Úspěšný šestý ročník matematické soutěže Pangea

04.04.2019

Na šestý ročník této soutěže určitě nezapomene Vojta Polák, který se v kategorii 5. tříd umístil na 1. místě z 10930 účastníků v ČR, na 1. místě z 2241 v krajském kole a na 1. místě z 66 ve školním kole. Blahopřejeme k výbornému úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Pochvalu a gratulace určitě zaslouží i Vojtova následovnice, Annie Petrová, která v kategorii 4. tříd zvítězila ve školním kole – 1. místo ze 72, obsadila 12. místo z 1965 v kole krajském a 49. místo z 9926 účastníků v celé ČR.

 

Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny děti, které rády počítají. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se žákům 4. až 9. ročníků základní školy a jím příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. Již šestým rokem autoři soutěže vytváří tematické úlohy nejen ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro letošní rok zvolili témata Hudba, Příroda a Ekologie. Soutěž probíhá ve dvou kolech – školní a finálové kolo. Vojta bude pozván na finále v Praze, kde se bude soutěžit o hodnotné ceny. Vojto, gratulujeme a budeme Ti držet palce.