Významné národní a mezinárodní ocenění pro naši školu

15.01.2019

Do nového roku vstoupila naše škola s prestižními tituly - Národní cenou České republiky a mezinárodním manažerským oceněním EFQM.
 
Základní škola Mládí opět získala významnou Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní manažerské ocenění EFQM. Stalo se tak opakovaně po dvou letech, kdy jsme znovu zpracovali Podkladovou zprávu a následně proběhlo externí hodnocení podle Statutu Národní ceny ČR a mezinárodních standardů.
 
Více se dozvíte dále v článku ...

 Naplno jsme tak využili zkušenosti z předchozích let z inovativního projektu „CSR (Corporate Social Responsibility) do škol“a současně museli obstát v mnohem přísnějším hodnocení. Jsme proto rádi, že naše škola získala obě zmíněná ocenění a obsadila 1. místo v kategorii Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní, není podnikání. Oficiální předání cen proběhlo na Slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu dne 27. listopadu.

Toto ocenění chápeme především jako výraz dlouhodobé vzájemné spolupráce všech lidí se školou neodmyslitelně spjatých, tedy nás zaměstnanců, dětí a jejich rodičů a podpory zřizovatele školy. Proto bych chtěl všem právě zmíněným vyjádřit poděkování a úctu, věnovat jim tuto cenu a vyjádřit víru v další úspěšnou spolupráci.

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí

Oficiální zprávu a výsledkovou listinu si můžete prohlednout zde.

NC a EFQM certifikáty

Slavnostní předávání

Slavnostní předávání