DEN ZEMĚ a BEZPEČNÁ TŘINÁCTKA na Praze 13

23.04.2018

Čtvrtek - 19. duben byl pro Prahu dnem dvou zajímavých akcí. Pořádal se „Den Země“ v Centrálním parku, na Slunečním náměstí pak probíhala akce „Bezpečná třináctka“. Naše školní družina tyto akce pravidelně navštěvuje, a tak si je ani letos nenechaly některé oddělení ŠD ujít.

Na akci „Den Země“ plnily děti s nadšením přírodovědné úkoly a vyslechly si mnoho zajímavostí o živé i neživé přírodě v ČR. Na „Bezpečné třináctce“ si potom mohly vyzkoušet těžkou práci našich záchranných a bezpečnostních složek. Zde největší nadšení vzbudila jistě ukázka výcviku služebních psů, kterého se někteří naši žáci aktivně zúčastnili coby porotci. Do družiny se pak všichni vraceli plni neobvyklých zážitků a nových poznatků.

Za ŠD Petra Hřivnová