Cambridgeské zkoušky KET for schools nanečisto

04.04.2019

Naše škola již řadu let spolupracuje s Britskou radou. Žáci skládají cambridgeské zkoušky, které Britská rada organizuje. Škole je opakovaně udělován certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek z angličtiny. V březnu letošního roku jsme dostali příležitost zúčastnit se ústní části zkoušky KET for Schools nanečisto v rámci přípravy nových examinátorů.

Šest žáků 6. ročníku navštívilo Britskou radu a celkem čtyřikrát za jedno dopoledne absolvovalo ústní zkoušku. Po počátečním ostychu všichni získali větší jistotu a nakonec i chuť v budoucnu některou ze zkoušek absolvovat „doopravdy“.

 

 

 

Ostatně, dejme slovo samotným účastníkům této zajímavé zkušenosti:

„V pátek, 29. 3., jsem byl spolu s 5 spolužáky na zkouškách nanečisto v British Council. Zkouška měla 2 části. V první části nám examinátoři pokládali otázky v angličtině a my odpovídali. V druhé části jsme měli vést rozhovor ve dvojicích na daná témata. Na začátku jsem měl trochu strach, ale nakonec se mi to hodně líbilo.“

 

Nicolas Piralić, VI. B