THE MAGICAL LANGUAGE SHOW

18.09.2012

Tak se jmenuje představení v anglickém jazyce pro mladší žáky základních škol, které mohli v polovině září zhlédnout žáci v rámci činnosti školní družiny.

Toto komické interaktivní představení podporuje motivaci žáků k poznávání angličtiny. O tom, že se dětem představení líbilo, svědčí i několik fotografií.