Poradenství k volbě povolání - návštěva úřadu práce

31.10.2018

V říjnu navštívily obě třídy 9. ročníku naší školy Informační a poradenské středisko Úřadu práce. Po příchodu na Úřad práce nás čekala přednáška o volbě střední školy, budoucího povolání a o přijímacích zkouškách. Dozvěděli jsme se, že při volbě dalšího studia je velice důležité poznat sebe samé, své zájmy a koníčky a popřemýšlet nejen o našich dovednostech a přednostech, ale i o nedostatcích.

 
Při volbě musíme myslet na to, že každý je jiný, a proto je velmi důležité zamyslet se nad naším povoláním, které bychom jednou chtěli dělat, a přitom se neřídit třeba volbou našich kamarádů. Je to náš život a naše volba, nikdo za nás nemůže učinit konečné rozhodnutí. Ale je spousta možností, kde se poradit.
Poté jsme měli možnost porozhlédnout se po nabídce Informačního a poradenského střediska ÚP - mohli jsme se podívat na šanony různých povolání, které byly uloženy všude kolem nás. Také jsme měli přístup k počítačům, kde jsme si dělali test zájmů. Mohli jsme tak zjistit, jaké povolání by pro nás bylo vhodnější a jakým směrem se podle zájmů můžeme ubírat.
 
Aneta Janurová, žákyně 9.B
 
Kariérovému poradenství k volbě dalšího studia a povolání se věnuje IPS ÚP též při individuálních konzultacích, na které se lze objednat. Dále našim žákům nabízí možnost Profi testování naše školní psycholožka s následným individuálním rozborem výsledků testu a v neposlední řadě nabízí možnost individuálních konzultací též výchovná poradkyně školy.
Další společnou akcí bude pro naše žáky návštěva veletrhu středoškolského studia Schola Pragensis 2018 dne 22.11.2018.
 
Alena Merhautová, výchovná poradkyně školy