Školní poradenské pracoviště

30.09.2019

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům naší školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Ve spolupráci s třídními učiteli, asistenty pedagoga, s vedením školy i s dalšími poradenskými zařízeními iniciují aktivity, které posilující vztahy mezi všemi subjekty školy a zkvalitňují péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
 
Tým poradenských pracovníků na naší škole tvoří: