)

Na Velvyslanectví Spojeného království se v úterý 25. března s velvyslankyní a zástupci Britské rady sešli učitelé z různých škol z celé České republiky, kteří pro své žáky a studenty organizují cambridgeské zkoušky.
Základní škola, Praha 13, Mládí 135, obdržela dne 24. září 2012 u příležitosti Evropského dne jazyků ocenění. Za organizaci celostátní soutěže v anglickém jazyce jí byla udělena Evropská jazyková cena LABEL 2012.