EVVO učebna (Operační program Životní prostředí)

21.12.2015

V roce 2015 se nám v rámci projektu "Modernizace přírodovědné učebny v Základní škole, Praha 13, Mládí 135 (jako vytvoření platformy pro kvalitní výuku v oblasti EVVO)" podařilo vybavit a o moderní prvky doplnit původní učebnu chamie a fyziky a vytvořit tak atraktivnější prostředí pro výuku i různé akce s environmentální tématikou.

Projekt byl financován z prostředků Státního fondu životního programu (85%) se spoluúčastí školy (15%). Celkové náklady projektu činily 498 038 Kč.

 

.