Školní družina na sousedském setkání ve Stodůlkách

12.06.2019

Školní družina dostala v půlce května pozvánku od Speciální školy Prahy 5 a Diakonie Českobratrské církve evangelické na sousedské setkání. Některá oddělení školní družiny ráda pozvání přijala a na sousedské setkání, které se konalo 4. června, přišla.

 

V prostorách školy probíhaly celé odpoledne soutěže zaměřené na osvětu a ukázky první pomoci. Někteří si mohli vyzkoušet jízdu na kolečkovém křesle. Našim žákům se také velmi líbilo divadelní představení a vystoupení pěveckého sboru. Pro všechny hosty bylo nachystané bohaté občerstvení. Setkání se neslo v opravdu milé a přátelské atmosféře, zpříjemnilo naše družinové odpoledne a obohatilo o nové zážitky a poznatky.

Za ŠD Petra Hřivnová