Informace k organizaci nástupu žáků do 1. tříd a k organizaci prvních dnů školního roku. Třináctka prvňáčkům

Informace pro žáky tříd 2. až 9. ročníků a jejich zákonné zástupce ohledně organizace prvních dnů v měsíci září.

Osmým rokem „Soutěžíme s panem Popelou“. Úkolem je nasbírat co největší množství papíru. Na nejlepší školy opět čekají věcné odměny – sportovní potřeby, společenské hry, reklamní dárky. Za peníze získané ze sběru papíru jsme již pořídili žákům stolní fotbal a řadu věcných odměn. V loňském školním roce jsme skončili třetí ve Středočeském kraji podle celkového množstvé odevzdaného papíru!

Přejeme všem krásné léto. Prázdniny začínají ve středu 1. července a končí v pondělí 31. srpna 2015. Vyučování ve školním roce 2015/2016 začíná v úterý 1. září.

Nevyzvednutá vysvědčení lze vyzvednout v prvním červencovém týdnu (1. - 3. 7.) nebo posledním srpnovém týdnu (25. - 28. 8.) nebo v pondělí 31. 8. 

Děkujeme všem vám, kteří jste v týdnu od 22. do 26. června věnovali některou společenskou hru pro školní družinu. Velmi si této pomoci vážíme. Hry jistě přispějí k ještě bohatší nabídce aktivit dětí a budou rozvíjet jejich dovednosti a vědomosti.

Za zorganizování akce bychom rádi poděkovali Klubu přátel školy.

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám představit nový kroužek kutilství Kutil Junior, který bude ve škole otevřen od října 2015.

Více informací na webu www.kutiljunior.cz, přihlášky můžete zasílat na info@kutiljunior.cz, od září je možno

hlásit se prostřednictvím webu.

Další informace naleznete po otevření článku.

Ranní provoz trvá od 6.30 do 7.40 hod. Odpolední - od konce vyučování do 17.00 hod.

Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto: po obědě do 13.45 hod. a po hlavním programu ŠD v 15.00 a dále podle údajů, které uvedli rodiče na zápisních lístcích.

Školní družina má vyhrazený čas v tělocvičně a má svou vlastní místnost - hernu.

Žáci jsou rozděleni do devíti oddělení s celkovou kapacitou 250 žáků.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. - 3. tříd v aktuálním školním roce. Do naplnění kapacity může být přijat i žák 4. třídy - rozhodující při dosažení kapacity je datum podání přihlášky.

Školní družina je vybavena stolními hrami, sportovním náčiním, dětskou literaturou, videopřehrávačem, DVD přehrávačem a dalšími potřebami a pomůckami k činnosti. K vybavení školní družiny přispěl finančními prostředky také Klub rodičů ZŠ Mládí – občanské sdružení. Řád školní družiny je zveřejněn v menu pod odkazem Dokumenty a tiskopisy.

První červnový týden se na ZŠ Mládí uskutečnilo již třetí setkání v rámci projektu Erasmus+, který zkoumá možnosti i rizika mobilního internetu a sociálních médií pro žáky na druhém stupni.

Ve středu 3. 6. dostali žáčci třídy II. C jedinečnou příležitost zúčastnit se kroužkování ptáčat, která se vylíhla v budkách umístěných na stromech okolo naší školy. Pracovníci Občanského sdružení Ornita z jedné z budek vyjmuli dvě malé rozčepýřené sýkorky, které si děti mohly zblízka prohlédnout.  Dozvěděly se také řadu zajímavých informací o hnízdění ptáků a poté přihlížely samotnému kroužkování. Nakonec byly sýkorky bezpečně vráceny do svého hnízda v budce.

Po příjezdu do Vídně jsme hned zamířili do centra, kde jsme se po roce sešli s dětmi z naší partnerské školy St. Florian. Program setkání a fotografie nalezneto po otevření článku.

