Výsledky našich žáků u jednotných přijímacích zkoušek 2018

27.09.2018

Jednotnou přijímací zkoušku konalo v minulém šk. roce našich 46  žáků 9. ročníku a dále 12 žáků 7. ročníku a 31 žáků 5. ročníku. Podle zveřejněných výsledků Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) dosáhli žáci naší školy z českého jazyka i  z matematiky nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními přihlášenými uchazeči o studium na střední škole. Všechny výsledky našich uchazečů byly výrazně nad celostátním průměrem, což dokládá níže připojená tabulka, kterou jsme obdrželi od ředitelky Centra.

 

Jednotná zkouška z českého jazyka a literatury

Ve zkoušce z ČJ byla celková průměrná úspěšnost u žáků 9. ročníku v celé ČR 62,4%, žáci 9. ročníku naší školy vykázali úspěšnost 73%. Uchazeči o 6letá gymnázia měli v této zkoušce celostátní úspěšnost 60,3%, a naši sedmáci dosáhli na 65%. Uchazeči o 8letá gymnázia dosáhli celostátně na 53,5%, a žáci našeho 5. ročníku získali 70,1% úspěšnosti.

V souhrnu byli naši žáci ve zkoušce z ČJ a literatury výrazně lepší než celostátní průměr uchazečů, a to v 9. ročníku o 10,6%, v 7. ročníku o 4,7% a v 5. ročníku dokonce o 16,6%!

 

Jednotná zkouška z matematiky

I v matematice byly výsledky žáků ZŠ Mládí nadprůměrné. Celorepublikový průměr žáků 9. ročníku byl v matematice 35,8%, úspěšnost našich žáků byla 45,7%. U 7. ročníku byl celostátní průměr 46,7% a naši žáci uspěli na šestiletých gymnáziích s výsledkem 54,5%.

Naši páťáci dosáhli dokonce na 75,3% úspěšnosti, kdežto republikový průměr byl jen 41,7%.

V souhrnu tedy byli naši žáci ve zkoušce z matematiky také lepší než celostátní průměr uchazečů, a to v 9. ročníku o 9,9%, v 7.ročníku o 7,8% a v 5. ročníku o celých 18,6%!

Blahopřejeme všem našim absolventům k přijetí ke studiu na zvolených středních školách a děkujeme, že svými výbornými výsledky reprezentují i práci naší školy!

 

Zde si můžete prohlédnout tabulku s podrobnými výsledky.

Alena Merhautová, výchovná poradkyně ZŠ Mládí