JUBILEJNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLY MLÁDÍ

11.03.2008

Základní škola Mládí, sídlící ve starých Stodůlkách, oslaví letos 100 let od svého založení. Kdo by si v roce 1908, v roce jejího založení, pomyslel, že tato vzdělávací budova přežije obě světové války, že prožije další desítky let, a dokonce že bude plně fungovat i v 3. tisíciletí! V rámci oslav plánovaných v tomto roce uspořádáme mimo jiné výstavu týkající se historie naší školy. A proto Vás, vážení čtenáři, přátelé, zdejší rodáci, obyvatelé nejen Stodůlek, ale i dalších částí Prahy 13 a v neposlední řadě bývalí žáci, touto formou prosíme, kdybyste byli tak laskaví a zapůjčili nám na plánované oslavy tak významného jubilea jakékoli materiály související s historií naší školy, nejstarší školy v okolí. Materiály můžete buď do naší školy nosit, nebo je posílat na adresu Základní škola Praha 13, Mládí 135, Praha 5 – Stodůlky, 155 00, v tomto případě na obálku připište heslo „VÝROČÍ“. Zapůjčené materiály budou samozřejmě vráceny. Za jakékoliv přinesené či poslané podklady, prameny, dokumenty a další věci předem děkuje celý kolektiv ZŠ Mládí.