 

Účastníci setkání projektu ERASMUS+ Social Media and Education děkují všem, kdo se podíleli na jeho organizaci - rodičům, kolegům, zástupcům MČ Praha 13, externím partnerům a samozřejmě i žákům. Informace i fotky ze setkání naleznete již brzy na webových stránkách projektu http://twinspace.etwinning.net/4913/home

V podvečer 2. června 2015 oslavily maminky žáků druhého ročníku společně se svými dětmi svátek maminek. Děti svým maminkám, ale i tatínkům zahrály operku Červená Karkulka od autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Představení bylo hráno ve dvou obsazeních. Obě vystoupení se dětem moc povedla. Ve třídě byla úžasná atmosféra. Jak si všichni představení užívali, je vidět z fotografií dále v článku.

Mezinárodní den dětí slavíme 1. června a žáci druhých a třetích ročníků si tento svůj den náležitě užili. V Centrálním parku jim paní učitelky za pomoci starších spolužáků - kamarádů z osmých a devátých tříd připravily zábavné dopoledne. Druháčci se vydali po vyznačené trase hledat nápovědu pro vyluštění tajenky, která je pasovala do role „pátračů“ po pokladu. Třeťáci si zasportovali na předem připravených stanovištích. Všichni se celé dopoledne dobře bavili a malí i velcí kamarádi se těší na další společnou akci.

29. 5. se žáci I. A a I. B vypravili do Muzea hlavního města Prahy, aby si v interaktivní herně užili program k nadcházejícímu Dni dětí. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o historii Prahy, vyzkoušeli si různá řemesla, pomohli Pepíkovi Krátkému, aby si vybral to nejlepší řemeslo, namalovali si svůj měšťanský dům do svého města a zjistili některé zajímavosti z pravěku a také o archeologii. Měli možnost vidět v 3D kině Langweilův model Prahy. Celý program se všem moc líbil.

Žáci 2. a 3. tříd navštívili v průběhu května Workshop v Rudolfinu „Vytvořte si orchestr“, který pořádá Česká filharmonie pro žáky základních škol, kde si mohli pod dohledem trumpetisty České filharmonie vyrobit vlastní "trumpetu" z úplně nečekaného materiálu a zatroubit si nejen na svůj výtvor, ale i na nefalšovanou filharmonickou trubku. Samozřejmě si také poslechli, jak a co se na ni hraje v České filharmonii. Mistr houslař prozradil, co se skrývá uvnitř kontrabasu a na co používá mamutí kel. Děti měly možnost prohlédnout si jeho nástrojařskou dílnu, která je přímo v Rudolfinu. Dětem se workshop opravdu líbil, zejména jeho kreativní část. 

Celostátní soutěž v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města vyvrcholila v polovině měsíce května slavnostním předáním cen vítězům v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na Malé Straně.
Žáci druhého stupně ZŠ Mládí již tradičně jezdí na jazykový kurz do Anglie. Letos jsme zavítali do jihozápadního Devonu, jedné z nejkrásnějších oblastí Spojeného království. Pět nocí strávili v anglických rodinách v lázeňském městě Torquay, rodišti autorky světoznámých detektivek, Agathy Christie.

 

Účast na letošním okresním kole Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které proběhlo 12. května na FZŠ Trávníčkova, byla hojná a stejně tak i naše úspěchy. Družstvo ZŠ Mládí se umístilo na 1. místě. Díky tomu postoupilo přímo do krajského finále a spolu s ním i 11 dalších jednotlivců. Na kraji se náš tým v silné konkurenci umístil těsně na 4. místě a jednotlivci si odnesli 2 medaile - Tereza Kučerová (8.B) za 2. místo a Simona Pavelková (9.A) za 3. místo.

V pátek 15. května k nám do školy zavítali dva pánové z Agentury J. L. M., s. r. o. - Doc. Ing. Jaroslav Zeman CSc. a pan Tomáš Hejl. Připravili si pro nás deváťáky přednášku o energetice.

Žáci si užili krásné přírody díky zajímavým venkovním hrám a pochvalovali si chutné jídlo.

Plaveckou školu v přírodě pořádáme již třetím rokem v plaveckém areálu Hotely Srní na Šumavě. Žáci třetích tříd se učí plavat v intenzivním kurzu během jednoho týdne, na který navazuje plavecký výcvik ve 4. ročníku. O nadšení a spokojenosti třeťáků svědčí i pár fotografií, které naleznete dále v článku.

