Poradenství k volbě povolání a studia

24.10.2019

Pomoci žákům 9. ročníku zorientovat se v nabídce středoškolského studia a především  i realisticky vyhodnotit jejich schopnosti a zájmy vzhledem k volbě budoucího povolání, to byl hlavní účel návštěvy Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Praze 3. Žáci obou našich devátých tříd se tento týden seznámili s poradenskými službami, které úřad práce (ÚP) nabízí, a hlavně se zúčastnili besedy a individuálních pohovorů s pracovnicemi ÚP. Žáci měli možnost si na počítači nechat vyhodnotit test zájmů a následně si prolistovat složky jednotlivých povolání, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o pracovních činnostech, požadavcích a pracovním prostředí jednotlivých profesí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Merhautová, výchovná poradkyně