Palačinový běh 2019

15.03.2019

Milí žáci, vážení rodiče,

učitelé angličtiny ve spolupráci s dalšími učiteli a s podporou rodičů, zapojených do Klubu přátel školy, připravují pro zájemce z řad žáků od 3. tříd recesisticky sportovní akci s angličtinou – Palačinkový běh. První, a to zřejmě i první v České republice, se konal 20.února 2001 v ulici Mládí, přímo před budovou školy. Ten letošní se bude konat ve středu 27. března od 14:30 hodin, kdy odstartují první běžci. O přihlášky na běh si zájemci mohou říci učitelům angličtiny. Přihlášky budou také k dispozici v recepci a ve sborovně. Vyplněné přihlášky vrací zájemci učitelům angličtiny, a to do pátku 15. března - prodlouženo do úterý 19. března.

Tento netradiční běh, při kterém musí soutěžící uběhnout 415 yardů = 379,5 metru, a přitom třikrát obrátit ve vzduchu palačinku na pánvi, se stal tradiční akcí naší školy. Trať závodu v ulici Mládí měří necelých 400 metrů. Běžci musí mít zástěru a vlastní pánev o průměru maximálně 30 cm. (Pánve, v podepsaných igelitových taškách, si mohou žáci odložit v recepci při příchodu do školy ráno.)

Běžci závodí ve věkových kategoriích, sestavených podle počtu přihlášených. Po doběhu se zájemci mohou zúčastnit soutěže v počtu otočení palačinkou. Palačinky napečou rodiče v rámci aktivit Klubu přátel školy. Závodníci musí na trase třikrát otočit palačinku ve vzduchu a nesmí jim upadnout. Závodu se mohou účastnit dívky i chlapci, i když původně byl v Anglii tento běh určen pouze pro ženy. Měří se čas a pokud závodníkovi palačinka upadne, může ji znovu zvednout, vrátit na pánev a pokračovat v závodu. Jsou mu však započítány trestné vteřiny. Po skončení závodu následuje tzv. "palačinková pauza" ve které se sní všechny palačinky ochucené skořicovým cukrem a šlehačkou. Nakonec jsou vyhlášeni vítězové, kteří obdrží diplom a malou odměnu. Doprava v ulici Mládí bude po dobu konání běhu (14:15 – 15:15 hod.) zastavena na základě povolení uzavírky, uděleného odborem dopravy MČ Praha 13, za asistence strážníků Městské policie.

Běh v angličtině nazývaný "Pancake Race" má u dětí i dospělých velký ohlas, a proto jej naše škola pořádá pravidelně, pokud konání nezabrání počasí nebo chřipková epidemie. Podle tradice se koná den před Popeleční středou (Ash Wednesday), na ukončení Masopustu. V minulých letech se běh setkal s velkým zájmem médií, neboť zprávu o tomto běhu s palačinkami přinesla většina českých novin a televizní šot vždy vysílá také TV Prahy 13 ve svých Aktualitách. Zpráva o této akci zazněla i v anglickém vysílání Českého rozhlasu.

V Olney se o Masopustním úterý shromáždí všichni obyvatelé k originálnímu a jedinečnému palačinkovému běhu, který je dnes světoznámý. Doprava je zastavena, když závodníci běží svých 415 yardů od bývalého zájezdního hostince, dnes hotelu Bull k farnosti sv. Petra a Pavla. O letošním ročníku palačinkového běhu v Olney, nejstarším z palačinkových běhů si můžete přečíst zde.

O minulém běhu v ulici Mládí se můžete dočíst zde. Náš běh se z pochopitelných důvodů koná vždy o něco později, než v ten pravý den. U nás je přeci jen chladněji než v Británii.