V rámci oslav Dne Evropy (9. květen), jsme si s žáky 7. B udělali projektový den na téma Evropa a Evropská unie. Projektová výuka probíhala v rámci 3 vyučovacích hodin.
Ve čtvrtek 7. května si vybraní sportovci naší školy vyzkoušeli atletické disciplíny v rámci soutěže Pohár rozhlasu. Na půdě FZŠ Trávníčkova se sešlo celkem 7 škol z Prahy 13 a závodilo se ve sprintu na 60 m, skoku dalekém, skoku vysokém, vrhu koulí, štafetě a běhu na 800 a 1500 metrů. Jméno naší školy zaznělo na stupínku vítězů celkem pětkrát.
Dne 6. 5. 2015 se 18 členů kroužku Mladý zdravotník při ZŠ Mládí zúčastnilo spolu s paní učitelkou Hrbáčkovou závodů první pomoci. Ty se konaly v Domě dětí a mládeže Prahy 13 za účasti 24 týmů.

Mobilní telefon není pro nás již nic nového, ale mobilní planetárium? To je novinka. Ano, mobilní planetárium přijelo k nám do školy na dva dny. Žáci prvních až třetích tříd se v nafukovací kupoli vystřídali a zhlédli filmy s vesmírnou tématikou.  Kdy se jim zase poštěstí ležet v hodině na zádech a prohlížet si hvězdnou oblohu nebo sledovat start kosmické lodi?

13. škola v přírodě s angličtinou skončila. Patřila mezi ty zdařilejší, za což patří poděkování všem pedagogickým pracovníkům školy, kteří se na přípravě a jejím průběhu podíleli, ale také pracovníkům hotelu v Horním Bradle a také řidičům autobusů Dostál - Praha. Za důvěru děkujeme rodičům. A také děkujeme rodičům, kteří do školy v přírodě přispěli odměnami pro žáky.

Fotografie byly umístěny do internetové galerie a přístupové údaje žákům i jejich rodičům sděleny.

21. dubna se v pražské hale ZŠ Květnového vítězství uskutečnilo republikové finále poháru základních škol v kin-ballu, netradičním sportu známým svým rozměrným míčem a současnou hrou tří družstev. Tým ZŠ Mládí, který zvítězil v oblastním kole Prahy a Středočeského kraje, reprezentoval velmi úspěšně - odnesl si bronzové medaile.
Žáci 5. B se rozhodli věnovat část finančních prostředků, které získali na vánočním jarmarku, na stavbu školní skalky. Skalka vznikne letos na jaře na školním dvoře a budou se o ni starat žáci školy v hodinách pracovních činností.

S příchodem jara jsou spojeny mnohé tradice a školní družina se v úterý 24. 3. rozloučila se zimou. Morénu, vyrobenou ze dřeva a slámy, vyprovodily děti za zpěvu tradičních písní k vodě a nazpět se pak vracely s větvičkou „létéčka“, kterou si samy nazdobily. Školní družina tak přivítala jaro. Rozkvetly nám nejen větvičky, ale také nástěnky a začínáme se připravovat na Velikonoce.

Po několikaměsíční pauze se v březnu opět setkaly třídy s francouzštinou jako druhým cizím jazykem – jedna naše, z Mládí (skupina složená z žáků 8 tříd), a druhá z italského Belluna.
Projekt ERASMUS+ Social Media and Education – Threats and Opportunities se blíží své polovině.
V úterý 17. března proběhlo na ZŠ Generála Janouška oblastní kolo pro Prahu a Středočeský kraj v Kin-ballu. Jako pilotní škola tohoto netradičního sportu jsme v kategorii 8. - 9. třídy obhájili titul z loňského roku a postoupili na republikové finále, které proběhne 21. dubna. Naši školu reprezentovali: Martin Bekera, Maxim Drkoš, Simona Pavelková, Michaela Rubešová (všichni 9.A) a Jakub Babický (9.B). Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou a vzornou reprezentaci naší školy.
Tento týden se konalo Obvodní kolo již 17. ročníku Pražského poetického setkání pro Prahu 5 a 13. Gratulujeme třem účastníkům z naší školy, Štěpánu Procházkovi (II. B), jeho setře Anežce Procházkové (V. B) a Anně Marii Hrdličkové (6. B) k postupu do krajského kola soutěže a děkujeme za reprezentaci školy.
Naše škola každoročně pořádá školní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, na kterém se sejdou desítky žáků 6. – 9. ročníku, aby poměřili své síly v disciplínách sprint, trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem, sed-lehy a švihadlo. Výkony jednotlivců jsou pomocí tabulek přepočítávány na body, které se sčítají a snadno tak mohou být určeni nejen nejlepší jednotlivci, ale i nejúspěšnější třídy.

