V Mládí se zpívalo a hrálo + in English

03.06.2019

Ve středu 22. května uspořádali členové pěveckého kroužku představení. Zahráli a zazpívali pro žáčky 1. ročníků operku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka  O dvanácti měsíčkách. Dětem se představení moc líbilo. Jak si ho užívaly, vidíte na fotografiích dále v článku. Zmíněnou operku měly děti možnost zahrát i svým rodičům, babičkám, dědečkům a známým, a to 29. května. I toto vystoupení bylo velmi zdařilé a cenné hlavně tím, že ho děti zahrály pro své nejbližší.

 

On Wednesday, 22nd May, members of the singing group organized a performance.They played and sang Jaroslav Uhlíř and Zdeněk Svěrák's opera The Twelve Months for the 1st year pupils. The children liked the performance very much. As they enjoyed it, you can see in the photos. The children had the opportunity to play the opera for their parents, grandmothers, grandfathers and friends on 29th May. Even this performance was very successful and valuable mainly because the children played it for their closest.