Voda v krajině – první místo v soutěži pro třídu V. A

28.05.2019

 
Žáci 5. A se zapojili do soutěže Voda v krajině, kterou pořádaly Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ta měla školákům pomoci zjistit, jak udržet vodu tam, kde je potřeba.

 

S maximálním využitím dostupných informací žáci vyrobili model, na kterém znázornili, jak by bylo možné v krajině vodu zadržovat a jak ji co nejrozumněji využívat. Při vytváření modelu dávali žáci pozor, aby neudělali chybu, jako v reálném životě. Snažili se napodobit okolí školy, a tak se také dozvěděli, že je nedaleko les s mokřadem a remízkem, ale také čistička odpadní vody. Les je smíšený, což brání rozmnožení kůrovce a stromy zadržují vodu ve svém stínu. Model ukazuje, jak vodu využívat a jak ji zadržovat. Na modelu je vidět remízek, čistička odpadních vod, dlažba a silnice. Kolem rybníka vede písková cesta. Důležitým poznatkem bylo, že podél potoka je stín, který brání slunci v odpařování vody. K výrobě modelu použili staré noviny a další papír, škrob, párátka a další věci.

Práce na projektu, jehož součástí bylo také natočení videí, nebyla vůbec jednoduchá. Dala ale dětem možnost uvědomit si, jak špatně na tom naše planeta s vodou je a že zeleně v Praze stále není dost. Ze zápisků žáků třídy V. A vyplývá, že když se projektem Voda v krajině začali zabývat, v žádném případě nečekali, že získají v soutěži 1. místo.

Projekty jako tento žáky hodně baví.

Děkujeme porotě soutěže. Žáci jsou z výsledku nadšení a my celé třídě gratulujeme.