Ve středu 11. 2. se školní družina I. C vydala za mamuty a letadly. Již při vstupu do OC ŠESTKA zůstaly děti nehnutě stát a z jejich výrazů se dalo číst: “Tohle opravdu žilo?“ Proti nim stál mamut. Tak to pokračovalo i u dalších exponátů. U velelenochoda jedno z dětí vykřiklo: “Paní vychovatelko, měla jste pravdu, ten by se nám do družiny opravdu nevešel.“Přálo nám i počasí a ze střechy centra jsme viděli na letištní ploše 13 letadel, vrtulník i přistávající letadla. Vycházku jsme ukončili jízdou na obřím tobogánu. Při odchodu se děti ptaly, jestli se sem ještě někdy vrátíme.

Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutáchNaše třída se dohodla, že za peníze, které jsme utržili na školním vánočním jarmarku, půjdeme do divadla. Společně jsme vybrali večerní představení Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách.

Týden před jarními prázdninami se všichni prvňáci proměnili v Indiány. Každý žák - Indián si vymyslel své indiánské jméno a z třídního kolektivu se stal kmen v čele se svým náčelníkem. Žáci se seznámili se zajímavostmi ze světa Indiánů, hledali odpovědi na otázky, které je zajímali. Dověděli se něco o jejich minulosti, původu, zvycích a tradicích. Na hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrobili např. totemy, aby je chránili před „zlými duchy", hudební nástroje, postavili indiánské obydlí - týpí, a zhotovili čelenky s pravými péry.

Letos se žáci 4. a 5. ročníku zapojili do soutěžení v rámci Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. V rámci hodin tělesné výchovy plnili celkem čtyři disciplíny - trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem, leh-sedy a švihadlo. Ve středu se žáci dočkali slavnostního vyhlášení, na kterém byly předány medaile, diplomy a sladké odměny pro nejúspěšnější čtyřbojaře. Odměněny byly i nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách.

Děkujeme všem rodičům, kteří přivedli své děti do naší školy k zápisu do 1. tříd na školní rok 2015/2016 za důvěru a zájem o vzdělávání v naší škole, podle Školního vzdělávacího programu Co se v Mládí naučíš, s rozšířenou výukou jazyků. Informace o dalším postupu se dočtete v článku.

Páteční odpoledne ve školní družině proměnil kouzelník Roberto svým vystoupením v opravdu kouzelný zážitek. A nečaroval kouzelník sám – za pomocníky si vybral několik dětí a dokonce i některé paní vychovatelky! Nezůstalo však jen u kouzel, čárů a úžasných triků, ale děti se dočkaly na závěr taneční diskotéky a dárečků v podobě balonků vytvarovaných do různých zvířátek, kytiček, či mečů. Děti se při vystoupení nejen divily „jak to ten Roberto dělá“, ale skvěle se i pobavily. Kouzelník je naprosto okouzlil….

Další setkání žáků a učitelů v programu ERASMUS+ probíhalo v německém Dreieich v kraji Offenbach. Setkání se účastnili kromě naší školy, zástupci škol z Holandska, Německa, Španělska a Velké Británie. Projekt nese název Social Media and Education – Threats and OpportunitiesNedělní program strávili žáci s hostitelskými rodinami. Od pondělí už jsou dny studijní - pracovní. Více informací dále v článku s fotografiemi.
Turnaj mezi školami ve florbalu je vzhledem k oblíbenosti tohoto sportu vždy prestižní záležitostí, které se účastní ti nejlepší mladí florbalisté. Naši žáci v kategorii 6. - 7. ročníku se v letošním roce probojovali až do krajského finále.

