Informace pro rodiče strávníků

01.09.2017

Kategorie stravného dle vyhl. 107/2005 Sb. pro školní rok 2017-2018

I.       dat.narození 1.9.2007-31. 8. 2011        cena oběda od 1. 1. 2018 je 28,- Kč

II.      dat.narození 1.9.2003-31. 8. 2007        cena oběda od 1. 1. 2018 je 30,- Kč

III.     dat.narození do 31. 8. 2003                  cena oběda od 1. 1. 2018 je 32,- Kč

 

Způsob platby stravného:

 

Inkasem z účtu, trvalým příkazem z účtu.

 

Způsob platby stravného (u nových strávníků) nebo změnu způsobu platby

 

je třeba domluvit s vedoucí školní jídelny, která strávníkovi přidělí variabilní symbol, platný po celou dobu školní docházky.

  

Termín plateb stravného:

 

Vždy předem, tak aby byla platba připsána na účet školy nejpozději 20. v měsíci na následující měsíc.

 

Dítě se může stravovat za těchto podmínek:

  1. 1.                  Má uhrazeno stravné
  2. 2.                  Má odevzdanou přihlášku ke stravování na příslušný školní rok
  3. 3.                  Nosí k výdeji obědů stravovací kartu nebo čip.

Přeplatky na stravném:

 

U plateb sporožirem jsou zohledňovány každý měsíc při výpočtu platby na následující měsíc.

 

V červenci je posílán poslední přeplatek zpět na účet plátce.

 

U trvalých příkazů k úhradě jsou přeplatky vraceny zpět na účet 2x ve školním roce, v lednu a červenci.

 

Obědy je třeba odhlašovat předem, nejpozději však v den nepřítomnosti do 8:00hod. na tel. č. 251618574, 235515464

nebo na e-mail:jidelna@zsmladi.cz

 

První den nemoci je možno oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11,15 do 11,45 hod.

 

Oběd, který není včas odhlášen, bude strávníkovi účtován dle zák. 561/2005Sb 

 

Jídelníček najdete na: www.strava.cz

 

Zařízení:0698

 

J. Růžičková, vedoucí ŠJ, tel.251 618 574,mail:jidelna@zsmladi.cz