Dlouholetá spolupráce ZŠ Mládí s Katedrou anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK

10.03.2020

Spolupráce naší školy s katedrou anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty trvá od začátku devadesátých let minulého století. Opakovaně k nám na praxi přicházejí budoucí učitelé angličtiny. V průběhu 17 let trvání celostátní soutěže Video pohlednice z mého města zasedali v porotě zástupci katedry a na oplátku pak naši učitelé několikrát prezentovali tuto soutěž studentům na půdě katedry.
V roce 2014 se zrodil projekt „Virtuální náslechová praxe pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia katedry anglického jazyka a literatury“. Realizátoři projektu K. Uličná a K. Žďárek nabídli učitelům naší školy účast na projektu. Na sklonku téhož roku byly pořízeny nahrávky dvou vyučovacích hodin angličtiny ve skupinách paní učitelky D. Matulové. Dnes spolu s nahrávkami hodin dalších tří učitelů z jiných pražských škol slouží k výuce studentů pedagogické fakulty již pátým rokem.
Tento velmi úspěšný projekt se stal základem ještě intenzivnější spolupráce s katedrou anglického jazyka a literatury. V rámci dalšího projektu se paní učitelka D. Matulová podílí na seminářích pro studenty magisterského studia. V jejích hodinách angličtiny bylo pořízeno dalších šest nahrávek a jedna byla natočena v hodině paní učitelky I. Pichlové. Na seminářích se studenti učí analyzovat zhlédnuté hodiny, diskutují o různých didaktických postupech a připravují se tak na vlastní profesní dráhu. Nabízí se jim tak možnost konfrontovat své teoretické vědomosti s praktickými zkušenostmi učitelky.