Školní speciální pedagog

01.08.2019

Školní speciální pedagog poskytuje poradenskou péči a orientuje se zejména na podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákům, u nichž existuje riziko jejich vzniku.
 

 

      Mgr. Eva Rádlová, Ph.D.
      -----------------------------------
     
     KONTAKT:   Základní škola, Praha 13, Mládí 135
                       Mládí 135/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5
                       2. patro (stará budova)
     TEL.:          224 317 981 (po, út) nebo 733 112 145
     E-MAIL:      radlova(@)zsmladi.cz
 
     KONZULTAČNÍ HODINY:      po 8:00 – 16:00
        út 8:00 – 16:00
 
Konkrétní čas si prosím předem dohodněte telefonicky nebo mailem.

                            

PŘÍKLADY POTÍŽÍ, SE KTERÝMI VÁM MŮŽE SPECIÁLNÍ PEDAGOG POMOCI:

 

1. stupeň

 • Žákům se pletou písmena déle, než je obvyklé.
 • Přetrvávají obtíže ve čtení.
 • Problémy se zapamatováním textu, např. básničky.
 • Žák píše písmena nebo číslice zrcadlově.
 • Při psaní se opakují problémy s psaním velkých písmen na začátku věty nebo u vlastních jmen.
 • Tempo práce je stále pomalé.
 • Žák často škrtá.
 • Nepamatuje si, co se učí.

 

2. stupeň

 • Přetrvávající problémy při psaní diktátů.
 • Stále pomalé tempo práce, nestíhání zadané práce.
 • Problémy se soustředěním.
 • Obtíže při psaní nebo čtení různého druhu.
 • Špatná orientace na mapě.
 • Problémy s porozuměním textu.
 • Problémy se zapamatováním učiva.

 

V čem vám také může speciální pedagog pomoci:

 

Poskytne konzultace, popř. speciálně pedagogické poradenství v oblasti logopedie (popř. vedení) dětem a žákům s/se:

 • opožděným vývojem řeči a vývojovou dysfázií,
 •  dyslálií a dysartrií, verbální vývojovou dyspraxií,
 • koktavostí a breptavostí,
 • poruchami zvuku řeči při huhňavosti a rozštěpových vadách,
 • výběrovým mutismem (nemluvností),
 • poruchami řeči po organickém poškození (afázií),
 • symptomatickými poruchami řeči (žákům s tělesným a smyslovým postižením),
 • verbální dyspraxií,
 • specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, atd.),
 • bilingvismem (OMJ – odlišným mateřským jazykem).