V týdnu od 20. 1. do 23. 1. se ve školní družině uskutečnila akce „Černobílý týden“. V úterý přišli všichni v černobílém oblečení a na další dny nachystaly paní vychovatelky pro děti nejen zajímavé výtvarné aktivity využívající černou a bílou barvu, ale také černobílé hry, soutěže, pohádky a povídání. Starší žáci si pro ty mladší připravili referáty, resp. úvahy o tom, proč nemůžeme vidět svět jen černobíle. Dětem se černobílý týden velmi líbil a již teď horlivě přemýšlí, jakou barvu týdne zvolí příští školní rok.

Tradičně i v tomto školním roce připravujeme pro žáky 4. tříd školu v přírodě, zaměřenou nejen na pobyt v přírodě, ale také na rozvoj jazykových dovedností v angličtině.

Tato škola v přírodě je již po několik let pořádána v Železných horách, v objektu, který od této sezóny nese nový název Vršovská brána a nachází se v Horním Bradle, na řece Chrudimce. Letošní výjezd se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2015. Více v článku.

Žáci 1. – 3. ročníků si na chvíli odskočili z vyučování do Zubozemě krále Králíka, kde všichni její obyvatelé vzorně pečovali o svůj chrup. To se ale nelíbilo sousednímu králi Cukrálovi a chtěl Zubozem zničit.  Během programu se děti dozvěděly, k čemu slouží a jak se jmenují jednotlivé druhy zubů a hlavně, jak o ně mají pečovat. K názorným ukázkám posloužil velký Zubák a jeho kamarádi – kartáčky. Potom děti zachránily Zubozem před králem Cukrálem splněním všech úkolů, které je čekaly ve hře na tabletech. Návštěvu Zubozemě jsme zakončili veselou písničkou. 

Vážení rodiče,

nabízíme Vašim dětem ve spolupráci s Britskou radou v ČR mezinárodní zkoušky z angličtiny. KET - Key English Test for Schools, PET – Preliminary English Test for Schools a FCE - First Certificate in English for Schools – které jsou prvními třemi z pěti úrovní cambridgeských zkoušek z všeobecné angličtiny, které patří v celosvětovém měřítku k nejznámějším. Tyto mezinárodně platné jazykové zkoušky jsou připravovány špičkovými odborníky a skládají je studenti ve více než 130 zemích celého světa.

Blíží se doba důležitého rozhodnutí žáků 9. ročníku, a to jakou si vybrat střední školu a kde pokračovat v dalším studiu. Usnadnit jejich rozhodování se snažíme i akcemi, které „deváťákům“ přiblíží způsob výuky na vybraných středních školách a pomohou jim poznat jejich prostředí.
Pomoci žákům 9. ročníku orientovat se v nabídce středoškolského studia a hlavně i realisticky vyhodnotit jejich schopnosti a zájmy vzhledem k volbě budoucího povolání, to byl hlavní účel návštěvy Poradenského střediska při Úřadu práce v Praze 3.
V programech Bricks 4 Kidz® využíváme oblíbenou stavebnici LEGO®. S její pomocí prohlubujeme obecné znalosti žáků a představujeme jim vědu, techniku, strojírenství a další odborné oblasti.

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, také v tomto školním roce nabízíme žákům tříd 3. – 6. ročníků vykonání cambridgeské zkoušky z angličtiny pro mladší žáky. Cílem cambridgeských zkoušek pro mladší žáky Cambridge Young Learners English Tests je vyzkoušet si odpovídající a smysluplné používání jazyka, změřit přesně a dostatečně žákovy jazykové schopnosti a dovednosti, vytvořit kladný vztah k mezinárodním zkouškám a povzbudit žáky k efektivnímu učení a učitele k výuce. Zkoušky jsou pro žáky velmi motivující. Výsledky, oceněné mezinárodní institucí, absolventům zkoušek dodávají pocit jistoty a sebevědomí v používání angličtiny a jsou silným povzbuzením k jejímu dalšímu studiu. Více dále v článku…

Každoročně zvou žáci naší školy své rodiče, příbuzné a přátele na Vánoční akademii. Letošní předvánoční čas nebyl výjimkou. Žáci 3. – 9. tříd připravili ve Spolkovém domě pestrý program, kde si každý mohl přijít na své. Na scéně se vystřídaly nejrůznější hudební nástroje od akordeonu až po violoncello, zpívaly se koledy, zazněly básničky, k vidění byly scénky a písničky v češtině, angličtině i němčině.

Žáci druhých ročníků se v pondělí 15. 12. vrátili v čase a ocitli se na jedno dopoledne v době našich prababiček na statku v Třebízi. Za doprovodu pantáty, panímámy a čeládky se seznámili se zvyky a tradicemi času adventního a vánočního.

Pedagogický sbor školy se připojuje k poděkování Klubu přátel ZŠ Mládí všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli. Do článku budou postupně vkládány zprávy ze tříd o tom, jak s výtěžkem z jarmarku naložily.

V rámci celoročního projektu o starých pověstech českých navštívila třída III. B hudebně pohybovou dílnu v Českém muzeum hudby v Karmelitské ulici. 

V pondělí 8. 12. se žáčci 1. a 2. ročníků společně s rodiči, prarodiči a kamarády sešli na hřišti naší školy k již tradičnímu Vánočnímu zpívání. Kromě známých vánočních písní a koled, které si s námi zazpívali i všichni přítomní, děti také zarecitovaly známé či méně známé vánoční básničky a říkanky.  K pravé vánoční atmosféře přispěla i výzdoba, kterou pomohli připravit rodiče z Klubu přátel školy. Tímto děkujeme jim a také všem přítomným za hezkou atmosféru. 

5. prosince přišel Mikuláš i do naší školy. A aby to někomu nebylo líto, přišli Mikulášové rovnou dva.
Napadlo Vás někdy, že používání mobilních telefonů ve škole může být dobrý nápad? Napadlo někdy vaše děti, že používání mobilů kdykoli a kdekoli jinde by mohl být problém? ZŠ Mládí se od tohoto září zapojila do projektu ERASMUS+, který si prozkoumání těchto otázek vzal za své.

Také v tomto školním roce otevřela naše škole dveře pro rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě plnilo povinnou školní docházku v naší škole. Letošní Den otevřených dveří se konal 27. listopadu. 

Vážení rodiče, v zájmu bezpečí dětí ve škole jsme zavedli zákaz vstupu dospělým a cizím osobám do budovy školy. Děkujeme za pochopení tohoto opatření. (čtěte dále kliknutím na nadpis)

V neděli 9. 11. odjel tým šesti našich žáků a dvou učitelů do Španělska na oficiální zahájení dvouletého mezinárodního projektu a seznámení s účastníky z dalších čtyř států.

V polovině října uspořádaly vychovatelky pro žáky, kteří chodí do školní družiny Den bláznivých klobouků. Děti přišly do školy v kloboucích, které si doma vyrobily podle vlastní fantazie, a opravdu bylo na co se dívat.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů je tradiční sportovní projekt pod záštitou českých olympioniků, kterého se účastní desítky tisíc žáků z celé České trepubliky a ze zahraničí. Dne 21. října se uskutečnil mítink pouze pro Prahu 13 na ZŠ Janského a naše škola z něj vyšla velmi úspěšně. Žáky při závodění podporovali i olympionici Jan Jiráň a Slavoj Černý a mistr ČR v bike trialu Tomáš Zedek.
Třída 7. B spolu se svou třídní učitelkou Mgr. Hrbáčkovou navštívila Náprstkovo muzeum. Zážitky žáků a fotografie z workshopu najdete po rozkliknutí nadpisu.

SOCIAL MEDIA AND EDUCATION – THREATS AND OPPORTUNITIES

Po roční pauze se naše škola opět zapojí do projektu ERASMUS+ se školami ze Španělska, Německa, Holandska a Velké Británie, tentokrát pod názvem Sociální média ve škole, hrozby a příležitosti. Jde tedy o téma Vám i nám velmi blízké, se kterým jste se již setkali a o kterém jistě rádi budete sdílet zkušenosti s budoucími kamarády z jiných zemí.

Oslavy Evropského dne jazyků jsou na naší škole již tradičně spojeny s projektovým dnem. Tento rok se žáci zaměřili na prezentaci jedné ze zemí Evropské unie.

