Sportuj ve škole – pokračování projektu Hodina pohybu navíc

21.09.2018

Vážení rodiče, naše škola se opět zapojila do projektu Sportuj ve škole (pokračování projektu MŠMT Hodina pohybu navíc), jehož cílem je umožnit žákům kvalitně trávit volný čas, zlepšovat se v pohybových aktivitách, a také zkvalitňovat pohybové dovednosti dětí a žáků ve školních družinách. Aktivity budou po celý školní rok probíhat zdarma, pod vedením vyškolených pedagogických pracovníků 1x týdně v rámci školní družiny podle rozvrhu. (více v článku)

K zařazení dítěte do projektu je potřebný informovaný souhlas zákonného zástupce. Na základě těchto udělených souhlasů byly vybrány oddělení školní družiny, ve kterých bude tato aktivita probíhat.

 

Z 1. tříd bylo do projektu zařazeno oddělení 1.A – aktivitu povede paní učitelka Pavla Fialová.

Z 2. tříd bylo do projektu zařazeno oddělení 2.C – aktivitu povede paní učitelka Monika Mayerhoferová.

Z 3. tříd bylo do projektu zařazeno oddělení 3.B – aktivitu povede paní vychovatelka Monika Válková.

 

ROZVRH od 26. září 2018

ÚTERÝ         13:30 – 14:15 – oddělení 1. A (od 2. 10. z důvodu naplánované akce 25. 9.)

STŘEDA       13:30 – 14:15 – oddělení 2. C (od 26. 9.)

ČTVRTEK     13:30 – 14:15 – oddělení 3. B (od 27. 9.)

 

V případě zájmu se mohou pohybových aktivit účastnit i další žáci z ročníku, u kterých škola obdržela souhlas zákonných zástupců. Všichni žáci musí mít také souhlas se zpracování osobních údajů od Asociace školních sportovních klubů (GDPR) - organizátora projektu, který byl žákům rozdán.