Krabice od bot

05.12.2018

Školní družina se v době Adventu zapojila do charitativní předvánoční sbírky s názvem „Krabice od bot“, kterou pořádala Diakonie Českobratrské církve evangelické a která měla za cíl potěšit děti z azylových domů, děti z neúplných rodin, či děti z chudších rodin.

 

Každé oddělení školní družiny naplnilo jednu krabici od bot hračkami, knížkami, pastelkami atd., které děti dobrovolně mohly přinést. Krabice společně ve školní družině zabalily a s vánočním přáním předaly na sběrném místě evangelické církve (Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1 - Nové Město, Klimentská 18, 110 00, Praha 1).

Sbírka dárků na naší škole v rámci družiny probíhala začátkem prosince. Více o sbírce: https://www.krabiceodbot.cz

Za školní družinu: Petra Hřivnová