Beseda o gorilách s panem Ždánským pro 1. třídy: 1. dubna 2015

Preventivní program „Unplugged“ v VI. A: 1. dubna 2015

Soutěž v anglickém jazyce Come and Show – účast žáků 8. tříd: 1. dubna 2015

Program pro předškoláky – Hrajeme si na školu: 1., 8., 15. a 22. dubna 2015

Velikonoční prázdniny: 2. a 3. března 2015

Velikonoční pondělí: 6. března 2015

Veselé zoubky – preventivní program pro 1. třídy: 7. dubna 2015

Preventivní program PIS Policie ČR pro 5. třídy: 8. a 9. dubna 2015

Obvodní kolo matematické olympiády pro 2. stupeň: 8. dubna 2015

Dopravní výchova na dopravním hřišti - 4. B a 4. C: 9. dubna 2015

Turnaj ve vybíjené - žákyně 4. - 5. tříd: 13. dubna 2015

Turnaj ve vybíjené - žáci 4. - 5. tříd: 14. dubna 2015

Obecní dům v Praze – prohlídka pro žáky 8. tříd: 13. dubna 2015

Konzultace: 13. dubna 2015

Třídní schůzky ve třídách 1., 2. a 3. ročníku: 13. dubna 2015

Obecní dům v Praze – prohlídka pro žáky 9. tříd: 14. dubna 2015

Fotografování tříd 1. stupně: 20. dubna 2015

Fotografování tříd 2. stupně: 21. dubna 2015

Pohádka k ekologické výchově pro 2. třídy - Putování ztracené kapky: 22. dubna 2015

Turnaj ve vybíjené - žáci 6. tříd: 23. dubna 2015

Turnaj ve vybíjené - žákyně 6. tříd: 24. dubna 2015

Škola v přírodě s angličtinou pro 4. třídy: 22. – 30. dubna 2015

„Hurá do opery“ – pořad pro žáky 5. B ve Státní opeře: 27. dubna 2015

Informativní schůzka s rodiči účastníků jazykového pobytu ve Velké Británii: 27. dubna 2015

Hon na jednorožce - Divadlo Minor pro třídu V. C: 30. dubna 2015

Po několikaměsíční pauze se v březnu opět setkaly třídy s francouzštinou jako druhým cizím jazykem – jedna naše, z Mládí (skupina složená z žáků 8 tříd), a druhá z italského Belluna.
Projekt ERASMUS+ Social Media and Education – Threats and Opportunities se blíží své polovině.
V úterý 17. března proběhlo na ZŠ Generála Janouška oblastní kolo pro Prahu a Středočeský kraj v Kin-ballu. Jako pilotní škola tohoto netradičního sportu jsme v kategorii 8. - 9. třídy obhájili titul z loňského roku a postoupili na republikové finále, které proběhne 21. dubna. Naši školu reprezentovali: Martin Bekera, Maxim Drkoš, Simona Pavelková, Michaela Rubešová (všichni 9.A) a Jakub Babický (9.B). Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou a vzornou reprezentaci naší školy.
Tento týden se konalo Obvodní kolo již 17. ročníku Pražského poetického setkání pro Prahu 5 a 13. Gratulujeme třem účastníkům z naší školy, Štěpánu Procházkovi (II. B), jeho setře Anežce Procházkové (V. B) a Anně Marii Hrdličkové (6. B) k postupu do krajského kola soutěže a děkujeme za reprezentaci školy.
Naše škola každoročně pořádá školní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, na kterém se sejdou desítky žáků 6. – 9. ročníku, aby poměřili své síly v disciplínách sprint, trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem, sed-lehy a švihadlo. Výkony jednotlivců jsou pomocí tabulek přepočítávány na body, které se sčítají a snadno tak mohou být určeni nejen nejlepší jednotlivci, ale i nejúspěšnější třídy.

Ve středu 11. 2. se školní družina I. C vydala za mamuty a letadly. Již při vstupu do OC ŠESTKA zůstaly děti nehnutě stát a z jejich výrazů se dalo číst: “Tohle opravdu žilo?“ Proti nim stál mamut. Tak to pokračovalo i u dalších exponátů. U velelenochoda jedno z dětí vykřiklo: “Paní vychovatelko, měla jste pravdu, ten by se nám do družiny opravdu nevešel.“Přálo nám i počasí a ze střechy centra jsme viděli na letištní ploše 13 letadel, vrtulník i přistávající letadla. Vycházku jsme ukončili jízdou na obřím tobogánu. Při odchodu se děti ptaly, jestli se sem ještě někdy vrátíme.

Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutáchNaše třída se dohodla, že za peníze, které jsme utržili na školním vánočním jarmarku, půjdeme do divadla. Společně jsme vybrali večerní představení Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách.

Týden před jarními prázdninami se všichni prvňáci proměnili v Indiány. Každý žák - Indián si vymyslel své indiánské jméno a z třídního kolektivu se stal kmen v čele se svým náčelníkem. Žáci se seznámili se zajímavostmi ze světa Indiánů, hledali odpovědi na otázky, které je zajímali. Dověděli se něco o jejich minulosti, původu, zvycích a tradicích. Na hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrobili např. totemy, aby je chránili před „zlými duchy", hudební nástroje, postavili indiánské obydlí - týpí, a zhotovili čelenky s pravými péry.

Letos se žáci 4. a 5. ročníku zapojili do soutěžení v rámci Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. V rámci hodin tělesné výchovy plnili celkem čtyři disciplíny - trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem, leh-sedy a švihadlo. Ve středu se žáci dočkali slavnostního vyhlášení, na kterém byly předány medaile, diplomy a sladké odměny pro nejúspěšnější čtyřbojaře. Odměněny byly i nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách.
Kurzy Britské rady budou ve druhém pololetí probíhat v úterý v obvyklých časech. Vážení rodiče, aby vaše dítě mohlo i ve druhém pololetí navštěvovat kurzy BR, je třeba vyplnit přihlášku a zaplatit kurzovné. Veškeré informace najdete v přihlášce po rozkliknutí článku.

Vážení rodiče,

v článku zveřejňujeme výsledek zápisu k základnímu vzdělávání, který se uskutečnil v lenu 2015.

Děkujeme všem rodičům, kteří přivedli své děti do naší školy k zápisu do 1. tříd na školní rok 2015/2016 za důvěru a zájem o vzdělávání v naší škole, podle Školního vzdělávacího programu Co se v Mládí naučíš, s rozšířenou výukou jazyků. Informace o dalším postupu se dočtete v článku.

Páteční odpoledne ve školní družině proměnil kouzelník Roberto svým vystoupením v opravdu kouzelný zážitek. A nečaroval kouzelník sám – za pomocníky si vybral několik dětí a dokonce i některé paní vychovatelky! Nezůstalo však jen u kouzel, čárů a úžasných triků, ale děti se dočkaly na závěr taneční diskotéky a dárečků v podobě balonků vytvarovaných do různých zvířátek, kytiček, či mečů. Děti se při vystoupení nejen divily „jak to ten Roberto dělá“, ale skvěle se i pobavily. Kouzelník je naprosto okouzlil….

Další setkání žáků a učitelů v programu ERASMUS+ probíhalo v německém Dreieich v kraji Offenbach. Setkání se účastnili kromě naší školy, zástupci škol z Holandska, Německa, Španělska a Velké Británie. Projekt nese název Social Media and Education – Threats and OpportunitiesNedělní program strávili žáci s hostitelskými rodinami. Od pondělí už jsou dny studijní - pracovní. Více informací dále v článku s fotografiemi.
Turnaj mezi školami ve florbalu je vzhledem k oblíbenosti tohoto sportu vždy prestižní záležitostí, které se účastní ti nejlepší mladí florbalisté. Naši žáci v kategorii 6. - 7. ročníku se v letošním roce probojovali až do krajského finále.

V týdnu od 20. 1. do 23. 1. se ve školní družině uskutečnila akce „Černobílý týden“. V úterý přišli všichni v černobílém oblečení a na další dny nachystaly paní vychovatelky pro děti nejen zajímavé výtvarné aktivity využívající černou a bílou barvu, ale také černobílé hry, soutěže, pohádky a povídání. Starší žáci si pro ty mladší připravili referáty, resp. úvahy o tom, proč nemůžeme vidět svět jen černobíle. Dětem se černobílý týden velmi líbil a již teď horlivě přemýšlí, jakou barvu týdne zvolí příští školní rok.

Tradičně i v tomto školním roce připravujeme pro žáky 4. tříd školu v přírodě, zaměřenou nejen na pobyt v přírodě, ale také na rozvoj jazykových dovedností v angličtině.

Tato škola v přírodě je již po několik let pořádána v Železných horách, v objektu, který od této sezóny nese nový název Vršovská brána a nachází se v Horním Bradle, na řece Chrudimce. Letošní výjezd se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2015. Více v článku.

Žáci 1. – 3. ročníků si na chvíli odskočili z vyučování do Zubozemě krále Králíka, kde všichni její obyvatelé vzorně pečovali o svůj chrup. To se ale nelíbilo sousednímu králi Cukrálovi a chtěl Zubozem zničit.  Během programu se děti dozvěděly, k čemu slouží a jak se jmenují jednotlivé druhy zubů a hlavně, jak o ně mají pečovat. K názorným ukázkám posloužil velký Zubák a jeho kamarádi – kartáčky. Potom děti zachránily Zubozem před králem Cukrálem splněním všech úkolů, které je čekaly ve hře na tabletech. Návštěvu Zubozemě jsme zakončili veselou písničkou. 

Gratulujeme Jáchymu Reizerovi za 1. místo v Obvodním kole Dějepisné olympiády a postup do Krajského kola a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pro kandidáty cambridgeských zkoušek pro mladší žáky, kteří byli do 15. ledna 2015 zaregistrováni, jsme navíc připravili 4 setkání, při kterých si mohou projít zkoušku nanečisto. Tyto schůzky organizujeme proto, aby se kandidáti zbavili zbytečných obav ze zkoušky.  Na zkoušku není vůbec nutno dítě nějak připravovat. Účast na schůzkách doporučujeme, ale není povinná. Není proto třeba dítě omlouvat. Pokud bude dítě chybět a bude mít zájem o materiály ze setkání, na kterém chybělo, obrátí se na určeného učitele. Data, časy, místo schůzek s určeným učitelem najdete dále v článku.

Vážení rodiče,

nabízíme Vašim dětem ve spolupráci s Britskou radou v ČR mezinárodní zkoušky z angličtiny. KET - Key English Test for Schools, PET – Preliminary English Test for Schools a FCE - First Certificate in English for Schools – které jsou prvními třemi z pěti úrovní cambridgeských zkoušek z všeobecné angličtiny, které patří v celosvětovém měřítku k nejznámějším. Tyto mezinárodně platné jazykové zkoušky jsou připravovány špičkovými odborníky a skládají je studenti ve více než 130 zemích celého světa.

Blíží se doba důležitého rozhodnutí žáků 9. ročníku, a to jakou si vybrat střední školu a kde pokračovat v dalším studiu. Usnadnit jejich rozhodování se snažíme i akcemi, které „deváťákům“ přiblíží způsob výuky na vybraných středních školách a pomohou jim poznat jejich prostředí.
Pomoci žákům 9. ročníku orientovat se v nabídce středoškolského studia a hlavně i realisticky vyhodnotit jejich schopnosti a zájmy vzhledem k volbě budoucího povolání, to byl hlavní účel návštěvy Poradenského střediska při Úřadu práce v Praze 3.
V programech Bricks 4 Kidz® využíváme oblíbenou stavebnici LEGO®. S její pomocí prohlubujeme obecné znalosti žáků a představujeme jim vědu, techniku, strojírenství a další odborné oblasti.

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, také v tomto školním roce nabízíme žákům tříd 3. – 6. ročníků vykonání cambridgeské zkoušky z angličtiny pro mladší žáky. Cílem cambridgeských zkoušek pro mladší žáky Cambridge Young Learners English Tests je vyzkoušet si odpovídající a smysluplné používání jazyka, změřit přesně a dostatečně žákovy jazykové schopnosti a dovednosti, vytvořit kladný vztah k mezinárodním zkouškám a povzbudit žáky k efektivnímu učení a učitele k výuce. Zkoušky jsou pro žáky velmi motivující. Výsledky, oceněné mezinárodní institucí, absolventům zkoušek dodávají pocit jistoty a sebevědomí v používání angličtiny a jsou silným povzbuzením k jejímu dalšímu studiu. Více dále v článku…

Každoročně zvou žáci naší školy své rodiče, příbuzné a přátele na Vánoční akademii. Letošní předvánoční čas nebyl výjimkou. Žáci 3. – 9. tříd připravili ve Spolkovém domě pestrý program, kde si každý mohl přijít na své. Na scéně se vystřídaly nejrůznější hudební nástroje od akordeonu až po violoncello, zpívaly se koledy, zazněly básničky, k vidění byly scénky a písničky v češtině, angličtině i němčině.

Žáci druhých ročníků se v pondělí 15. 12. vrátili v čase a ocitli se na jedno dopoledne v době našich prababiček na statku v Třebízi. Za doprovodu pantáty, panímámy a čeládky se seznámili se zvyky a tradicemi času adventního a vánočního.

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč musí podat přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 15. března 2015, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2014.

Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

Další informace po rozkliknutí.

