Základní informace o organizaci a provozu

02.09.2017

V článku se dočtete o vzdělávacím programu školy, o organizaci vyučování s rozpisem zvonění a další informace.

PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA:
Škola je od 1. ledna 2000 právním subjektem a je zařazena do rejstříku škol jako základní škola s třídami s rozšířenou výukou jazyků.

UČEBNÍ DOKUMENTY:
Výuka je realizována v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu: Co se v Mládí naučíš, školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ten vychází z bývalého vzdělávacího programu základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Žáci se podle tohoto programu učí anglickému jazyku od 1. ročníku a v šestém ročníku si volí druhý cizí jazyk (francouzský nebo německý).

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ:
Ve dnech vyučování se budova odemyká v 7:40 hod. V 8:00 hodin začíná vyučování. Šestá vyučovací hodina končí v 13:30 hodin. Přestávky během dopoledního vyučování trvají 10 minut, velká přestávka trvá 20 minut od 9:40 do 10:00 hodin. Odpolední vyučování začíná sedmou vyučovací hodinou, podle rozvrhu. Počet vyučovacích hodin je v souladu s příslušnými učebními plány.

ROZPIS ZVONĚNÍ:

    Vstup:     07:40 hod.

    příprava: 07:55 hod.

1. hodina: 08:00 – 08:45
2. hodina: 08:55 – 09:40

    příprava: 09:55 hod.

3. hodina: 10:00 – 10:45
4. hodina: 10:55 – 11:40
5. hodina: 11:50 – 12:35
6. hodina: 12:45 – 13:30
7. hodina: 14:20 – 15:05
8. hodina: 15:10 – 15:55

TŘÍDY:
Školu tvoří celkem 23 tříd, z toho 15 na 1. a 8 tříd na 2. stupni. Na 1. stupni jsou v každém ročníku tři třídy, na 2. stupni dvě. Do 6. třídy s jazykovým programem jsou podle možnosti přijímáni i žáci z jiných škol. Této možnosti využívají hlavně žáci, kteří na osmileté gymnázium nechtějí a chtějí rozvinout své jazykové znalosti.

POČET ŽÁKŮ:
Počet žáků se pohybuje nad 550 a činí tak 95 - 100% kapacity školy. Průměrný počet žáků na třídu je 24. Kapacita školní družiny je pravidelně naplněna na 100%.

BUDOVY ŠKOLY:
Škola má dvě propojené budovy a od září 2002 je v provozu moderní tělocvična. V lednu 2005 byla zprovozněna půdní vestavba ve starší z obou budov školy s dvěma učebnami a malou sborovnou. V roce 2008 byla provedena výměna oken a oprava střechy na původní budově, oprava fasády a její zateplení. Vymalování a výměna podlahových krytin byla provedena v roce 2016.
Díky vyučujícím výtvarné výchovy a výchově žáků se výrazně zlepšil estetický vzhled interiéru školy, zvláště výzdoba chodeb, kterou tvoří z větší části žákovské práce. Většina tříd je co do čistoty a po estetické stránce na velmi dobré úrovni, najdou se ale i třídy, kde je co zlepšovat. Školní nábytek byl kompletně modernizován.
Jednou z dalších předností školy je samotná její stavba, která není panelová, ale zděná. Členění školy a její atmosféra působí na návštěvníky, podle jejich vyjádření, příjemným dojmem.

ŠKOLNÍ ŘÁD:
Ve škole platí Školní řád pro žáky, který je v souladu se školským zákonem. Obsahuje práva žáků stanovená Úmluvou o právech dítěte i pravidla, kterými se žáci řídí při vyučování i mimo ně. Žáci se s řádem seznamují pravidelně na začátku školního roku a v jeho průběhu. Rodiče se s řádem seznamují na první třídní schůzce. Řád je umístěn v každé učebně a je zveřejněn i na webu školy.

PITNÝ REŽIM:
Žáci mají možnost zakoupení nealkoholických nápojů včetně minerálky z nápojového automatu. Pro žáky, kteří navštěvují školní družinu, nápoje zajišťuje školní jídelna.