Den stromů

17.10.2018

Úřad Městské části Praha 13 ve spolupráci s Lesy ČR připravily pro děti vzdělávací akci, která souvisí s mezinárodním Dnem stromů, v ČR stanoveným na 20. října, kdy stromy hrají všemi barvami a kdy je vhodné je sázet. Cílem je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství  pro společnost. Smyslem je upozornit na nenahraditelný význam stromů pro lidi.

Naše třídy 4. A, B, C spolu se třídou 3. B se rozhodly oslavit celosvětový svátek v úterý 16. října v Centrálním parku poblíž Stodůleckého rybníka.

Nejprve se každá třída zapojila do soutěže o vyplňování kvizu. V parku se pak nacházelo na vybraných stromech 10 otázek, na které se skupina dětí snažila správně odpovědět. Po vyhodnocení dostali žáci sladké odměny a postupovali k jednotlivým stanovištím, kde mladí průvodci Lesů ČR zajímavě a poutavě žákům představovali druhy stromů, plodů a listů. Podle data narození si žáci zjišťovali druh stromu, který jim o sobě vypověděl jejich povahové vlastnosti. Názorně se seznámili s ochranným oděvem lesních pracovníků a tzv. kouzelných funkcí tohoto oděvu. Skládali dřevěné puzzle ve tvaru listů, zahráli si na dřevěnou zvonkohru, sestavovali si názvy dřevin a hmatem poznávali ukryté přírodniny. 

Při zpětném hodnocení této slunečné oslavy Dne stromů vyplynulo, že při ní žáci získali spoustu nových přírodovědných vědomostí nevšedními způsoby.

Text: Pavla Fialová