Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola, Praha 13, Mládí 135

29.11.2018

 
Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. Dojde k obnově multifunkční PC učebny, jazykové učebny i k posílení vnitřní konektivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků.