Hrajeme si na školu - program pro předškoláky

10.05.2019

Program pro předškoláky - děti, které byly přijaty k povinné školní docházce od školního roku 2019/2020, proběhne ve dnech 15. a 22. 5 2019. Ve dvou setkáních děti poznají, jak se budou učit, seznámí se s prostory školy a třídami, vyučujícími a také i s různými pomůckami a vybavením školy. Dále v článku se dočtete termíny a náplň jednotlivých setkání.

 

Setkání budou probíhat vždy od 15:30 do 16:30 hodin a děti si vyzkouší český jazyk, matematiku, angličtinu, hudební a výtvarnou výchovu. Každou středu se dítě zúčastní jiného programu.

Na tento program není třeba se přihlašovat. Při příchodu bude provedena prezence v hale školy a děti budou rozděleny do čtyř skupin. Skupina absolvuje každou středu jiný program. Začátek programu je v 15:30 hodin. Žádáme rodiče, aby své děti přivedli v době od 15:15 do 15:25 hodin, aby bylo možno děti rozdělit do skupin a začít v 15:30 hodin. Program končí v 16:30 hodin a rodiče si své děti vyzvednou opět v hale školy, kam je přivede pedagogický pracovník.

První středu, tj. 15. května, budou připraveny lístky, na které budou moci rodiče vyjádřit přání, aby bylo jejich dítě zařazeno do třídy s jedním vybraným kamarádem či kamarádkou. Děti jsou do tříd rozdělovány podle kritérií věk, pohlaví, průběh zápisu - míra školní zralosti. K přání rodičů přihlížíme, ale nezaručujeme, že bude všem přáním vyhověno. První středu získají rodiče také informace o možnosti zajistit pro své dítě kurz angličtiny u Jazykové školy UpWord English, které probíhají v naší škole v odpoledních hodinách během školního roku.