Dreieich - Druhé setkání v rámci projektu ERASMUS+ s názvem „Virtual and Real in Our Life“

30.01.2019

Se školou Heinrich-Heine-Europa-Schule v Dreieichu nedaleko Frankfurtu spolupracujeme již na druhém mezinárodním projektu. Současného projektu se účastní pět zemí – Německo, Francie, Španělsko, Itálie a Česká republika. Pět žáků spolu se dvěma vyučujícími přijelo do Dreieichu v pondělí 28. 1. 2019. Žáky uvítali jejich „spolužáci“ z hostitelských rodin. Znají se již z předešlého setkání v Praze a strávili spolu téměř 6 dnů.
string(192) "Smarty error: [in evaluated template line 73]: syntax error: unrecognized tag: "201341983":0,"335559739":160,"335559740":259 (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(118) "Smarty error: [in evaluated template line 73]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

 

 

V úterý účastníky setkání přivítal zástupce ředitele školy a každý dostal krásný dárek v podobě ručně vyráběné knížky. Poté následovaly aktivity v tělocvičně školy, kde se všichni mohli lépe navzájem seznámit. Učitelé dostali příležitost podívat se do hodiny angličtiny a matematiky. 

Po obědě se všichni autobusem přemístili do Frankfurtu nad Mohanem, kde je čekala návštěva Muzea komunikace a prohlídka historické části města.

 

Přečtěte si,jak den shrnuli přímí účastníci: 

 

Dnešní den byl velmi náročný, ale za námahu to vážně stálo. Ráno jsme začali sportovním dopolednem a potom jsme navštívili zajímavé muzeum, ve kterém jsme řešili přátelství v realitě a virtuálním světě. Dozvěděla jsem se dost zajímavých informací. 

- Julie Frantová 

 

Dopoledne jsme hráli hry, při kterých jsme spolupracovali jako týmy. Potom jsme navštívili zajímavé muzeum a nakonec se prošli po Frankfurtu. Moc se mi to líbilo!

- Bára Pejšková 

 

Dneska ráno jsme měli icebreaking activities. Dělali jsme parkour, který mě celkem bavil. Naobědvali jsme se v cafeterii a vyrazili vlakem do Frankfurtu. Navštívili jsme muzeum komunikací, ve kterém jsme probírali přátelství jak reálné, tak virtuální. Nakonec jsme to završili procházkou kolem řeky a prohlédli si most.

- Vojta Verner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí den, středu, jsme prožili převážně ve škole, kde jsme pracovali ve třech skupinách. Žáci byli rozděleni do pracovních skupin – Art, Theatre, Virtual/Real Experts. Opět dostanou slovo samotní žáci, aby vám popsali své zážitky:

 

„Já jsem byla s mou hostitelkou v Artistech. Nejdříve jsme probírali způsoby komunikace mezi sebou a poté jsme dostali fotky a měli jsme určit, kdo z nich jsou reální a kdo naopak virtuální přátelé. Nakonec jsme si každý měl vybrat jednu fotku a tu překreslit. Poté nám učitel dal akrylové barvy a měli jsme je i vybarvit. Po obědě se jelo na bowling. Zezačátku nám to nešlo, ale postupem času jsme se rozehráli a užívali si to.“

- Kateřina Brečanová

 

„Dnešní den byl spíš pracovní než vycházkový. Já jsem v Expertech a náš úkol byl vytvořit prezentace na různá témata. Mé téma bylo 'Riziko sociálních sítí' a 'Kyberšikana'. Dělali jsme si záznamy z interaktivního videa, diskutovali ve skupinkách tří lidí různé možnosti, jak například předejít kyberšikaně. Po práci jsme si užili zaslouženou zábavu. Dnešní den jsem si velice užil, protože jsem měl možnost se seznámit s více studenty.“

- Vojtěch Verner

 

„Já jsem byl ve skupině Theatre. Seznamovali jsme se pomocí her a hráli další hry a potom jsme po skupinkách vymýšleli příběhy. A nakonec jsme všichni odjeli na bowling a užili jsme si to tam.“

- Adam Šejvl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš pobyt se chýlí ke konci. Zatímco naši spolužáci dostávali pololetní vysvědčení, my jsme pilně nacvičovali na zítřejší prezentaci naší práce v jednotlivých workshopech. Odpoledne jsme nebyli ve škole. Využili jsme tento čas k tomu, abychom uvařili nebo upekli našim hostitelským rodinám české jídlo. Jak to dopadlo, se můžete přesvědčit na fotografiích. A za všechny jeden příspěvek od Julie Frantové: 

Dnes jsme měli kratší program. Nacvičovali jsme divadlo pro konečnou prezentaci našich výtvorů. Byla fakt sranda. Myslím, že jsme dneska odvedli velký kus práce. Doufám, že se nám naše konečné divadlo na jevišti povede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek se žáci připravovali na prezentaci své třídenní práce. Všichni se těšili na to, že ostatním skupinám i učitelům předvedou, jak téma Real and Virtual zpracovali.

Experti sepsali příručku o nástrahách virtuálního života na síti. Ve skupině Art výtvarně ztvárnili reálné a virtuální přátelství. A ve skupině Theatre její členové sehráli scénky o střetu těchto dvou světů.

Všichni sklidili potlesk a slova uznání z úst učitelů i ředitelky hostitelské školy. Moc nás potěšila chvála vystupování a jazykových dovedností našich žáků.

Odpoledne si všichni užili diskotéku, po které následovalo už jen balení a loučení v brzkých ranních hodinách před odletem domů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Doubravka Matulová, Mgr. Eliška Habartová