Za odměnu k jezeru

14.06.2019

První červnové pondělí vyjeli žáci V. A k jezeru Katlov na Kutnohorsku, kde se potkali s populárním sportovním rybářem Jakubem Vágnerem. Výlet byl hlavní výhrou soutěže „Voda v krajině“, které se tito žáci zúčastnili a vyhráli v ní první místo.

Jezero Katlov si Jakub Vágner před několika lety koupil a jeho okolí upravil podle tradičních postupů tak, aby vznikla samostatná ekologická vodní plocha, kde vytvořil populaci zajímavých druhů ryb.
Jakub Vágner provedl žáky kolem rybníka a seznámil je s celým vodním ekosystémem. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o rostlinách a živočiších žijících v okolí vod a jejich důležité roli pro správný chod tohoto ekologického celku. Na závěr programu si mohli někteří žáci vyzkoušet samotné rybaření, což byl jistě úžasný zážitek, třebaže v síti nikomu neuvízla ryba rekordních rozměrů.
Během programu měli žáci zajištěný i oběd, po kterém se již vydali od krásného jezera Katlov zpět do Prahy. Výlet byl slavnostním zakončením celého projektu, kdy se žáci na vlastní oči přesvědčili, že voda je pro naši krajinu životně důležitá a měla by se chránit.