Pedagogický sbor školy se připojuje k poděkování Klubu přátel ZŠ Mládí všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli. Do článku budou postupně vkládány zprávy ze tříd o tom, jak s výtěžkem z jarmarku naložily.

V rámci celoročního projektu o starých pověstech českých navštívila třída III. B hudebně pohybovou dílnu v Českém muzeum hudby v Karmelitské ulici. 

V pondělí 8. 12. se žáčci 1. a 2. ročníků společně s rodiči, prarodiči a kamarády sešli na hřišti naší školy k již tradičnímu Vánočnímu zpívání. Kromě známých vánočních písní a koled, které si s námi zazpívali i všichni přítomní, děti také zarecitovaly známé či méně známé vánoční básničky a říkanky.  K pravé vánoční atmosféře přispěla i výzdoba, kterou pomohli připravit rodiče z Klubu přátel školy. Tímto děkujeme jim a také všem přítomným za hezkou atmosféru. 

5. prosince přišel Mikuláš i do naší školy. A aby to někomu nebylo líto, přišli Mikulášové rovnou dva.
Napadlo Vás někdy, že používání mobilních telefonů ve škole může být dobrý nápad? Napadlo někdy vaše děti, že používání mobilů kdykoli a kdekoli jinde by mohl být problém? ZŠ Mládí se od tohoto září zapojila do projektu ERASMUS+, který si prozkoumání těchto otázek vzal za své.

Také v tomto školním roce otevřela naše škole dveře pro rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě plnilo povinnou školní docházku v naší škole. Letošní Den otevřených dveří se konal 27. listopadu. 

Vážení rodiče, v zájmu bezpečí dětí ve škole jsme zavedli zákaz vstupu dospělým a cizím osobám do budovy školy. Děkujeme za pochopení tohoto opatření. (čtěte dále kliknutím na nadpis)

V neděli 9. 11. odjel tým šesti našich žáků a dvou učitelů do Španělska na oficiální zahájení dvouletého mezinárodního projektu a seznámení s účastníky z dalších čtyř států.

V polovině října uspořádaly vychovatelky pro žáky, kteří chodí do školní družiny Den bláznivých klobouků. Děti přišly do školy v kloboucích, které si doma vyrobily podle vlastní fantazie, a opravdu bylo na co se dívat.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů je tradiční sportovní projekt pod záštitou českých olympioniků, kterého se účastní desítky tisíc žáků z celé České trepubliky a ze zahraničí. Dne 21. října se uskutečnil mítink pouze pro Prahu 13 na ZŠ Janského a naše škola z něj vyšla velmi úspěšně. Žáky při závodění podporovali i olympionici Jan Jiráň a Slavoj Černý a mistr ČR v bike trialu Tomáš Zedek.
Třída 7. B spolu se svou třídní učitelkou Mgr. Hrbáčkovou navštívila Náprstkovo muzeum. Zážitky žáků a fotografie z workshopu najdete po rozkliknutí nadpisu.

SOCIAL MEDIA AND EDUCATION – THREATS AND OPPORTUNITIES

Po roční pauze se naše škola opět zapojí do projektu ERASMUS+ se školami ze Španělska, Německa, Holandska a Velké Británie, tentokrát pod názvem Sociální média ve škole, hrozby a příležitosti. Jde tedy o téma Vám i nám velmi blízké, se kterým jste se již setkali a o kterém jistě rádi budete sdílet zkušenosti s budoucími kamarády z jiných zemí.

Oslavy Evropského dne jazyků jsou na naší škole již tradičně spojeny s projektovým dnem. Tento rok se žáci zaměřili na prezentaci jedné ze zemí Evropské unie.

 

Dalším rokem pokračoval projekt „Podej mi ruku“, do kterého se již několik let ochotně zapojují naši nejstarší žáci z osmých a devátých tříd a pomáhají těm nejmenším se vstupem do šaten, s odemykáním a zamykáním šatních skříněk a s doprovodem do třídy. Všichni žáci 1. tříd již vše zvládají sami a projekt pomoci mohl být minulý týden ukončen. V jeho závěru se všech 45 žáků 8. a 9. tříd, kteří se do projektu zapojili, setkali se všemi prvňáčky, kteří jim poděkovali a symbolicky věnovali bonbóny. 

 

Postavičky Zdeňka Smetany provází ve večerníčcích již několik generací dětí.  V muzeu Kampa probíhala v minulých měsících výstava tvorby Zdeňka Smetany a žáci druhých tříd měli možnost si jeho obrázky také prohlédnout. Seznámili se nejen s jeho díly, ale i s technikou, kterou tento ilustrátor pracoval. Žáci si ji mohli vyzkoušet na workshopu, který na výstavu navazoval. 

