Cambridgeské zkoušky pro starší žáky - II. stupeň

16.09.2019

Vážení rodiče, nabízíme Vašemu dítěti možnost vykonání Cambridgeské zkoušky z angličtiny. Jde o výborný motivační nástroj k výuce jazyků nabízený žákům ve spolupráci s Britskou radou. Při zkoušce žák zažije úspěch i mimo hodinu angličtiny a dostane vysvědčení – celoživotně platný certifikát o úspěšném vykonání zkoušky přímo z anglického univerzitního města Cambridge. Zkoušky KET a PET for schools navazují na zkoušky YLE (Young Learners Exams) pro mladší žáky a jsou určeny pro žáky 2. stupně.
 
Zkoušky žáci konají v prostorách Britské rady nebo jiné partnerské instituce v centru Prahy. Před zkouškami se koná několik setkání s žáky, kde je učitelé anglického jazyka seznámí s obsahem i průběhem zkoušky. Jaký typ zkoušky pro své dítě vybrat, konzultujte s učiteli angličtiny. Zkoušky KET for Schools jsou vhodné pro žáky 6.-7. třídy, PET for Schools pak pro žáky 8.-9. třídy. Pro výjimečně nadané žáky je pak vhodná zkouška FCE for Schools v 9. ročníku. Alternativou pro zkoušku KET for Schools je také zkouška FLYERS.
 
Přihlásit se k těmto zkouškám můžete u vyučujících angličtiny do 13. 1. 2020. Po závazném přihlášení svého dítěte obdržíte číslo bankovního účtu a variabilní symbol k provedení platby za zkoušku. Termín zkoušek je 7. 3. 2020. U zkoušek FCE for Schools je termín 14. 3. 2020.
 
Ceny:
(Poplatek za zkoušku mohl být snížen oproti plné výši 3000,- Kč, 3100,- Kč a 4700,- Kč díky učitelům ZŠ Mládí, kteří se v rámci programu Addvantage vzdali práva na odměnu ve prospěch kandidátů.)
 
KET for Schools – 2800,- Kč
PET for Schools – 2900,- Kč
FCE for Schools – 4500,- Kč