Výsledek přijímacího řízení do 1. tříd na školní rok 2019/2020

16.04.2019

Informace k přijímacímu řízení k základnímu vzdělávání do 1. tříd na školní rok 2019/2020 najdete dále v článku.
Děkujeme všem rodičům, kteří své dítě k zápisu přivedli, za důvěru.

Výsledek přijímacího řízení podle registračních čísel uchazečů najdete zde.

Písemné rozhodnutí o přijetí není rozesíláno poštou. V případě potřeby je lze vyzvednout v sekretariátu školy. Poštou jsou rozesílána jen rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel Základní školy, Praha 13, Mládí 135 se rozhodl přijmout vzhledem ke kapacitě školy 72 dětí dle stanovených kritérií:

  1. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu
  2. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  3. Kritérium: ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu
  4. Kritérium: uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)
  5. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  6. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy
  7. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  8. Kritérium: ostatní uchazeči

Podle kritéria číslo 1 bylo přijato 56 dětí, podle kritéria číslo 2 bylo přijato 10 dětí, o zbylých 6 volných míst se losovalo.

Losování proběhlo dne 16. dubna 2019 v 11:00 hodin v Základní škole, Praha 13, Mládí 135 za přítomnosti ředitele školy PhDr. Jaroslava Vodičky, zástupce zřizovatele RNDr. Miroslava Foltýna a členky Školské rady Mgr. Aleny Merhautové.

 

Děkujeme všem rodičům, kteří své dítě k zápisu přivedli, za důvěru.

 

Další informace pro zákonné zástupce přijatých dětí najdete v článku