Červená Karkulka v Mládí

12.06.2018

Žáci z 1. stupně z naší školy, kteří navštěvují pěvecký kroužek, procvičovali během školního roku operku Červená Karkulka od autorů J. Uhlíře a Z. Svěráka. Na konci května ji pak zahráli pro své rodiče. Operku nacvičovala i třída 2. B, která také vystoupila se svým programem, a společně i oslavila s maminkami jejich svátek.

V obou představeních vládla příjemná atmosféra, rodiče zpívali se svými dětmi a i přes vysoké letní teploty si vystoupení svých dětí užili, jak je vidět z fotografií.

Text: Soňa Egermaierová