Závěrečná hodina angličtiny on-line

28.02.2020

Poslední únorový pátek si žáci 8. A vyzkoušeli další on-line hodinu angličtiny s rodilým mluvčím v rámci projektu nakladatelského domu Pearson a BBC. Tématem byly tentokrát architektonické památky a zajímavá místa.

Při propojení celkem pěti škol (Chorvatsko, Rusko, Francie a, kromě naší školy, ještě jedna česká škola z Frenštátu pod Radhoštěm) se nám nevyhnuly technické problémy. Nás potrápil mikrofon a Francouze zase kamera.

Žáci se seznámili s pamětihodnostmi New Yorku a Wroclawi. V tomto polském městě nyní působí náš virtuální učitel Robert Dean. Nakonec jsme si povídali s žáky z petrohradské školy. Spojení s Petrohradem nebylo bez závad, proto jsme se chvílemi museli ujišťovat, zda se dobře slyšíme.

I přes technické obtíže, které se u této formy projektů občas vyskytují, jde o velmi cennou zkušenost. Žáci získávají větší sebedůvěru, učí se naslouchat jiným a bezprostředně odpovídat na otázky.

Nyní nás čeká „domácí úkol“. Natočíme krátké video o Praze. Těšíme se na to, že ukážeme zúčastněným školám, kde žijeme a jak krásné památky naše hlavní město má.