TERMÍNY konzultací a třídních schůzek ve školním roce 2018/2019

03.09.2018

V den konzultací může být podle potřeb a zvážení třídního učitele svolána hromadná třídní schůzka. Konzultace, nejlépe ve formě tripartity (žák - rodič - učitel) si domluvte s příslušným vyučujícím emailem. E-mailové adresy jsou tvořeny příjmením učitele bez diakritiky a @zsmladi.czZměna vyhrazena.

(Pro zobrazení termínů klikněte na nadpis článku.)


Termín

Konzultace a třídní schůzky

ČAS

10. 09. 2018

Třídní schůzky všech tříd

17:30 - 19:00

19. 11. 2018

Individuální konzultace 

a třídní schůzky ve třídách 1. a 2. ročníku

15:00 - 18:30

17:30 - 18:30

19. 11. 2018

Schůzka rodičů žáků 5. a 7. tříd k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

17:30 - 18:30

14. 01. 2019

Individuální konzultace

15:00 - 18:00

14. 01. 2019 

Třídní schůzky ve třídách 3. ročníku

17:30 - 18:30

14. 01. 2019

Schůzka rodičů žáků 9. tříd k přijímacímu řízení

17:30 - 18:30 

04. 03. 2019

Třídní schůzky ve třídách 4. ročníku (Škola v přírodě s angličtinou)

17:30 - 18:00

15. 04. 2019

Individuální konzultace.

15:00 – 18:00

15. 04. 2019

Třídní schůzky ve třídách 1. a 2. ročníku

15:00 – 18:00

10. 06. 2019

Individuální konzultace s žáky a rodiči (tripartita)

a třídní schůzky ve třídách 1. a 2. ročníku

15:00 – 18:00

17:30 - 18:30

17. 06. 2019

Třídní schůzky s rodiči žáků do 1. tříd na šk.rok 2019/2020

Třídní schůzky ve třídách 3. ročníku

16:30 – 17:30

17:30 - 18:00