Dobrovolná výuka žáků 9. tříd od 11. května - AKTUALIZACE

01.06.2020Vzhledem ke skutečnosti, že se v týdnu od 8. 6. 2020 uskuteční přijímací zkoušky na střední školy, proběhnou poslední hodiny na přípravy na přijímací zkoušky v úterý 2. 6. (třída IX.A) a ve středu 3. 6. (třída IX.B).
Dále se žáci sejdou ve škole podle informací, které zákonní zástupci obdrží od třídních učitelek. Účelem bude zejména vrácení učebnic, předání vysvědčení a osobních věcí žáků.


Přejeme všem našim žákům úspěšné složení přijímacích zkoušek a přijetí na zvolené střední školy!