Vážení rodiče a žáci, objevily se problémy se spouštěním MultiRom, které jsou součástí pracovních sešitů k učebnicím Happy House New Edition 1 a 2, Happy Street New Edition 1 a 2 a Happy Earth New Edition. V článku najdete návod co nastavit ve svém počítači, aby MultiRom bylo možno spouštět. Budete-li mít nějaký dotaz či budete-li potřebovat pomoc s nastavením, napište na mail zástupce ředitele pro 1. stupeň. Budeme se snažit vám pomoci. (přidali jsme návod i v češtině)

Vážení rodiče a žáci, zde najdete aktuální nabídku matematických soutěží, ve kterých si žáci mohou ověřit své matematické dovednosti, prostorovou představivost, logické myšlení a chuť hrát si s čísly. Soutěží se lze zúčastnit prostřednictvím školy nebo individuálně.

Agentura Kroužky zahajuje od 1. 10. 2014 kroužky v naší škole.

Aktuální nabídku mimoškolních a nepovinných aktivit najdete zde.

Zájemci si vyzvednou přihlášku u příslušného vyučujícího, pokud jde o kroužek pořádaný ZŠ Mládí. Pokud se chcete přihlásit na kroužky pořádané jinou agenturou (např. Agentura Kroužky, Kroužek logiky, Šachy apod.), musíte se přihlásit přímo u pořádající organizace.

Aby děti práce v zájmových kroužcích bavila, nabízíme vám několik doporučení:

Fotky z prvního dne dále v textu.Druhý den byl ve znamení velkých her a soutěží, kde mohli žáci spolupracovat i se spolužáky z vedlejší třídy. Mnoho smíchu přinesl i večerní program ve společenských místnostech. Třetí den je za námi. Opět jsme prožili dopoledne plné zábavných her a odpoledne se prošli do centra Vrchlabí. Všichni moc pozdravují a přidáváme společně další ukázku fotografií.

Čtvrtek byl zaměřen na hry na důvěru a žáci si mimo jiné stanovili a sepsali třídní pravidla. Večer celý program uzavřela netradičně pojatá večeře a samozřejmě vytoužená diskotéka. 

Žáci 1. - 3. tříd navštívili program Hudební výchova jinak v Kulturním domě Mlejn. Pod vedením TOKHI EL RITMO si vyzkoušeli různá rytmicko-melodická cvičení. Zahráli si na barevné trubky BOOMWHACKERS, z kterých zazněla i melodie Beethovenovy skladby Óda na radost. Další hudební nástroj, který si děti vyzkoušely, byly bubny CAJON pocházející z Peru. Celá hudební show se dětem velice líbila a odcházely s nadšením. Atmosféru dokreslí několik fotografií z akce, dále v článku (více).

Občanské sdružení Ornita připravuje už 10 let výukové programy pro školy. Pro ten letošní připravili přednáškový cyklus nazvaný „DESATERO SOV“. Program představil žákům jednotlivé druhy sov, které žijí na území České republiky a to nejen slovně a na videích,
ale tradičně i s ukázkami živých ochočených sov.

Žáci naší školy jezdí vždy jednou za dva roky do Velké Británie. Dopoledne absolvují výuku v anglické škole a odpoledne poznávají pamětihodnosti a přírodní krásy místa, kde jsou ubytováni. Ubytováni jsou v rodinách po dvou až třech. V letošním školním roce připravujeme s cestovní kanceláří KRISTOF, s.r.o. výjezd do Torquay na jihozápadě Anglie.
Nakladatelství Oxford University Press

připravilo k učebnicím Happy House a Happy Street nové webové stránky plné her a aktivit k procvičování doma či ve škole: 

Happy House Happy Street

Další, už třináctý ročník celostátní soutěže v anglickém jazyce, Video pohlednice z mého města byl ukončen v polovině května na ministerstvu školství. Patronkou soutěže je velvyslankyně Velké Británie a Severního Irska v České republice a záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Na Velvyslanectví Spojeného království se v úterý 25. března s velvyslankyní a zástupci Britské rady sešli učitelé z různých škol z celé České republiky, kteří pro své žáky a studenty organizují cambridgeské zkoušky.
Základní škola, Praha 13, Mládí 135, obdržela dne 24. září 2012 u příležitosti Evropského dne jazyků ocenění. Za organizaci celostátní soutěže v anglickém jazyce jí byla udělena Evropská jazyková cena LABEL 2012.