Školní psycholog

30.09.2019

Nabízí žákům a rodičům individuální konzultace o různých oblastech jejich života. Rodičům poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte.
 

     

         Mgr. Radka Černá

       ----------------------

 

      KONTAKT:         Základní škola, Praha 13, Mládí 135

                               Mládí 135/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5

            Kancelář ve staré budově školy ve 2. patře

 

      TEL.:                224 317 981 (PO, ST)

 

      E-MAIL:             cerna(@)zsmladi.cz

 

      KONZULTAČNÍ HODINY:   Po domluvě v PO nebo ST

 

 

 

Příklady potíží, se kterými žákovi může školní psycholog pomoci:

 

Školní psycholog nabízí žákům a jejich rodičům individuální konzultace v různých oblastech života. Rodičům nabízí také poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte.

 

Žákům nabízí individuální či skupinovou formu setkávání. V rámci individuálních konzultací lze společně prodiskutovat problematická témata v různých oblastech života a hledat alternativní způsoby řešení jednotlivých situací, ať se tyto situace týkají rodiny, kamarádských vztahů či učení. Ve skupinových aktivitách se lze zaměřit na podporu vlastního osobnostního rozvoje. Na škole funguje skupinka pro rozvoj intelektového nadání, zároveň skupinka pro rozvoj koncentrace pozornosti a nácvik sociálních a emočních dovedností.

 

Dále školní psycholog funguje jako podpůrný prvek při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, pomáhá s vylepšením klimatu třídy a dále spolupracuje na pozitivních vztazích v rámci třídních kolektivů. Spolu s výchovným poradcem nabízí školní psycholog také pomoc v rámci kariérového poradenství pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče.