Návštěvy ve škole - Komunikace mezi rodiči a zaměstnanci školy

18.09.2015

Vážení rodiče – zákonní zástupci, rádi Vám poskytneme potřebné informace a umožníme návštěvu školy. Aby však byla naše společná komunikace co nejefektivnější, žádáme vás o respektování pravidel, která následují v textu článku…

  • Do šaten rodiče zásadně nevstupují.
  • Setkání s příslušným učitelem/zaměstnancem nebo vedením školy si dohodněte vždy předem (např. vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů, konzultace, apod.)
  • Se zaměstnanci školy můžete jednat bez předchozího ohlášení ve výjimečném případě, a to pouze ráno před vyučováním. V 7.55 je však nutno školu opustit. Přicházejte prosím včas. Minutu či dvě před termínem odchodu již nemá smysl jednání realizovat.
  • Přijdete-li neohlášeni a budete-li trvat na okamžitém rozhovoru, ohlásíte se u vedení školy v sekretariátu a vyčkáte laskavě, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat. (Tak aby nenarušil svou výuku, dohled nad žáky, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou nezbytnou činnost.) Pokud se bude jednat o urgentní jednání s učitelem, musíme za něj nejprve zajistit jiného učitele, který za něj po dobu jednání převezme jeho případné povinnosti výuky či dohledu.
  • Při příchodu do budovy školy zapište svou návštěvu do knihy návštěv u vchodu.
  • Při nedodržení těchto pravidel, vás zaměstnanec, který koná službu u vchodu, do budovy nepustí. Chráníme tak především Vaše děti.

Děkujeme za pochopení.