Blížící se akce

10.12.2019


Cambridgeské zkoušky z angličtiny pro mladší žáky

ST 11. prosince
Dopravní výchova se strážníky OŘMPP13 pro III.B
Vánoce na blátě - divadlo pro I.B
ČT 12. prosince
Natáčení hodiny Aj pro PedF UK - VIII.A

PÁ 13. prosince
Program v Podolské vodárně - IV.A
Finanční gramotnost - IX.B
Bruslení V.A
Vánoční dílny odd. 2.C školní družiny
 

ÚT 17. prosince
Jak se vám líbí - divadlo - IX.A a IX.B

Olympiáda v Nj - školní kolo pro 7. ročník
Finanční gramotnost - VIII.A
ST 18. prosince
Vánoční výlet do Prokopského údolí - ŠD II.A
Návštěva knihovny v KD Mlejn - ŠD III.A
ČT 19. prosince
Vánoce na statku - I.A, II.A, II.B, II.C
Vánoční představení v angličtině - 8. a 9. třídy
Program Ornity pro třídy V.A, VII.A a VII.B
PÁ 20. prosince
Vánoční besídky tříd od 10:00 hodin