 

Dalším rokem pokračoval projekt „Podej mi ruku“, do kterého se již několik let ochotně zapojují naši nejstarší žáci z osmých a devátých tříd a pomáhají těm nejmenším se vstupem do šaten, s odemykáním a zamykáním šatních skříněk a s doprovodem do třídy. Všichni žáci 1. tříd již vše zvládají sami a projekt pomoci mohl být minulý týden ukončen. V jeho závěru se všech 45 žáků 8. a 9. tříd, kteří se do projektu zapojili, setkali se všemi prvňáčky, kteří jim poděkovali a symbolicky věnovali bonbóny. 

 

Postavičky Zdeňka Smetany provází ve večerníčcích již několik generací dětí.  V muzeu Kampa probíhala v minulých měsících výstava tvorby Zdeňka Smetany a žáci druhých tříd měli možnost si jeho obrázky také prohlédnout. Seznámili se nejen s jeho díly, ale i s technikou, kterou tento ilustrátor pracoval. Žáci si ji mohli vyzkoušet na workshopu, který na výstavu navazoval. 

Vážení rodiče a žáci, zde najdete aktuální nabídku matematických soutěží, ve kterých si žáci mohou ověřit své matematické dovednosti, prostorovou představivost, logické myšlení a chuť hrát si s čísly. Soutěží se lze zúčastnit prostřednictvím školy nebo individuálně.

Fotky z prvního dne dále v textu.Druhý den byl ve znamení velkých her a soutěží, kde mohli žáci spolupracovat i se spolužáky z vedlejší třídy. Mnoho smíchu přinesl i večerní program ve společenských místnostech. Třetí den je za námi. Opět jsme prožili dopoledne plné zábavných her a odpoledne se prošli do centra Vrchlabí. Všichni moc pozdravují a přidáváme společně další ukázku fotografií.

Čtvrtek byl zaměřen na hry na důvěru a žáci si mimo jiné stanovili a sepsali třídní pravidla. Večer celý program uzavřela netradičně pojatá večeře a samozřejmě vytoužená diskotéka. 

Žáci 1. - 3. tříd navštívili program Hudební výchova jinak v Kulturním domě Mlejn. Pod vedením TOKHI EL RITMO si vyzkoušeli různá rytmicko-melodická cvičení. Zahráli si na barevné trubky BOOMWHACKERS, z kterých zazněla i melodie Beethovenovy skladby Óda na radost. Další hudební nástroj, který si děti vyzkoušely, byly bubny CAJON pocházející z Peru. Celá hudební show se dětem velice líbila a odcházely s nadšením. Atmosféru dokreslí několik fotografií z akce, dále v článku (více).

Občanské sdružení Ornita připravuje už 10 let výukové programy pro školy. Pro ten letošní připravili přednáškový cyklus nazvaný „DESATERO SOV“. Program představil žákům jednotlivé druhy sov, které žijí na území České republiky a to nejen slovně a na videích,
ale tradičně i s ukázkami živých ochočených sov.

Žáci naší školy jezdí vždy jednou za dva roky do Velké Británie. Dopoledne absolvují výuku v anglické škole a odpoledne poznávají pamětihodnosti a přírodní krásy místa, kde jsou ubytováni. Ubytováni jsou v rodinách po dvou až třech. V letošním školním roce připravujeme s cestovní kanceláří KRISTOF, s.r.o. výjezd do Torquay na jihozápadě Anglie.
Další, už třináctý ročník celostátní soutěže v anglickém jazyce, Video pohlednice z mého města byl ukončen v polovině května na ministerstvu školství. Patronkou soutěže je velvyslankyně Velké Británie a Severního Irska v České republice a záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Na Velvyslanectví Spojeného království se v úterý 25. března s velvyslankyní a zástupci Britské rady sešli učitelé z různých škol z celé České republiky, kteří pro své žáky a studenty organizují cambridgeské zkoušky.
Základní škola, Praha 13, Mládí 135, obdržela dne 24. září 2012 u příležitosti Evropského dne jazyků ocenění. Za organizaci celostátní soutěže v anglickém jazyce jí byla udělena Evropská jazyková cena LABEL 2012.