Rozpis mimoškolních aktivit pro školní rok 2019/2020

04.09.2019

Vážení rodiče,
pod odkazem níže naleznete rozpis mimoškolních a zájmových aktivit, které se budou ve školním roce 2019 / 2020 pořádat v naší škole. Činnost kroužků bude zahájena první týden v říjnu nebo jak je uvedeno v rozpisu.
Upozorňujeme, že v rozpisu může docházet k úpravám a změnám.

 

Odkaz na přehled zájmových aktivit a kroužků ve školním roce 2019/2020