SEND A POSTCARD Konec soutěže – děkujeme všem

26.09.2018

17. ročníkem skončila celostátní soutěž v anglickém jazyce SEND A POSTCARD, pokračování soutěže Video pohlednice z mého města, kterou organizovala Základní škola Mládí, v Praze 13. V článku se dočtete o její bohaté historii.

 

Cílem autorů a organizátorů soutěže bylo, zpopularizovat využívání video kamery při výuce cizích jazyků. Sami v devadesátých let zažili, jak silně natáčení videa žáky k učení se jazykům motivuje. Tou úplně první video pohlednicí, která v ZŠ Mládí vznikla, byl Video projekt o Praze „Prague the Capital City of the Czech Republic“, který ve školním roce 1992/1993 s tehdejšími žáky 8. tříd natočil pan učitel Norbert Tlustý. Na premiéru tohoto 45minutového snímku přijel do školy tehdejší velvyslanec USA v ČR, pan Adrian Basora. O projektu vyšel článek v časopise americké asociace učitelů angličtiny TESOL Journal. Následoval Video projekt o Jihozápadním městě, který s žáky 9. tříd natočila paní učitelka Doubravka Matulová. Oba tito učitelé spolu potom zahájili tuto výjimečnou soutěž, kterou organizovali dlouhých 17 let a paní učitelka Matulová každoročně s žáky 8. a 9. tříd i další snímky natáčela. Soutěž byla v roce 2012 oceněna Evropskou jazykovou cenou LABEL.

Kategorie soutěžících zahrnovaly žáky základních škol a studenty středních škol a v 13. ročníku soutěžily i snímky ve francouzském a německém jazyce. Za 17 let trvání soutěže, porota zhlédla téměř tisíc snímků. Byly to snímky ze všech koutů České republiky. V některých letech soutěžily i snímky ze Slovenska.

Od 2. ročníku získala soutěž patronaci Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Chtěli bychom poděkovat všem velvyslankyním i současnému velvyslanci, Jeho Excelenci panu Nicku Archerovi za mnohaletou podporu. Děkujeme panu Jiřímu Skalickému, bývalému senátorovi a předsedovi tehdejšího Výboru pro evropskou integraci za patronaci prvního ročníku soutěže.

Poděkování patří také starostovi Městské části Praha 13, panu Davidu Vodrážkovi, který soutěž dlouhá léta podporoval, a to i finančně. Poděkování patří i jeho předchůdci, panu Petru Bratskému.

Děkujeme na tomto místě všem učitelům, kteří se do natáčení s žáky pustili, děkujeme žákům i studentům, kteří byli aktivní a z natáčení se hodně naučili a oceněným děkujeme, protože radost jsme s nimi, při předávání cen na ministerstvu školství, vždy také sdíleli.

Soutěž byla také sondou do českého školství a naznačila, jaká je úroveň výuky angličtiny v našich školách. Zatímco v první dekádě 21. století bylo v soutěži kvalitních snímků více, druhá dekáda ukázala pokles kvality. Přesto se dá říci, že soutěž mnoha žákům a studentům ve výuce pomohla a učitelům dala impuls, jak obohatit metody výuky jazyků. Věříme, že učitelé, kteří se do soutěže se svými žáky a studenty pustili, budou video kameru při své výuce používat i nadále.

Děkujeme všem porotcům, kteří se nemalou měrou na úspěchu soutěže také podíleli. V porotě měli vždy zastoupení učitelé jazyků i rodilí mluvčí a také odborník na video a film. Těm, kterým se patří poděkovat, jsou Philip Bennet, Ben M. Bouzid, Barbora Müller Dočkalová, Jarmila Fictumová, Daniele Geffroy Konštacky, Lori Gregory, Jane Sowada Hasík, Barbara Iverson, Jan Jirák, Lenka Lánská, Justin Lutrell, Dana Mašínová, Radmila Perclová, Kristýna Poesová-Červinková, Kara Swindler, Steve Raynold Watts.

Poděkování za podporu patří také bývalé ředitelce Základní školy Praha 13, Mládí 135, paní Dagmar Nové i současnému řediteli, panu Jaroslavu Vodičkovi.

Závěrem bychom rádi vyjádřili poděkování všem sponzorům, kteří věnovali do soutěže ceny pro vítěze. Děkujeme nakladatelství Bridge, britské organizaci British Council, nakladatelství Cambridge University Press, společnosti DIS Media, nakladatelství Klett, Cestovní kanceláři KRISTOF s. r. o., vydavatelství Lingea, nakladatelství Macmillan, nakladatelství Oxford University Press, redakci časopisu R&R, a nakladatelství Ventures Books a Pearson.

Děkujeme Jazykové škole Wattsenglish, Ltd. Za úzkou spolupráci a pomoc zejména v posledních dvou ročnících soutěže.

 

Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a všem ministryním a ministrům za podporu této soutěže.

 

Děkujeme starostům Městské části Praha 13, panu Petru Bratskému a panu Davidu Vodrážkovi a podporu soutěže.

 

Zcela na závěr patří velké poděkování ženě, která mi vnukla nápad natočit s mými žáky ten první video projekt a vlastně tím nepřímo zapříčinila i vznik této soutěže, paní Bridget Fitzgerald Gersten, která v devadesátých letech pracovala na Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice a věnovala se vzdělávání učitelů angličtiny u nás.

Norbert Tlustý

předseda soutěžní poroty