Program BADATEL v Židovském muzeu Praha

04.12.2018

Dozvědět se o jiných tradicích, získat informace a utvořit si svůj vlastní pohled na odlišnosti, které náš život obklopují, to byl cíl akce pořádané Židovským muzeem Praha.
Zúčastnila se ho třída 6.A v předadventním týdnu jako součásti tématu rodina, rodinné tradice a svátky. Program Badatel lektorovaný pracovnicí zmíněného muzea žáci naší školy absolvují již poněkolikáté.
 
 
V pěti skupinkách si pod dozorem lektorky chystali vystoupení před spolužáky. Díky tomu se dozvěděli činnostní formou spoustu nového o tradicích, o průběhu rodinných událostí a židovských slavností. Poté žáci navštívili Staronovou, Klausovou a Pinkasovu synagogu a unikátní Starý židovský hřbitov na pražském Josefově.
Akce se dětem velmi líbila a tematicky obohatila náplň hodin výchovy k občanství na naší škole. A konečně i své vlastní zprávy z této akce budou žáci zpracovávat jako téma své slohové práce v českém jazyce.
 
 
Alena Merhautová, vyučující výchovy k občanství a Čj