Ptáci na obzoru – další vzdělávací program EVVO

18.09.2018

Je to již tradiční, že mají žáci naší školy v prvních měsících nového školního roku přednášky společnosti ORNITA, z. ú. (zapsaný ústav). Ta letošní, hned na začátku září, se jmenovala „Ptáci na obzoru“ a žáky informovala o stavu ochrany ptáků v České republice.

Součástí programu bylo představení změn v přístupu lidí k ochraně volně žijících ptáků. Zajímavé byly poznatky o soužití člověka s těmito druhy v kulturní krajině střední Evropy. Žáci se v programu seznámili se životem vybraných druhů ptáků, ale i s důvody, proč v naší krajině ubývali, nebo jak člověk jejich výskyt ovlivnil budováním měst, komunikací, rozsáhlých energetických sítí či změnami v zemědělském hospodaření.

 

Přednáška byla doprovázena video ukázkami živých ochočených jedinců, se kterými se tak žáci seznámili velmi zblízka. Přednášky byly uzpůsobeny věku účastníků.

 

O programu napsali žáci třídy 5.A:

V přednášce jsme viděli živé ptáky: sokola stěhovavého, káně lesní, poštolku obecnou a luňáka červeného. Dozvěděli jsme se o ohrožení různých druhů ptáků např. nechráněným elektrickým vedením, prosklenými budovami, nelegální střelbou, kácením stromů, otravou jedem nebo zazdíváním a ničením hnízd. Děkujeme společnosti Ornita za tuto další přednášku, moc se nám líbila a budeme se zase těšit na další.

 

Ve spolupráci se společností Ornita, z. ú., byla v září 2015 u školy otevřena naučná ornitologická stezka.