Jarmark 2018

17.12.2018

 
Připojujeme se ke Klubu přátel školy s poděkováním všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci letošního Vánočního jarmarku. Za pomoc děkujeme i strážníkům Městské policie.

  

Vánoční jarmark na ZŠ Mládí

 

Ve čtvrtek odpoledne, 6. prosince se učebny v ZŠ Mládí proměnily ve stánky s nejrůznějším vánočním zbožím, které připravili žáci ve škole i doma pod vedením trpělivých učitelů a rodičů.

Obětaví rodiče připravili tvůrčí dílny, školní jídelna se proměnila v kavárnu, kam každý zašel alespoň jednou ochutnat dobroty z kuchyní rodičů našich žáků. U kávy, čaje a dobrého zákusku si pak návštěvníci kavárny mohli popovídat a na chvilku se zastavit v  předvánočním shonu.

Výtěžky ze stánků třídy využijí podle svého rozhodnutí a část peněz bude opět směřovat na charitativní účely. Děkujeme všem žákům a učitelům za přípravu krásných výrobků a za pomoc při organizaci akce Klubu přátel naší školy. Rodičům bychom chtěli poděkovat za ochotu a čas, který přípravám věnovali. Velice si vážíme toho, že se i v této uspěchané době mezi rodičovskou veřejností najdou jednotlivci, kteří mají chuť dělat něco pro své děti a školu nezištně a s úsměvem.