Výsledky žáků ZŠ Mládí u jednotných přijímacích zkoušek 2018/2019

12.09.2019

Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky konalo v minulém šk. roce všech našich 49 žáků 9. ročníku, dále 10 žáků 7. ročníku (na šestiletá gymnázia) a 29 žáků 5. ročníku (na osmiletá gymnázia). Podle zveřejněných výsledků Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) dosáhli žáci naší školy opět z  českého jazyka i  z matematiky nadprůměrných výsledků ve srovnání s celostátním průměrem přihlášených uchazečů o studium. Všechny výsledky našich uchazečů byly výrazně nad celostátním průměrem, což dokládá níže připojená tabulka, kterou jsme obdrželi od ředitelky Centra.

 

 

ÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

Český jazyk a literatura:

 • průměrná úspěšnost žáků 9. ročníku v ČR: 59,1 %
 • žáci 9. ročníku naší školy: 70,7 %.

Matematika:

 • průměrná úspěšnost žáků 9. ročníku v ČR: 43,1 %
 • žáci 9. ročníku naší školy: 54,4 %.

 

 

ÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ 7. ROČNÍKU

Český jazyk a literatura:

 • průměrná úspěšnost žáků 7. ročníku v ČR: 56,8 %
 • žáci 7. ročníku naší školy: 64,8 %

Matematika:

 • průměrná úspěšnost žáků 7. ročníku v ČR: 48,4 %
 • žáci 7. ročníku naší školy: 54,0 %

 

 

ÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU

Český jazyk a literatura:

 • průměrná úspěšnost žáků 5. ročníku v ČR: 52,6 %
 • žáci 5. ročníku naší školy: 64,2 %

Matematika:

 • průměrná úspěšnost žáků 5. ročníku v ČR: 41,2 %
 • žáci 5. ročníku naší školy: 55,1 %

 

Z údajů vyplývá, že v jednotné zkoušce z matematiky žáků 9. ročníku byla průměrná úroveň bodového hodnocení testu o 11,3 % vyšší a v jednotné zkoušce z českého jazyka o 11,6 % vyšší nad celorepublikovým průměrem.

V jednotné zkoušce z matematiky našich uchazečů (ze 7. ročníku) o studium na šestiletých gymnáziích byla průměrná úroveň bodového hodnocení testu z matematiky o 5,6 % vyšší a v jednotné zkoušce z českého jazyka o 8,0 % vyšší nad celorepublikovým průměrem.

V jednotné zkoušce z matematiky našich uchazečů (z 5. ročníku) o studium na osmiletých gymnáziích byla průměrná úroveň bodového hodnocení testu z matematiky o 13,9 % vyšší a v jednotné zkoušce z českého jazyka o 11,6 % vyšší nad celorepublikovým průměrem.

 

Děkuji všem třídním učitelkám v bývalých třech třídách 5. ročníku a vyučujícím matematiky a českého jazyka, kteří vyučovali žáky 7. a 9. tříd, za výbornou pedagogickou práci. Přijatým žákům blahopřeji k přijetí ke studiu na SŠ a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Alena Merhautová, výchovná poradkyně