Informace pro rodiče strávníků

27.09.2018

Kategorie stravného dle vyhl. 107/2005 Sb. pro školní rok 2018-2019

I.       datum narození 1. 9. 2008 - 31. 8. 2012        cena oběda od 1. 1. 2018 je 28,- Kč

II.      datum narození 1. 9. 2004 - 31. 8. 2008        cena oběda od 1. 1. 2018 je 30,- Kč

III.     datum narození do 31. 8. 2004                      cena oběda od 1. 1. 2018 je 32,- Kč

 

Způsob platby stravného: 

Inkasem z účtu, trvalým příkazem z účtu.

 

Způsob platby stravného (u nových strávníků) nebo při změně způsobu platby je třeba domluvit s vedoucí školní jídelny, která strávníkovi přidělí variabilní symbol, platný po celou dobu školní docházky a sdělí číslo účtu.

  

Termín plateb stravného:

 

Vždy předem tak, aby byla platba připsána na účet školy nejpozději 20. v měsíci na následující měsíc. 

Dítě se může stravovat za těchto podmínek:

  1.                   Má uhrazeno stravné
  2.                   Má odevzdanou přihlášku ke stravování na příslušný školní rok.
  3.                   Nosí k výdeji obědů stravovací kartu nebo čip.

Přeplatky na stravném: 

U plateb inkasem jsou zohledňovány každý měsíc při výpočtu platby na následující měsíc. 

V červenci je posílán poslední přeplatek zpět na účet plátce. 

U trvalých příkazů k úhradě jsou přeplatky vraceny zpět na účet 2x ve školním roce, a to v lednu a červenci.

 

Obědy je třeba odhlašovat předem v aplikaci www.strava.cznejpozději však v den nepřítomnosti do 8:00 hod. na tel. č. 251618574, 235515464 nebo na e-mail:jidelna@zsmladi.cz

 

První den nemoci je možno oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11:15 do 11:45 hod.

 

Oběd, který není včas odhlášen, bude strávníkovi účtován dle zák. 561/2005 Sb.

 

Jídelníček najdete na: www.strava.cz

 

Zařízení: 0698

 

J. Růžičková, vedoucí ŠJ, tel. 251 618 574, mail: jidelna@zsmladi.cz